Tissues Oud Papier Of Restafval ➡️ 13 MAKKELIJKE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Probeer dit afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je gaat merken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er dus min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Tissues Oud Papier Of Restafval

Selecteer van het ruimste gamma containers en koop de meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. Binnen de afvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare afvalstoffen die je niet verder kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen niet thuis binnen de container. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij het correcte container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor alle afvalstromingen die bij ondernemingen vrijkomen. Deze stromen zouden vaak gescheiden opgehaald worden. Dit is verbeterd aangaande het milieu milieu en het portemonnee.

Wat mag wel er in bedrijfsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens restafval voortdurend voorkomen. Tracht dit afvalstroompje zo klein toevallig te behouden en je gaat merken dat deze economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te verdelen, zoals papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel min mogelijk restvuil over. In de het afvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen die je niet extra kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas horen geen in de de rest afvalcontainer.

Is het verdelen van zakelijk afval gedwongen?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven producten opnieuw te gebruiken waar het lukt.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten voor de containers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van container alsook hoe vaak de container geledigd afvalcontainer geledigd moet zijn. Jij vindt ieder kosten op tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de talloze soorten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene plek staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De keuze is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Algemeen afval klinkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar minstens een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate echter in het milieu terecht komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Tissues Oud Papier Of Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Tissues Oud Papier Of Restafval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Hoger op de orde, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en tarieven zakelijk afval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te ramen die maat het beste bij je aansluit? Haal dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Met onze vele jaren kennis met afvalmaterialen weten wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je één keer een meer legen of regulier een grootte ruimer? Dan is dit uiteraard ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit komt, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere verschillende container neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier ben je naderhand nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Tissues Oud Papier Of Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, denk aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je hebt de optie uit een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een metalen container is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschalen, patat, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je je organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook beter voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden om verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Tissues Oud Papier Of Restafval

{service1)

Bij ontdek je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uren je container op de verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast dat je je afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt voor een verbeterde milieu door jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving veel indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (zoals chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en kauwgom) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische teken (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je portemonnee. Glas is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaat van flessen, potjes en scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege de volume en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf op. Je kan daarom flink besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te recyclen. Ook verbruikt het veel minder kracht dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glas los, zoals in de horecabedrijven, dan is is één container voor glas essentieel. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? ons functioneert samen met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer bakken makkelijk aanpast.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de beste containers voor jouw glasverval op ons. Jij hebt de selectie van één container met 240 liters en ook met 900 liters. Er al een glascontainer vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de glasafval kies je hoe frequent ons de container komen legen. wij leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel kracht voor het het glas om te maken uit verse grondstoffen. Glasafval is daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk circa 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groene en ook bont glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag wel er zijn bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan je daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je jij je dossiers niet in de de papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen kunnen dus best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waar het document precies erin past. Wanneer het papieren al binnen de bak zijn, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder arriveert eenmaal in de tijdstip langs om de container te ledigen en de papier plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kan je de papieren in de bak gooien. Je hebt de selectie uit diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer is, loop jij niet risico dat er iets met jouw geheime documenten gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.