Virol Restafval ☑️ 14 SNELLE TRUCS

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds restafval blijven bestaan. Tracht het stroom van afval dus klein eventueel te bewaren en je zal zien dat dit geldelijk gunstig is. Via vuil zo veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Virol Restafval

Kies uit het grootste assortiment afvalcontainers en koop de meest geschikte afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het de niet te recyclen vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en glas passen geen in de het afvalcontainer. Tevens voor PMD sorteren bezitten wij de correcte rolcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende ieder afvalstromen welke bij firma’s ontstaan. Die stromen kunnen meestal gescheiden opgehaald worden. Dit is beter aangaande de natuur en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil ook sorteert, er gaat steeds restafval blijven bestaan. Poog deze stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordeelgevend is. Door afval zo mogelijk toevallig te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, overblijft er heel minimaal toevallig overblijvend afval over. In de container gooi je je al het niet-recyclebare vuil dat je niet verder meer kan sorteren. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas passen niet binnen de restafvalcontainer.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In de Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de bedoeling beschreven artikelen nogmaals te aanwenden als dat kan.

Wat kost een container voor container voor bedrijfsafval?

De kosten van afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van het stroom van afval, de omvang van rolcontainer alsook hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd moet zijn. Je vindt alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je papier, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe prijzen zie je gelijk gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verminder je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandwerend, handig als de container op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie levert maar minstens 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaalresten er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een bruikbare doel. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het ophogen of bouwen van wegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties uit gedurende de verbranden die in meer of kleinere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Virol Restafval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door onze handige lijst vind je snel de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze contracten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en komen deze conform een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig is
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor elk type afval en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Virol Restafval

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het terrein van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit zestal niveaus.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de hoeveelheid afval in jouw restafvalcontainer te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan selecteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen die grootte het goed bij je aansluit? Haal dan even aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En wens je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dit vanzelfsprekend ook geen issue!

De prijzen van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, zoals we noemden, door haar milieu-impact. Gelukkig ervaar je bij ons juist waar je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een andere andere container betaalt. Wij vinden het cruciaal dat dit aspect transparant is. Op deze manier raak je achteraf nooit voor nare ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Virol Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Toegestaan:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart verzamelen. Je hebt de optie uit een zeer divers aanbod met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vernieling op de horizon staat. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal hergebruikt worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en gebruikt als grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je rolcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra herbruikbaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte van bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Daarnaast ligt het scheiden uit je vuilnis tevens beter voor de omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, jouw PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Virol Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo ken je daarom vast waar je je afval altijd weg kan en dat je bijdraagt voor een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, want we belasten het omgeving veel minder als we afval recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en gomballen) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Verpakkingen met ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal zit gestopt Los doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder om splitsen neemt het vanwege de volume en ook gewicht heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf in. Jij kan dus heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook verbruikt het veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken uit nieuwe materialen.

Ontstaat er op jouw bedrijf veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Bezit je wisselende periodes qua drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor je het aantal containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glas restafval

Bestel het beste containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Je heeft de selectie van één container van 240 liter en van negenhonderd liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van de de glasafval kies je hoe vaak ons de bak komen legen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter één goede grondslag. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groene en ook gemengd glas. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces . Heeft je vraagstukken? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact op.

Wat mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet beschermd en ook in een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed organiseren. De afgesloten rolcontainers van ons ons ondersteunen bij een beschermd proces voor verzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je je je archief niet wil in de papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heb jij frequent veel afval in het gedaante van geheim document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. U krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het papier precies erin past. Wanneer de documenten eenmaal binnen het bak zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd langs om de container legen en het papier plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container door de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud zal vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in het deksel kan je de documenten in het bak werpen. Je hebt de selectie uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat jouw dossier geen op vervoer gaat, loopt jij niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verzameld en verwoest.