Transport Rolcontainers ➡️ 3 VERBAZENDE HACKS

Gauw en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Door afval heel zoveel toevallig te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Transport Rolcontainers

Selecteer van de grootste assortiment afvalcontainers en bestel de de meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. In de het restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken wij de juiste correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam betreffende alle afvalstromingen welke bij bedrijven ontstaan. Die stromen mogen vaak afzonderlijk ingezameld zijn. Het is verbeterd voor het milieu leefomgeving en de geldtas.

Wat moet er binnen ondernemingsafval?

Hoe goed je je afval tevens verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval aanwezig voorkomen. Probeer het afvalstroom dus minimaal eventueel te behouden en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Door afval dus mogelijk mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo minimaal mogelijk restvuil over. Binnen het afvalcontainer werp je al het het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen in de de container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel omschreven goederen opnieuw te aanwenden indien het lukt.

Wat kost een een afvalcontainer voor?

De kosten voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van container alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet worden. Je ontdekt ieder tarieven op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de verschillende varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten binnen 24 uur in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze lage prijzen zie je meteen in het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verminder je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de bak op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de productie van groene energie. Algemeen afval lijkt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende giftige materialen vrij gedurende de verbranding die in meer of geringere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo min mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Transport Rolcontainers:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een passende uitkomst voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Transport Rolcontainers

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Hoger op de ladder, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kan kiezen voor een betaalbare plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te ramen die maat het goed bij je aansluit? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze experts. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij juist wat je benodigd hebt. En verlang je een keer een meer lediging of regulier een formaat groter? Dan is dat natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de containers wisselen per afvalsoort, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, gelijk we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons exact waarvoor je te maken hebt. In ons simpele bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je later nooit voor nare onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Transport Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, denk aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de optie tussen een heel uitgebreid assortiment van containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede selectie tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een metalen container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel zeven keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, deegwaren, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken komen deze afvalsoorten vrij, maar ook in kantoor mag je je biologisch afval apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalsoorten in zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit je vuilnis ook goed voor het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Transport Rolcontainers

{service1)

Bij ons vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent het container geledigd moet te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, omdat wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is gestopt Afzonderlijk karton ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval door het ruimte en massa heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom flink uit besparen op je afvalkosten. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht dan glaswerk om te maken van nieuwe materialen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het aantal bakken eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasafval op onze dienst. Je hebt de keuze uit keuze uit één bak van 240 liter en met 900 liter. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij het container zullen komen legen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het heel veel energie om het glas te maken van nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één goede basis. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruin, groen en ook gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door glas om te recyclen, kan er zijn op een veel kleinere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag er bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw dossiers niet wil in de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container bevat een gleuf waar het papier precies doorheen past. Als het papieren al in de bak zijn, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens tijdstip bij om de container legen en het papier ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak door de truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klep in het deksel kun je de papieren in het container gooien. Jij hebt de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw archief geen op vervoer gaat, loop je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kunt voor je archiefvernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt verzameld en verwoest.