Van Dijke Afvalcontainer ᐅ 12 MAKKELIJKE TRUCS

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Poog dit stroom van afval zo beperkt eventueel te houden en je zult merken dat het economisch voordeelgevend is. Door vuil heel zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Van Dijke Afvalcontainer

Selecteer bij het ruimste aanbod rolcontainers en bestel de de ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In het container werp je al het niet niet-recyclebare afval welke je niet verder verder kan scheiden. Documenten/karton, swill, en glas thuishoren niet binnen de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben ons het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming voor ieder afvalstromen dat in bedrijven ontstaan. Dit stromen zouden dikwijls apart opgehaald worden. Het is verbeterd aangaande de leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer het afvalstroompje dus minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het geldelijk gunstig is. Via vuil dus zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er zo zo weinig toevallig restafval over. In de rest container gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen dat je geen meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas horen niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je blijft verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven artikelen nogmaals te aanwenden waar het mag.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De kosten van containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte van omvang van de afvalcontainer en hoe vaak de de container rolcontainer ontleegd moet geraken. U vindt je ieder tarieven op de de.

Welk soort restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele typen vuilcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je meteen tijdens het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos geschikte verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen afvalcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is solide en brandwerend, handig als de vat op een openbare plek staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn grote moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche produceert maar minstens een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaalresten er uitgehaald die hun route verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige substanties los in de verbrandingsproces die in bepaalde of geringere mate echter in het natuur terecht komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Van Dijke Afvalcontainer:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste manier af te voeren. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk bedrijf. Bovendien werken wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Van Dijke Afvalcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het gebied van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit zes niveaus.

Hoe hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de bron. Want zuiver gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en tarieven bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te bepalen die maat het perfect bij je past? Haal dan even contact op met een van onze experts. Met onze jarenlange kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer legen of regulier een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is één van de prijzigere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waar je te maken hebt. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve bak neerlegt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier ben je later nooit voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe hou je dit type afvalstroom zo minder mogelijk?

Van Dijke Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod van containers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan rekenen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuwe producten. Wil je een rolcontainer huren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor mag je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van meer herbruikbaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een groot gedeelte uit ondernemingsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het scheiden uit uw afval ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Van Dijke Afvalcontainer

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de afvalcontainer geledigd moet te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis altijd kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving via jouw afval te splitsen. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu veel als we afval hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los karton of ander document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe veel vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het is ten behoeve van het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flessen, potten en ook scherven. Zonder het om scheiden pakt het vanwege het volume en ook gewicht heel veel ruimte in het bedrijfsafval op. Jij kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te recyclen. Ook verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Komt er bij jouw bedrijf veel glas vrij, bijvoorbeeld bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat je het aantal containers makkelijk verandert.

De juiste container voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor je glasafval op ons. Jij hebt de selectie van een bak van 240 liters en van 900 liter. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 per maand en dit worden gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kiest je op welke manier frequent ons de container komen legen. wij biedt de meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het bewerken doen we onderscheid onder wit, bruin, groen en ook bont glas. Daarnaast worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kan er zijn bij een heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook op veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter goed regelen. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je archief veilig vernietigt zijn. Na de vernietiging worden de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de de papiercontainer wil gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat een spleet waar het papier exact erin . Wanneer het papieren eenmaal in de container zitten, krijgt zij nog bij . Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijdstip bij om het bak ledigen en de papier ter plekke vernielen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een afgesloten mechanisme waarbij de container door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. Het content zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Via de klep in het deksel kun jij de documenten in de container gooien. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief geen op het vervoer is, loopt je niet gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.