Tijden Restafval Containers Dronten ➡️ 13 MAKKELIJKE TIPS

Gauw en goedkoop van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroom heel beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Met afval heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tijden Restafval Containers Dronten

Selecteer van het meest uitgebreide aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer voor je je restafval. In de de rest restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afvalstoffen die je niet extra kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en ruiten passen niet in de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren beschikken wij de juiste rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat bij bedrijven vrijkomen. Dit stromingen zouden vaak apart verzameld worden. Dit is beter voor het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat mag wel er in ondernemingsafval?

Hoe prima je je afval eveneens sorteert, er zal telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat deze economisch gunstig is. Door vuil dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en swill, overblijft er zo zo weinig toevallig restvuil over. In de de rest restafvalcontainer werp je reeds het niet-recyclebare afval dat je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en ruiten thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel doel vermeld producten nogmaals te aanwenden waar dat lukt.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van grootte van de container en hoe vaak de de container geledigd container geleegd moet geraken. Jij vindt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage tarieven zie je meteen in het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te ophalen, verminder je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandwerend, nuttig als de vat op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij neergezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van hernieuwbare energie. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar minstens een vijfde van de duurzame energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het verhogen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties los gedurende de verbranding die in meer of geringere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Tijden Restafval Containers Dronten:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast verhuur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor ieder type afval en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Tijden Restafval Containers Dronten

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo trachten wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om naar te bepalen wat maat het perfect bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wil je een keer een meer legen of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit komt, als we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier ben je achteraf niet voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Tijden Restafval Containers Dronten

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg gevarieerd assortiment met containers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven keer gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat jouw papier- en karton in de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend op afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Tijden Restafval Containers Dronten

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende rolcontainer voor je PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en nationale bereik, heb je in 24 uren jouw container op de verlangde locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de container geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je je afval altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu via je vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, want we belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch teken (deodorant, lak enz.)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe beter dat is ten behoeve van de milieubescherming en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kunt daarom heel uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glazen te produceren uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met flexibele contracten waardoor je de nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glasafval

Bestel het beste containers voor jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie uit één container met 240 liters en van 900 liters. Er is al één glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de afval kies jij hoe vaak wij de container zullen komen ledigen. ons biedt het voordeligste service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost heel veel kracht om het glas te produceren van verse materialen. Glasverval is echter één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken maken we verschil onder wit, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces . Heb jij vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en op een veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb je honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container heeft een spleet waarin het papier precies erin . Als het documenten al in het container zijn, krijgen zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal in tijd langs voor de container legen en de documenten plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het container door de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kun je het documenten in het container gooien. Jij hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.