Sticke Afvalcontainer ✔️ 13 ONGEBRUIKELIJKE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zult merken dat dit economisch voordeelgevend is. Met afval heel zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er dus minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Sticke Afvalcontainer

Selecteer van het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel de het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de container gooi je reeds het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in de het restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden bezitten wij de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor alle afvalstromen welke binnen bedrijven ontstaan. Die afvalstromen kunnen vaak gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het milieu natuur en de geldbeugel.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je zult opmerken dat deze financieel voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. In de restafvalcontainer gooi je reeds de niet-recyclebare vuil dat je geen verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet thuis in de de rest container.

Is het verdelen van zakelijk afval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In de het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling beschreven artikelen opnieuw te aanwenden als dat lukt.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhangend van het afvalstroompje, de grootte van afmeting van de container en hoevaak de container geledigd rolcontainer geleegd moet geraken. Jij vindt je ieder prijzen op de de.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, glas, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de vele soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende kosten zie je direct in het orderproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een openbare plek staat. Je gaat uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten geraken. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar minstens een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit gedurende de verbrandingsproces die in meer of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Sticke Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Sticke Afvalcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want puur aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag kiezen voor een voordelige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te bepalen die grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met een van onze deskundigen. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Zo kom je naderhand nooit voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Sticke Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod van afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan zelfs zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw document- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoren mag je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Ongemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in zamelen, zitten je containers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je afval ook beter voor het het milieu. PMD mag namelijk hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Sticke Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U beslist zelf het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom zeker waar je je afval altijd kwijt kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel snel je voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving veel indien we afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om scheiden is. Glasscherven bestaan van flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te produceren van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je onderneming veel glasafval los, zoals in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de nummer bakken makkelijk verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het beste bakken voor het je glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit een container met 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is reeds een glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kies jij op welke manier vaak wij de bak komen legen. wij biedt het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost veel kracht om het glas te maken van verse materialen. Glasafval is echter één prima basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens het verwerken doen wij verschil tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurken en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb jij vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je je archief beschermd vernietigd zijn. Na vernietiging worden het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons . U krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het papier exact erin . Als het documenten al binnen de bak zitten, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eenmaal in tijdstip langs om het bak te legen en de papier plekke te vernielen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij de bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kan jij het papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op het vervoer is, loopt je geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en vernietigd.