Voshaar-Containers.Nl ✔️ 13 SIMPELE TIPS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroom heel klein mogelijk te bewaren en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Met afvalstoffen heel veel mogelijk te scheiden, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus minimaal toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Voshaar-Containers.Nl

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de meest geschikte afvalcontainer voor je je restafval. In de het afvalcontainer gooi je reeds de niet te recyclen vuil die je niet verder verder kan verdelen. Documenten/karton, swill, en ruiten passen niet in de rest afvalcontainer. Ook omtrent PMD scheiden hebben wij het correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromen die in ondernemingen voortkomen. Dit stromen kunnen dikwijls apart ingezameld zijn. Het is goed aangaande het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag er binnen zakelijk afval?

Op welke manier goed je je afval tevens sorteert, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Probeer dit afvalstroompje dus beperkt mogelijk te houden en je zal opmerken dat het geldelijk voordelig is. Door afvalstoffen heel veel eventueel te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de rest container gooi je al het de niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan sorteren. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet in de de container.

Is het sorteren van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk eventueel te sorteren. In het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel beschreven producten nogmaals te gebruiken indien dat het lukt.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven van rolcontainers zijn afhangend van de afvalstroom de stroom van afval, de grootte omvang van container en hoe vaak de de container afvalcontainer geledigd moet worden. Je ontdekt alle prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In elke onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons koop je snel en vlug een van de talloze varianten afvalcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verklein je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook kiezen voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de container op een publieke plaats staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De beslissing is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene kracht. Gemengd afval schijnt dan wellicht nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden toegepast voor het verhogen of bouwen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Voshaar-Containers.Nl:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om voor de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je via ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. We zorgen voor kosteloze installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er geen plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime documenten op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor ieder type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Ladder van Lansink Voshaar-Containers.Nl

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te duurzamer de verwerking. Zo pogen wij in samenwerking met jou de volume rommel in jouw restafvalcontainer te verminderen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de oorsprong. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, etappe 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is nadelig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en kosten ondernemingsafval en algemeen afval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om bij te schatten wat grootte het goed bij je past? Neem dan gauw contact op met een van onze experts. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een aanvullend leegmaken of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De tarieven van de containers verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit komt, als we bedoelden, door zijn milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een alternatieve container neerlegt. Wij beschouwen het belangrijk dat deze informatie transparant is. Op deze manier kom je naderhand geen voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Voshaar-Containers.Nl

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een zeer divers assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je document en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de horizon ligt. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan wel 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons op rekenen dat je papier- en papier op de aller efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt voor basis voor nieuw producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis dan je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook goed voor het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Voshaar-Containers.Nl

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uren jouw afvalcontainer op de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je vuilnis te scheiden. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Via je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder minder indien wij afvalstoffen recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische symbool (deodorant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drinkpakken waar ander stof zit geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Des te veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het zal zijn voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het door het volume en gewicht veel plaats bij het bedrijfsafval op. Jij kan dus flink besparen in je afvalkosten. Het is tevens compleet om te recyclen. Daarnaast verbruikt het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te produceren van nieuwe materialen.

Ontstaat er bij je onderneming heel veel glas los, zoals in de sector van de horecabedrijven, dan is een glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor je het nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie van één bak met tweehonderdveertig liter en met 900 liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de glasafval kiest jij op welke manier frequent ons de bak zullen komen legen. wij leveren het voordeligste dienstverlening.

Zo wordt het glas verwerkt

Het veel energie voor het het glas om te maken uit verse materialen. Glasverval is echter echter één prima basis. Daar zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glas. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en gemengd glazen. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op een heel veel lagere warmte glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces dus. Heeft je vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of contact .

Wat mag er zijn bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakking

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Jouw archief moet veilig en in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan je daarom beter uitstekend organiseren. De gesloten rolcontainers van ons ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigd zijn. Na de vernietiging worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet in het papierbak wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen kunnen daarom best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document precies doorheen past. Als de papieren al binnen het bak zitten, krijgt zij meer in handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijd bij voor het bak legen en de papier plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het bak door het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in de deksel kun je de papieren in de bak werpen. Jij hebt de keuze van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op vervoer is, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.