Visser Afvalcontainer ➡️ 8 VERBIJSTERENDE WEETJES

Vlug en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Tracht dit afvalstroompje zo klein toevallig te bewaren en je zult merken dat dit geldelijk voordelig is. Door afval dus veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er dus zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Visser Afvalcontainer

Selecteer uit de ruimste gamma afvalcontainers en bestel de ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In de het container gooi je al de onrecyclebare afvalstoffen die je niet extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, en glas horen niet in de de restafvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden hebben we de juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromen welke binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromingen mogen meestal apart ingezameld geraken. Dat is beter aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal er steeds restafval aanwezig zijn. Probeer het afvalstroom dus beperkt toevallig te houden en je zal opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Met afval heel veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er zo min eventueel restafval over. In de de afvalcontainer gooi je reeds het niet onrecyclebare vuil welke je niet verder extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het container.

Is het scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. In de het Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel beschreven artikelen weer te gebruiken indien dat het mag.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De tarieven voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom het afvalstroompje, de grootte omvang van container alsook hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet zijn. U vindt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je gelijk tijdens het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je meteen observeren of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je steeds passende ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een metalen vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, op basis van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van duurzame kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar zowaar een vijfde van de groene energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelige slakken worden toegepast voor het verhogen of creëren van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate desondanks in het milieu belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Visser Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij ons handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Bovendien huur je via ons heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af waardoor er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Visser Afvalcontainer

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit bereiken wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want ongemengd gescheiden afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is nadelig voor het natuur en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en restafval verwerking

De volume voor een algemeen afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kunt selecteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om naar te ramen wat omvang het goed bij je past? Haal dan even verbinding op met een van onze specialisten. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je nodig hebt. En wens je één keer een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, materiaal en volume. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige prijzen. Gemengd afval is één van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode staat helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een alternatieve bak betaalt. Wij beschouwen het essentieel dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je achteraf geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Visser Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de optie tussen een zeer uitgebreid assortiment van afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton behandeld

Document kan wel 7 keer hergebruikt worden. Ook in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra recyclebaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten in te zamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor verse producten te produceren, je PMD wordt immers een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Visser Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze snelle, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je in 24 uren je afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelf het gewenste capaciteit en hoe frequent het afvalcontainer geleegd moet te zijn. Zo weet je dus vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat we belasten het omgeving minder indien wij afvalstoffen recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen met chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander materiaal is geplaatst Los karton of verschillend document
 • Verpakking inclusief chemische materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glaswerk blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden zijn. Glasafval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het glasafval door de volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kan dus flink uit besparen op je kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken van verse materialen.

Ontstaat daar op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals bij de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua bezigheden? ons werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij de aantal containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor glas restafval

Bestel het beste containers voor je glasverval bij ons. Je heeft de selectie van één bak met 240 liters en ook van 900 liters. Er is al een glascontainer vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook dit worden kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent ons de container zullen komen ledigen. ons leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost veel energie voor het het glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één goede grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruine, groen en gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Via het glas te recyclen, kan er bij een veel kleinere warmte glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallend kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen veilig en op veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter goed organiseren. De gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en dus beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waar het papier exact erin past. Als het papieren al binnen de container zitten, krijgt ze nog in handen. Onze bestuurder komt eens in de tijd bij voor de bak te ledigen en het papier plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarin het bak via het truck zelf is opgetild en geopend. De inhoud zal daarna direct vernietigd.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klepje in het deksel kan jij het documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw archiefvernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en vernietigd.