Visser Archiefvernietiging 🔴 7 VERRASSENDE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je zal zien dat het economisch voordeelgevend is. Met afval zo zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Visser Archiefvernietiging

Kies uit het grootste grootste aanbod afvalcontainers en bestel de het beste container voor je overblijvend afval. In de de rest restafvalcontainer gooi je je reeds de niet-recyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas passen niet in de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD verdelen bezitten wij het correcte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromingen die in ondernemingen vrijkomen. Die stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld worden. Het is goed voor het milieu natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er in bedrijfsafval?

Hoezo goed je je vuil tevens verdeelt, er gaat altijd restafval aanwezig bestaan. Tracht deze stroom van afval dus minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat deze geldelijk voordelig is. Met afval dus mogelijk eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de de restafvalcontainer werp je al de niet te recyclen afvalstoffen welke je niet verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In de het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven artikelen weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor containers zijn hangt af van het afvalstroom, de grootte van de container en hoevaak hoevaak de afvalcontainer ontleegd dient zijn. Je vindt elke prijzen op de de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, vensters, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je snel en vlug een van de verschillende varianten rolcontainers. Wij bezorgen hem gratis in een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, handig als de container op een openbare locatie staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De keuze is aan jou, op basis van je behoefte. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector produceert maar zowaar 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze donkere korrelige assen worden ingezet voor het verhogen of aanleggen van straten. Helaas komen er ook diverse schadelijke materialen vrij gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Visser Archiefvernietiging:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We dragen zorg voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren bij onze dienstverlening? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan doen we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Contract maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Visser Archiefvernietiging

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Hoe hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalstromen worden zoveel mogelijk gerecycled, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een kringloop economie.

Soorten en kosten ondernemingsafval en restafval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te ramen die omvang het beste bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met een van onze specialisten. Door onze langdurige ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een extra lediging of regulier een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalsoort, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalstromen. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelmethode staat duidelijk wat je voor een specifieke restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij beschouwen het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo kom je achteraf niet voor onaangename verrassingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Visser Archiefvernietiging

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een erg uitgebreid aanbod van afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Dozen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We hebben een landelijke dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij piepers, broden, pasta, dranken, eierschelpen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze soorten afvalsoorten vrij, maar ook in kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk deel van bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten te te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden van uw vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te maken, je PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Visser Archiefvernietiging

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur je container op het gewenste locatie staan. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geledigd dient te worden. Zo weet je dus vast waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en dat je bijdraagt aan een beter milieu door jouw afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope container(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving veel als we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof is gestopt Los karton ofwel verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en massa heel veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is bovendien compleet om te hergebruiken. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er bij je onderneming veel glasafval vrij, zoals bij de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten omdat jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor jouw glasafval bij ons. Jij heeft de selectie van één bak met 240 liter en ook van negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van de afval kiest jij op welke manier frequent wij het container komen ledigen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het veel kracht voor het het glas om te produceren van verse materialen. Glasverval is echter één goede basis. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Bij de verwerken maken wij onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er bij één veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag er bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruikjes, borden, kopjes, keramiek etc. Warmtebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook in een veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou je dus best goed organiseren. Het gesloten rolcontainers van onze dienst helpen tijdens een beschermd proces van verzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heeft jij 100% garantie dat je je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je dossiers niet wil in de het papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heb je frequent een grote hoeveelheid afval in de vorm van geheim document? Kies voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat één spleet waarin het document precies erin past. Wanneer de papieren al binnen het container zijn, krijgt niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens in tijd langs voor het container te legen en het documenten plaats te vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een afgesloten systeem waarbij de container door het vrachtwagen zelf is opgetild en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte bak voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke documenten veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kun je het papieren in het bak gooien. Je heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier geen op het transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en vernietigd.