Waar Mag Een Afvalcontainer Staan 🔥 4 SIMPELE HACKS

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe goed je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval zo beperkt mogelijk te behouden en je zult opmerken dat deze economisch gunstig is. Via vuil dus zoveel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, overblijft er zo min eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Waar Mag Een Afvalcontainer Staan

Kies uit van de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de de meest geschikte container voor je je restvuil. Binnen de afvalcontainer werp je al het niet-recyclebare afvalstoffen welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, swill, en glas horen niet thuis binnen de rest container. Eveneens omtrent PMD verdelen beschikken wij de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming aangaande ieder afvalstromingen die bij ondernemingen voortkomen. Die stromingen mogen meestal gescheiden ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het milieu leefomgeving en de geldbeugel.

Wat kan er binnen zakelijk afval?

Hoezo prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend zijn. Tracht het afvalstroom dus minimaal mogelijk te bewaren en je zult zien dat deze financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel zoveel mogelijk te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er dus zo weinig mogelijk overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer werp je al het niet onrecyclebare afvalstoffen welke je geen verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet in de de rest restafvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het landelijk Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de streefdoel omschreven goederen opnieuw te benutten indien dat kan.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor?

De tarieven voor prijzen voor de containers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom, de grootte grootte van container en hoevaak hoe vaak de container rolcontainer geledigd dient zijn. Je vindt alle tarieven op de de.

Welk type afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en PMD scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met gemengd afval containers

In iedere bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je snel en snel een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze concurrerende kosten zie je meteen gedurende het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verminder je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is hufterproof en brandveilig, handig als de bak op een publieke plaats staat. Je selecteert uit diverse groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geleegd moeten worden. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten geprocessd

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn ruime moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan misschien nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie produceert maar zowaar 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun weg verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse giftige substanties vrij in de verbrandingsproces die in meer of geringere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Waar Mag Een Afvalcontainer Staan:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons praktische lijst ontdek je snel de container die je nodig hebt. Bovendien verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de gewenste voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, in óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen toepasbaar?

We bezorgen aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het milieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke documenten veilig worden verwijderd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Redenen een container op wielen verhuren via onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Waar Mag Een Afvalcontainer Staan

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes stappen.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit bereiken wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire maatschappij.

Soorten en prijzen bedrijfsafval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar tussenin. Je kan opteren voor een voordelige kunststof container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om naar te schatten die grootte het perfect bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een extra legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is deze vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De kosten van de containers verschillen per afvalsoort, stof en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons eenvoudige bestelmethode is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere container betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor ben je later nooit voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Waar Mag Een Afvalcontainer Staan

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds netjes apart verzamelen. Je hebt de keuze uit een heel divers aanbod met afvalcontainers tussen 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een brede keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste grootte. Vervolgens beslis je hoe vaak je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Document kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er op ons op rekenen dat jouw papier- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, gebak, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, echter tevens in kantoor kunt je jouw biologisch afval apart houden. Je spaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk uit extra recyclebaar vuilnis dan je denkt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te zamelen, zitten je afvalcontainers minder vlug vol. Bovendien ligt het scheiden uit je afval tevens goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De geschikte container voor PMD en Waar Mag Een Afvalcontainer Staan

{service1)

Bij vind je steeds een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je afvalcontainer bij de gewenste plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het gewenste capaciteit en hoe vaak het afvalcontainer geledigd dient te zijn. Zo weet je daarom vast dat je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek enzovoort)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak etc)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, hoe goed dat is voor het milieubescherming en je geldbeurs. Glas blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaan van flessen, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het ruimte en ook massa heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Je kunt dus flink uit besparen in jouw afvalkosten. Het glas is tevens volledig te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Komt er op jouw bedrijf veel glasafval los, zoals in de horecabedrijven, dan is is een container voor glas essentieel. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij ons. Jij hebt de selectie uit één container van tweehonderdveertig liters en met negenhonderd liter. Er is reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de afval kiest je hoe vaak ons het bak komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost kost veel kracht om het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima grondslag. Er zit meestal ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid onder wit, bruin, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast zijn kurk en ook deksels verwijderd. Via het glas te hergebruiken, kunnen er bij een heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of neem verbinding .

Wat mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porselein. Daaronder vallen jenever kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek en dergelijke. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en in veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainer van ons ondersteunen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw archief. Vertrouwelijk en veilig. Papieren zullen vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je je dossiers veilig vernietigd zijn. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in het papierbak wil gooien. Enkele papieren bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden archief is heel tijdrovend en omslachtig. Heb je frequent veel vuil in de de vorm van vertrouwelijk papier? Kies voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een afgesloten container op wielen.

Deze container bevat een spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer de papieren al in het container zitten, krijgt niemand zij nog bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal in de tijdstip langs voor het container te ledigen en het papier ter plekke vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de bak via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernietigd.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop je je geheime documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Door de klepje in de deksel kan jij het papieren in het container gooien. Je heeft de keuze uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je behoefte kies je de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op het vervoer gaat, loop jij niet risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.