Te Huur Afvalcontainer ✔️ 4 VERBORGEN ZAKEN

Gauw en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restvuil aanwezig bestaan. Tracht het stroom van afval dus minimaal mogelijk te behouden en je zult zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Via afval heel mogelijk eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er zo min mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Te Huur Afvalcontainer

Kies uit uit het grootste grootste assortiment containers en bestel de beste ideale rolcontainer voor je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je je al het onrecyclebare afval welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en glas passen geen in het restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben wij de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen welke in firma’s voortkomen. Die afvalstromen zouden meestal gescheiden verzameld geraken. Het is beter aangaande de leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Op welke manier prima je je vuil eveneens scheidt, er zal altijd restvuil voortdurend zijn. Poog deze stroom van afval dus klein toevallig te bewaren en je gaat zien dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de het container werp je al het de niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de het container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel streefdoel omschreven goederen nogmaals te benutten indien dat het mag.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven voor tarieven van rolcontainers zijn hangt af van het stroom van afval, de grootte omvang van rolcontainer en hoe vaak de de container geledigd container ontleegd dient zijn. Jij ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe tarieven zie je meteen tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een restafval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse groottes. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen uit tijdens de verbrandingsproces die in meer of geringere mate toch in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Te Huur Afvalcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Te Huur Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes treden.

Hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container te verlagen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te schatten wat maat het beste bij je aansluit? Haal dan even contact op met één van onze experts. Door onze langdurige kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, stof en volume. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere alternatieve rolcontainer aftikt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo raak je later niet voor nare verrassingen te staan.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Te Huur Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een landelijke bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan piepers, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je je biologisch afval apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD is immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Te Huur Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij het verlangde locatie staan. U beslist zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Op deze manier weet je dus zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal zit geplaatst Los karton of verschillend document
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer vuilnis je scheidt, des te beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kan daarom heel uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? ons functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Bestel het beste containers voor jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit keuze uit een bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liter. Er is is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe frequent ons de bak komen legen. wij biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken maken wij verschil onder wit, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er zijn bij een veel lagere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en in een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en ook vernieling van dossiers. Discreet en veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in de de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heeft je frequent een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft één spleet waar het document precies erin past. Wanneer het documenten al in de container zijn, krijgen zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal de zoveel tijdstip bij voor de bak te ledigen en het documenten ter plekke te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarin het container via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via de klep in de deksel kan je de papieren in het container gooien. Je hebt de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Document is heel te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.