Suez Container ☑️ 9 OPMERKELIJKE HACKS

Snel en betaalbaar van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom dus minimaal mogelijk te houden en je gaat zien dat deze geldelijk voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Suez Container

Kies uit uit het meest uitgebreide assortiment afvalcontainers en bestel de beste meest geschikte rolcontainer voor je je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet binnen de container. Eveneens betreffende PMD sorteren beschikken ons de juiste rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Die stromingen mogen dikwijls apart ingezameld zijn. Dit is beter voor de milieu en de geldtas.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het stroom van afval dus beperkt mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit geldelijk voordelig is. Met vuil heel veel mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er zo zo weinig mogelijk restafval over. In de rest restafvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet thuis in het container.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je wordt verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. Binnen het Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling beschreven artikelen nogmaals te benutten waar dat mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De prijzen van containers zijn afhankelijk van de afvalstroom, de afmeting van de container en hoe vaak de de rolcontainer geledigd moet worden geraken. Je vindt alle kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een dag in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende prijzen zie je direct in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds juiste ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, handig als de container op een openbare plek staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van hernieuwbare energie. Algemeen afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele doel. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse schadelijke materialen los gedurende de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Suez Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige overzicht vind je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een passende uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Suez Container

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een gunstige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te schatten die grootte het perfect bij je past? Haal dan snel aansluiting op met een van onze experts. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een aanvullend legen of regulier een formaat groter? Dan is deze uiteraard ook geen enkel probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je least bij ons steeds tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere andere rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit helder is. Hierdoor kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Suez Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer uitgebreid assortiment van containers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuw artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalstromen te zamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval tevens goed voor het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Suez Container

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis levering en landelijke bereik, heb je in 24 uren jouw container op de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het milieu veel indien we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal is geplaatst Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas is 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door de volume en massa veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel uit besparen in je kosten voor afval. Het is ook tevens volledig te recyclen. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk te produceren van verse grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten waardoor je de aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte container voor glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval op onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie uit één bak met 240 liters en met negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maand en ook deze wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest je op welke manier vaak ons de bak zullen komen legen. wij leveren de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kunnen er zijn bij een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem verbinding .

Wat is mag er bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet veilig en op veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft je honderd procent zekerheid dat je je archief beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je dossiers niet in het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de gedaante van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het document exact doorheen . Wanneer de documenten al binnen het container zijn, krijgt zij nog in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijdstip bij om het bak ledigen en het papier plaats te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarbij het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in het deksel kan je de papieren in het container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op transport is, loopt jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden ingezameld en verwoest.