Twente Milieu Afval Ophalen ✔️ 13 LUCRATIEVE ZAKEN

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval voortdurend bestaan. Tracht deze afvalstroom dus minimaal toevallig te houden en je gaat opmerken dat dit financieel voordeelgevend is. Met afval zo mogelijk toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Twente Milieu Afval Ophalen

Kies uit bij de grootste gamma rolcontainers en bestel het meest geschikte container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, en ruiten horen geen in de de rest container. Ook omtrent PMD scheiden bezitten wij de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen dat binnen firma’s voortkomen. Dit afvalstromen mogen dikwijls apart opgehaald worden. Dat is verbeterd aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in zakelijk afval?

Hoe goed je je afvalstoffen tevens sorteert, er zal er altijd restafval blijven bestaan. Probeer dit afvalstroom heel minimaal eventueel te behouden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Via afval dus veel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er heel min toevallig overblijvend afval over. In de restafvalcontainer werp je al het de niet te recyclen afvalstoffen dat je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, PMD en vensterglas horen niet in de rest container.

Is het scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk mogelijk te sorteren. In het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel vermeld producten nogmaals te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom, de grootte van afmeting van de container alsook hoe vaak de de container geledigd container geleegd dient worden. U ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons neem je snel en vlug een van de vele typen afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te verzamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandwerend, handig als de bak op een openbare plaats staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van groene stroom. Restafval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het verhogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate desondanks in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Twente Milieu Afval Ophalen:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de kans om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Redenen een container op wielen huren via ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien functioneren we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Twente Milieu Afval Ophalen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om naar te ramen welke omvang het perfect bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je vereist hebt. En wil je eenmalig een meer legen of standaard een maatje grotere? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers wisselen per afvalsoort, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons precies waar je aan toe. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij vinden het essentieel dat dit transparant is. Op deze manier kom je naderhand geen voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Twente Milieu Afval Ophalen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel divers assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton behandeld

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat je papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet voor basis voor nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien is het scheiden uit je afval ook goed voor het het omgeving. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Twente Milieu Afval Ophalen

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste inhoudsmaat en op welke manier vaak het container geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom zeker dat je jouw afval steeds weg kan en waar je bijdraagt aan een verbeterde omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want wij belasten het milieu veel als we afval recycleren. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Hoe veel vuilnis je sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieubescherming en jouw portemonnee. Glaswerk is een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval door het ruimte en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kunt dus flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het glas is tevens compleet te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder energie dan glaswerk te maken uit verse materialen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat je de aantal containers makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor glasafval

Bestel de meest geschikte containers voor het jouw glasafval op onze dienst. Jij heeft de selectie uit een bak met 240 liters en ook met negenhonderd liters. Er is is al een glascontainer startend bij €13 elke maand en deze worden gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak wij het bak zullen komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel kracht om glas te maken van verse materialen. Glasverval is daarentegen één goede basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuwe glas. Bij het verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruine, groen en bont glas. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas om te hergebruiken, kan er bij een veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb jij vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je archief beschermd vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en dus beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je frequent een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een gleuf waarin het document exact doorheen past. Als het papieren eenmaal in de container zijn, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal de zoveel tijdstip bij voor het bak te ledigen en het documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij de container via de truck zelf is opgeheven en geopend. Het inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Via het klepje in de deksel kun jij de documenten in de bak werpen. Je heeft de selectie van verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief niet op vervoer gaat, loop je niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.