Waar Afvalcontainer Neerzetten ➡️ 6 VERBIJSTERENDE GEHEIMEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit stroom van afval dus minimaal toevallig te houden en je zal zien dat het geldelijk voordelig is. Via vuil dus veel mogelijk te sorteren, zoals papier/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er heel min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Waar Afvalcontainer Neerzetten

Kies uit het meest uitgebreide assortiment rolcontainers en bestel het ideale afvalcontainer voor je je overblijvend afval. In het restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afval dat je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de container. Ook betreffende PMD sorteren beschikken wij de correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor elke afvalstromen welke bij firma’s voortkomen. Dit stromen kunnen meestal apart verzameld worden. Dit is goed betreffende het milieu natuur en het geldbeugel.

Wat mag wel er in de zakelijk afval?

Op welke manier uitstekend je je afval eveneens verdeelt, er zal telkens restafval blijven zijn. Tracht deze afvalstroompje heel minimaal eventueel te houden en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Door afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er zo min mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je reeds de niet te recyclen afval die je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen binnen het container.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent noodzakelijk afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel beschreven producten opnieuw te gebruiken als dat lukt.

Wat kost een rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven voor de afvalcontainers zijn hangt af van de de afvalstroom stroom van afval, de grootte van de rolcontainer en hoevaak hoevaak de container geledigd afvalcontainer ontleegd dient geraken. U vindt elke prijzen op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, glas, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en rap een van de vele soorten rolcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos in 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de lediging. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de massa restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen afvalcontainer is solide en brandwerend, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de dozijn grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrand voor de opwekking van hernieuwbare energie. Restafval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelachtige assen worden ingezet voor het verhogen of creëren van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke substanties uit in de verbranding die in meer of geringere mate echter in het milieu belanden. Dus moeten we blijven streven naar zo minimaal verbrandingsproces. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Waar Afvalcontainer Neerzetten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons bedrijf, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische lijst vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te grote container.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst plek voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Waar Afvalcontainer Neerzetten

Als het om afvalverwerking in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de hiërarchie, des te ecologischer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, fase 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over verdelen bij de bron. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Soorten en prijzen zakelijk afval en algemeen afval verwerking

De inhoudsmaat voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussenin. Je mag selecteren voor een voordelige synthetisch container of een stalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke maat het beste bij je aansluit? Pak dan gauw verbinding op met één van onze deskundigen. Door onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En verlang je eenmalig een aanvullend leegmaken of standaard een grootte grotere? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De prijzen van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en literinhoud. Je huurt bij ons altijd tegen de meest voordelige tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een andere alternatieve bak neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier ben je later geen voor onaangename verrassingen te zitten.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Waar Afvalcontainer Neerzetten

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen zitten. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk dossier. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je krijgt de keuze uit een heel divers aanbod van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je hoe frequent je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Papier kan zelfs 7 maal hergebruikt worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je document- en karton op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar ook in kantoor kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls van kunststof verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te zamelen, geraken je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te produceren, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Waar Afvalcontainer Neerzetten

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uren je container bij het gewenste plek staan. U beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak de container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom zeker waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een verbeterde milieu door je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen in een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en gomballen) (Hard) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Shopper tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook jouw portemonnee. Glaswerk blijkt 1 van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder het om scheiden pakt het vanwege het ruimte en ook gewicht heel veel plaats bij het bedrijfsafval op. Je kan dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het heel veel kleiner energie in vergelijking met glazen om te maken van nieuwe materialen.

Ontstaat daar bij je bedrijf heel veel glasafval vrij, zoals bij de sector van de horeca, dan is is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende tijdsperioden qua drukte? ons functioneert met flexibele contracten omdat jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste container voor glasafval

Bestel de beste bakken voor je glasverval bij ons. Je heeft de keuze uit keuze uit één container van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is is reeds één glascontainer startend bij €13 elke maand en deze wordt gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest jij op welke manier frequent ons het bak komen ledigen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt het glas bewerkt

Het kost veel kracht om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zitten gewoonlijk circa 50% oud glas in nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast zijn kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kunnen er op een heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook duurzaam proces dus. Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragen of contact op.

Wat is mag er zijn bij het glasverval?

Wel:

Leeg glasverval dat gefungeerd heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallen jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigt te worden. Dossiervernietiging zou je daarom beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor inzameling en ook vernieling van jouw archief. Discreet en ook veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je 100% zekerheid dat je jouw dossiers veilig vernietigt zijn. Na de vernieling zullen de restproducten gerecycled.

Het is begrijpelijk dat je jouw archief niet wil in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van hoge hoeveelheden archief is zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft je regelmatig veel afval in de gedaante van geheim papier? Kies dan dan voor dossiervernietiging van ons U. U krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft een spleet waar het document precies erin . Wanneer het documenten eenmaal in de bak zijn, krijgt niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal de tijd bij om het bak te ledigen en de papier ter plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert door middel van een gesloten mechanisme waarin de container via het truck zelf is opgeheven en geopend. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor dossiervernietiging Voor archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door de klep in het deksel kun je de documenten in de bak werpen. Jij hebt de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op het transport is, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden ingezameld en vernietigd.