Verwerking Pmd Afval 🔥 10 OPMERKELIJKE FEITJES

Vlug en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je zult zien dat deze economisch gunstig is. Via vuil heel mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Verwerking Pmd Afval

Kies uit bij het meest uitgebreide assortiment containers en bestel het meest geschikte afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de het restafvalcontainer gooi je je al het het niet te recyclen afval die je niet verder kan scheiden. Documenten/karton, keukenafval, en glas horen niet in de de afvalcontainer. Ook voor PMD sorteren beschikken we het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming voor elke afvalstromen dat bij firma’s voortkomen. Dit stromingen mogen meestal afzonderlijk ingezameld zijn. Dat is beter betreffende het milieu en het geldtas.

Wat mag er in de ondernemingsafval?

Hoe goed je je vuil tevens sorteert, er gaat steeds restvuil voortdurend zijn. Probeer deze stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je zult opmerken dat het financieel gunstig is. Met vuil zo veel toevallig te sorteren, waaronder papier/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de de rest container gooi je reeds het niet-recyclebare vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen geen binnen de restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk toevallig te verdelen. In het landelijk Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld artikelen opnieuw te benutten als dat kan.

Wat kost een container een container voor afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de rolcontainers zijn afhangend van het stroom van afval, de afmeting van container alsook hoevaak de rolcontainer geledigd moet geraken. Jij vindt elke kosten op de de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, ruiten, swill en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je eenvoudig en vlug een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten in 24 uur in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct tijdens het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, reduceer je de massa algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook kiezen voor een ijzeren rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) ontdaan moeten geraken. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke stoffen vrij tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Daarom moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Verwerking Pmd Afval:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische overzicht vind je snel de container die je nodig hebt. Daarnaast verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan stank geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Verwerking Pmd Afval

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal stappen.

Hoe hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te ontlopen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop economie.

Typen en kosten ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kan opteren voor een betaalbare synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen wat maat het beste bij je past? Pak dan even contact op met een van onze experts. Met onze jarenlange deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bespraken, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs zie je bij ons exact waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld helder wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer betaalt. Wij achten het belangrijk dat dit duidelijk is. Hierdoor raak je achteraf niet voor vervelende verrassingen te zitten.

Hoe houd je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Verwerking Pmd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je bij ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je hoe vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van uw afval ook goed voor het de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Verwerking Pmd Afval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container op de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent het container geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is belangrijk, want we belasten het milieu veel als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje binnenin (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Los karton ofwel ander papier
 • Pakket met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te meer afval je sorteert, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen is. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het volume en massa veel ruimte bij de afval van het bedrijf op. Jij kunt dus flink uit besparen op je afvalkosten. Het is bovendien compleet te recyclen. Daarnaast kost het veel kleiner energie dan glazen om te maken van nieuwe materialen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas los, zoals in de sector van de horeca, dan is is één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten waardoor jij het nummer containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor glasafval

Bestel het beste bakken voor je glasverval bij ons. Je heeft de selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en van 900 liters. Er al een glascontainer vanaf €13 per maand en ook dit worden gratis geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier vaak ons de container komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter een prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er bij een veel lagere warmte glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat is mag wel er bij het het glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallen kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook in veilige manier vernietigd worden. Archiefvernietiging kan je dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Discreet en ook veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft je honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in de papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij regelmatig veel afval in het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt dan dan een afgesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waar het papier precies doorheen past. Wanneer het documenten al in het container zijn, krijgt zij meer in . Onze bestuurder arriveert eens in de tijdstip bij om de bak te ledigen en de documenten plaats vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin de bak via de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. De content zal vervolgens direct vernietigd.

De juiste container voor dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door het klep in het deksel kun jij de papieren in het container gooien. Jij heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kiest jij de gewenste frequentie van lediging. Omdat jouw dossier niet op het transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze worden verzameld en verwoest.