Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps ☑️ 12 VERRASSENDE GEHEIMEN

Snel en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Tracht dit afvalstroom heel klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat het financieel gunstig is. Met afval dus zoveel toevallig te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Kies uit uit de grootste assortiment rolcontainers en bestel het ideale container geschikt voor je overblijvend afval. Binnen de container gooi je je al het niet niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder extra kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis binnen de restafvalcontainer. Eveneens voor PMD scheiden beschikken wij de geschikte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen dat bij bedrijven ontstaan. Die stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld geraken. Dit is goed aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee.

Wat moet er in de ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er altijd restvuil aanwezig zijn. Probeer deze stroom van afval zo minimaal mogelijk te behouden en je zal merken dat het geldelijk gunstig is. Door vuil dus mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er zo min mogelijk overblijvend afval over. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het niet onrecyclebare vuil dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis in de de rest restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel streefdoel vermeld producten weer te aanwenden als het mag.

Wat kost een een container voor afvalcontainer voor?

De tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte omvang van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de rolcontainer geledigd moet geraken. Je vindt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, ruiten, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In ieder onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct in het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, verklein je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, nuttig als de vat op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geleegd moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van groene stroom. Algemeen afval lijkt dan misschien zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze gitzwarte korrelachtige resten worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook verschillende schadelijke materialen uit tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate toch in het natuur komen. Daarom moeten we doorgaan met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit maar halfvol is. Met onze dienstverlening besluit je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Ook extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 stappen.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa afval in jouw algemeen afval container te verminderen, stap 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is recyclen geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Stap 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieerd van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te ramen welke maat het beste bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten kennen wij precies wat je nodig hebt. En wil je een keer een extra leegmaken of standaard een formaat grotere? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de laagste tarieven. Gemengd afval is een van de prijzigere afvalcategorieën. Dit komt, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit transparant is. Op deze manier kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te zitten.

Hoe hou je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze uit een heel uitgebreid assortiment van containers tussen 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren containers. Een metalen container is geschikt wanneer de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, dranken, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen vrij, echter ook op kantoor kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Van Elst Containerverhuur Kokerbijl Haps

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het gewenste plek staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Op deze manier ken je daarom vast waar je jouw afval steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een verbeterde milieu via je vuilnis te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving veel minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om vervolgens hergebruikt te zijn. De resterende kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemische teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend papier
 • Verpakking met chemische stoffen
 • Glasscherven

Hoe veel afval jezelf scheidt, hoe goed dat het is ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege de ruimte en gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt daarom flink uit besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner energie dan glazen te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze van één bak van 240 liter en met 900 liters. Er reeds een container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de de afval kiest je hoe vaak ons het bak zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oud glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en bont glas. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te hergebruiken, kan er zijn op één veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heb je vragen? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of verbinding .

Wat mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. Warmtebestendig glas, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank etc. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een beschermd proces van inzameling en vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat jouw dossiers veilig vernietigd is. Na de vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je jouw archief niet wil in het papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bezitten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote hoeveelheden dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel afval in de de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt een afgesloten rolcontainer.

Deze container bevat een spleet waar het document precies doorheen . Wanneer de documenten al in het bak zitten, krijgen zij nog bij . Onze bestuurder komt eens in de zoveel tijd bij voor de bak te legen en de documenten plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door het klep in de deksel kun je het papieren in het bak werpen. Jij heeft de keuze uit verschillende inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.