Stickers Restafval ➡️ 9 ONTHULLENDE FEITJES

Snel en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje dus minimaal toevallig te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Met vuil zo mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Stickers Restafval

Kies uit uit het grootste meest uitgebreide aanbod rolcontainers en bestel het meest geschikte rolcontainer voor je je restvuil. Binnen het afvalcontainer werp je al de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet extra kan sorteren. Papier/karton, swill, en ruiten thuishoren niet thuis in de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen bezitten wij de juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam betreffende elke afvalstromingen die binnen bedrijven ontstaan. Die stromingen kunnen meestal afzonderlijk opgehaald worden. Dit is goed voor de milieu en het portemonnee.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Op welke manier prima je je afval eveneens scheidt, er gaat altijd restafval blijven voorkomen. Poog deze afvalstroompje dus minimaal eventueel te bewaren en je zult zien dat het financieel voordeelgevend is. Via afval dus mogelijk mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel min eventueel restafval over. In het container werp je al het niet niet-recyclebare vuil dat je niet extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen geen in de de container.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel omschreven goederen opnieuw te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een container een container voor container bedrijfsafval?

De tarieven voor de containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container afvalcontainer geleegd dient worden. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je eenvoudig en rap een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Restafval is wegens zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene energie. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar minstens twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelvormige assen worden toegepast voor het verhogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit in de verbranden die in bepaalde of mindere mate echter in het milieu komen. Om die reden moeten we volhouden met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Stickers Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Stickers Restafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen welke omvang het beste bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalstroom, grondstof en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, als we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een verschillende rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat deze informatie transparant is. Zo ben je later nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Stickers Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel gevarieerd assortiment van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, echter tevens in kantoren kunt je jouw biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk uit meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Bovendien is het apart houden uit uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Stickers Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus vast waar je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een verbeterde milieu via je afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel minder indien we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander materiaal zit geplaatst Los doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief chemische materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de ruimte en ook gewicht heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Je kunt daarom heel uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien compleet te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit keuze van één bak van tweehonderdveertig liter en ook van 900 liter. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Op basis van de glasafval kiest jij op welke manier vaak ons de container zullen komen ledigen. ons leveren het meest voordelige service.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht voor het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter echter één prima basis. Er zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groene en gemengd glas. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kan er bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Leeg glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en ook in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen discreet getransporteerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat jouw archief veilig vernietigd is. Na vernietiging zullen de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact erin . Als het documenten al in de bak zitten, krijgen niemand zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijdstip bij om de bak legen en het documenten plekke te vernielen in onze truck. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in de deksel kun je het papieren in de bak gooien. Jij heeft de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op het vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze worden ingezameld en vernietigd.