Theo Heijmans Afvalcontainers B.V 🔥 13 ONVOORSTELBARE ZAKEN

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook verdeelt, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht dit stroom van afval zo beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat deze financieel voordeelgevend is. Met afval dus mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er dus minimaal eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Theo Heijmans Afvalcontainers B.V

Selecteer bij de ruimste gamma afvalcontainers en bestel de de beste ideale rolcontainer geschikt voor je restafval. In de het afvalcontainer gooi je al het het onrecyclebare vuil die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas thuishoren niet in de het restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben we het correcte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende elke afvalstromen die binnen ondernemingen ontstaan. Dit afvalstromen zouden meestal gescheiden verzameld zijn. Dat is beter betreffende de natuur en het portemonnee.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend voorkomen. Probeer het afvalstroompje zo minimaal mogelijk te behouden en je gaat zien dat dit financieel gunstig is. Door vuil zo zoveel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig eventueel restafval over. In de het container gooi je al het niet te recyclen afvalstoffen dat je geen verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas passen geen binnen de rest container.

Is het verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het het bedoeling beschreven artikelen opnieuw te gebruiken als dat mag.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van containers afhankelijk afhankelijk van de de stroom van afval, de grootte afmeting van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container geleegd moet zijn. Je vindt je ieder prijzen op de de.

Welk aard restafval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos in een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk zien of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Restafval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, handig als de bak op een algemene locatie staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van groene stroom. Gemengd afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalbranche levert maar liefst een vijfde van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen vrij in de verbranden die in meer of mindere mate echter in het milieu komen. Daarom moeten we volhouden met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Theo Heijmans Afvalcontainers B.V:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de correcte manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Theo Heijmans Afvalcontainers B.V

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop maatschappij.

Typen en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je kunt opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten welke maat het perfect bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalsoorten kennen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken verschillen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons simpele bestelproces staat duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo ben je naderhand geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Theo Heijmans Afvalcontainers B.V

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Ja:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer staat. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest geschikte grootte. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalstromen vrij, echter tevens op kantoren kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Daarnaast is het scheiden van uw vuilnis tevens goed voor het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Theo Heijmans Afvalcontainers B.V

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. We leveren verschillende plastic rolcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je binnen 24 uur je container op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en hoe frequent het container geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu minder als wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander materiaal is gestopt Los karton ofwel ander document
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en jouw portemonnee. Glas is een van de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen pakt het vanwege de volume en ook massa veel ruimte bij het bedrijfsafval op. Jij kunt daarom heel besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt er op je bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua drukte? ons werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel het beste bakken voor het je glasverval op ons. Je heeft de keuze uit keuze van een container van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er al één container voor glas startend bij €13 per maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid afval kies jij op welke manier vaak ons het bak komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te maken van verse grondstoffen. Glasafval is echter echter een prima basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Bij de bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een veel kleinere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem neem contact .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons onze dienst helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je archief niet in het papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen dus best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een gleuf waar het document precies doorheen . Als het documenten al binnen de bak zijn, krijgt niemand zij meer in handen. Onze bestuurder arriveert eens in zoveel tijd langs om de bak te legen en het documenten ter plaats vernielen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het bak door de truck zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kun je het papieren in de container werpen. Je heeft de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je dossier geen op vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze worden ingezameld en verwoest.