Thermo Rolcontainer 🔥 14 VERRASSENDE FEITJES

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroompje dus minimaal eventueel te bewaren en je zult opmerken dat het financieel voordelig is. Door afval dus veel mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en swill, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Thermo Rolcontainer

Selecteer bij het grootste meest uitgebreide assortiment containers en koop het beste container voor je restafval. Binnen de rest container gooi je reeds het niet onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet thuis binnen de container. Eveneens voor PMD verdelen bezitten we het juiste afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande alle afvalstromingen welke bij firma’s ontstaan. Deze afvalstromen mogen meestal apart verzameld geraken. Dit is verbeterd aangaande het milieu en het geldbeugel.

Wat mag er binnen ondernemingsafval?

Hoezo goed je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal er telkens restafval voortdurend voorkomen. Tracht deze afvalstroom heel klein eventueel te bewaren en je gaat opmerken dat het financieel gunstig is. Met afvalstoffen zo mogelijk mogelijk te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er dus min eventueel restvuil over. In de het restafvalcontainer gooi je al het niet te recyclen afvalstoffen dat je niet extra kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent noodzakelijk afvalstromingen zoveel toevallig te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het bedoeling omschreven artikelen nogmaals te benutten als dat het kan.

Wat kost een container een container afvalcontainer voor?

De prijzen voor afvalcontainers zijn afhangend van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van omvang van container en hoe vaak de de container geledigd container geleegd dient zijn. Jij vindt alle tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij leveren hem gratis binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen apart in te ophalen, verklein je de aantal algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw stortingskosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de bak op een publieke locatie staat. Je selecteert uit diverse groottes. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw container(s) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 ruime actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er verwijderd die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze gitzwarte korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties los in de verbrandingsproces die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving belanden. Om die reden moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Thermo Rolcontainer:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Thermo Rolcontainer

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het natuur en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen wat maat het perfect bij je aansluit? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je benodigd hebt. En wens je één keer een extra leegmaken of standaard een formaat ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen probleem!

De kosten van de containers wisselen per afvalstroom, stof en volume. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Restafval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit ontstaat, zoals we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg vind je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een bepaalde andere bak neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor kom je later niet voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Thermo Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer gevarieerd aanbod met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier verwerkt

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en papier op de aller doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt als basis tot nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoor mag je je organisch afval scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het scheiden van je vuilnis ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Thermo Rolcontainer

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heb je in 24 uren je container bij het gewenste locatie staan. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geleegd dient te worden. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het omgeving minder minder als wij afval recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) plastic waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek enzovoort)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te beter dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas is een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te scheiden neemt het vanwege het ruimte en ook massa veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink besparen op jouw kosten voor afval. Het is tevens volledig te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder energie dan glazen om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor je glasverval op onze dienst. Jij hebt de keuze van één bak met 240 liter en ook met negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies jij op welke manier vaak wij de container komen legen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost veel energie om het glas te maken van verse grondstoffen. Glasverval is echter één goede grondslag. Daar zitten meestal ongeveer 50% oudere glas binnen nieuwe glazen. Tijdens het verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groen en bont glas. Ook worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glas gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk dan het frequent gestelde vragenlijst of neem neem contact op.

Wat is mag er zijn bij de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van archief. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij honderd procent zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigt is. Na vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jij je dossiers niet wil in de het papiercontainer wil gooien. Sommige papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document precies doorheen past. Wanneer het papieren al in de container zijn, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijd langs om het container legen en de papier ter plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarin de container door het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. De content wordt vervolgens direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je vertrouwelijke documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kan jij de papieren in het container werpen. Je heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kies jij de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief geen op het transport gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en verwoest.