Tekening Rolcontainer ✔️ 5 ONGEBRUIKELIJKE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog het afvalstroom dus klein toevallig te behouden en je gaat zien dat dit financieel gunstig is. Door afval dus zoveel eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, rest er heel minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tekening Rolcontainer

Selecteer bij het grootste gamma afvalcontainers en koop de beste rolcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in de het container. Eveneens omtrent PMD sorteren hebben we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor ieder afvalstromingen welke binnen ondernemingen vrijkomen. Dit afvalstromen kunnen meestal apart opgehaald geraken. Dit is goed voor de leefomgeving en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje heel klein toevallig te behouden en je gaat opmerken dat dit geldelijk gunstig is. Via afval zo mogelijk mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restvuil over. Binnen de rest container gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en glas horen geen in het container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel bedoeling vermeld artikelen weer te benutten als dat lukt.

Wat kost een container een container container voor?

De tarieven voor de rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroompje, de afmeting van de afvalcontainer en hoevaak hoevaak de container ontleegd moet worden. U vindt je ieder kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, ruiten, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je direct in het aankoopproces. Handig, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verminder je de massa algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste ophaalmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, handig als de bak op een algemene plaats staat. Je kiest uit meerdere groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de opwekking van groene stroom. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar liefst een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun route vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige slakken worden ingezet voor het aanvullen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke materialen los tijdens de verbranding die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalverwerking aan.

Tekening Rolcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je door ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Tekening Rolcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zes niveaus.

Hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, stap 1. Dit doen wij door te aanbevelen over scheiden bij de bron. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot wel 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om in te schatten die omvang het goed bij je aansluit? Neem dan even contact op met één van onze deskundigen. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons precies waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode is aangegeven helder wat je voor een specifieke algemeen afval container of een bepaalde alternatieve container betaalt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo raak je later nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Tekening Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een rolcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral op horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook in kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, jouw PMD wordt immers een grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Tekening Rolcontainer

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur je container bij het verlangde locatie geplaatst. U beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en op welke manier frequent de afvalcontainer geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus zeker waar je jouw vuilnis altijd weg kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel minder indien wij afval hergebruiken. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Hard) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is gestopt Los doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke eenvoudig om splitsen is. Glasscherven bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om scheiden neemt het door de ruimte en ook gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren uit verse grondstoffen.

Ontstaat er bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende periodes qua bezigheden? wij werkt met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte container voor glas restafval

Koop het meest geschikte bakken voor je glasafval bij ons. Jij hebt de keuze van één bak met 240 liter en met 900 liters. Er reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kies je op welke manier vaak wij het container komen legen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo worden het glas bewerkt

Het kost kost veel energie voor het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glas. Tijdens de bewerken maken wij verschil tussen blank, bruine, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn op één heel veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallen onder vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou je daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernietiging van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% garantie dat je je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen archief is heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waarin het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in het container zitten, krijgen niemand ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal zoveel tijdstip langs om het container te legen en de documenten plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarbij de container via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door het klepje in de deksel kan je de documenten in de bak werpen. Jij hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.