Speciale Containers 🔥 4 VREEMDE TIPS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te sorteren, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Speciale Containers

Kies van de grootste aanbod rolcontainers en koop de beste meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare vuil dat je niet meer kan verdelen. Karton/karton, swill, en glas horen niet in de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD sorteren bezitten ons de geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die bij firma’s ontstaan. Die stromen zouden dikwijls gescheiden ingezameld worden. Het is beter aangaande het milieu en de geldbeugel.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je afval tevens verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven voorkomen. Tracht dit afvalstroompje dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel veel toevallig te scheiden, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus min mogelijk restafval over. In de het afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet in de container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven goederen opnieuw te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor rolcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom afvalstroom, de grootte afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd afvalcontainer geleegd dient worden. Je ontdekt ieder prijzen op de de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe kosten zie je gelijk tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan eventueel waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige assen worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij tijdens de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate desondanks in het milieu komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Speciale Containers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren bij ons? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Speciale Containers

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 stappen.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te bepalen welke maat het beste bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze specialisten. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of standaard een formaat grotere? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Algemeen afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Zo raak je later geen voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Speciale Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buiten staan, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te maken, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Speciale Containers

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij het gewenste plek staan. Je bepaalt zelf de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus zeker dat je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want we belasten het omgeving veel als we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het is voor de milieu en je portemonnee. Glas is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasverval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het te splitsen pakt het vanwege de ruimte en ook massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen op je kosten voor afval. Het is tevens compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder energie dan glaswerk te produceren uit verse materialen.

Komt er op je onderneming veel glas los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met flexibele contracten omdat jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste bak voor het glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze uit een container met tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is is reeds een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de glasafval kies je hoe frequent ons de bak komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasafval is echter een goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de bewerken doen wij verschil onder blank, bruin, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kunnen er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best goed organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent veel vuil in het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waarin het papier precies erin past. Wanneer het documenten al binnen de container zitten, krijgt zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal de zoveel tijd langs om het bak te ledigen en de papier ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin de container door het truck zelf wordt opgetild en geopend. Het content zal daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in de deksel kan jij het documenten in het container werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op het vervoer gaat, loopt je geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.