Stempas Bij Restafval 🔴 3 VERBORGEN GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval blijven bestaan. Poog dit afvalstroompje dus beperkt eventueel te houden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen dus zoveel eventueel te verdelen, waaronder papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er heel min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Stempas Bij Restafval

Kies van de grootste aanbod containers en koop de beste beste rolcontainer voor je je overblijvend afval. In het afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in de container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromingen welke binnen firma’s vrijkomen. Deze stromen kunnen dikwijls gescheiden verzameld worden. Het is verbeterd betreffende het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat mag wel er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil eveneens verdeelt, er zal steeds restvuil aanwezig voorkomen. Tracht het afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je gaat zien dat deze financieel voordelig is. Met afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer werp je al het de niet-recyclebare vuil die je geen extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en ruiten passen niet binnen de rest restafvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van ondernemingsafval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven producten nogmaals te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten van containers zijn afhangend van het afvalstroompje, de grootte van afvalcontainer en hoevaak de rolcontainer ontleegd dient zijn. Jij ontdekt ieder prijzen op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de vat op een algemene plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van duurzame stroom. Restafval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige assen worden toegepast voor het aanvullen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen vrij in de verbranden die in minstens of kleinere mate desondanks in het natuur belanden. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Stempas Bij Restafval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst vind je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container als deze maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij bieden een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Stempas Bij Restafval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je kunt kiezen voor een gunstige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Haal dan even contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend legen of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, materiaal en volume. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Algemeen afval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bespraken, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons juist voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende bak aftikt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier raak je achteraf geen voor vervelende verrassingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Stempas Bij Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een erg uitgebreid aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan zelfs 7 keer hergebruikt worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van uw afval tevens goed voor het het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Stempas Bij Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geleegd moet te zijn. Zo ken je daarom zeker waar je je afval steeds weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te scheiden is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder het te scheiden neemt het vanwege de ruimte en massa heel veel plaats in het bedrijfsafval op. Jij kan dus heel besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk te produceren uit verse materialen.

Komt daar op je onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je variërende periodes qua drukte? ons werkt met flexibele overeenkomsten waardoor jij het nummer containers eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor het je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit selectie uit één container met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is reeds een container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze wordt gratis neergezet. Afhankelijk van de hoeveelheid glasafval kies je hoe frequent wij de bak komen legen. ons biedt de meest voordelige service.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter één prima basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oudere glazen in nieuwe glas. Bij het verwerken doen we verschil tussen blank, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kunnen er bij één veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst helpen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat jouw archief beschermd vernietigt is. Na de vernieling zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij jouw archief niet in de papierbak wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en daarom best vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij frequent veel vuil in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document precies erin past. Wanneer het papieren eenmaal binnen de bak zijn, krijgen zij meer in . Onze bestuurder komt eens in de tijd langs om de container legen en het documenten ter plekke vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een gesloten systeem waarin de bak via het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content wordt daarna meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klep in de deksel kan je het documenten in het container werpen. Je heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw dossier geen op transport is, loop jij niet gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.