Wageningen Restafval Brengen ᐅ 6 ONTHULLENDE TRUCS

Snel en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal steeds overblijvend afval voortdurend bestaan. Poog deze afvalstroompje zo minimaal toevallig te houden en je zult opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Via vuil heel zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wageningen Restafval Brengen

Selecteer van de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel het meest geschikte afvalcontainer voor je je overblijvend afval. Binnen het restafvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen vuil welke je niet verder verder kan verdelen. Karton/karton, voedselafval, en glas thuishoren niet thuis in de het afvalcontainer. Ook omtrent PMD sorteren hebben ons de juiste juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen welke bij ondernemingen vrijkomen. Die stromen kunnen vaak gescheiden opgehaald geraken. Dit is goed aangaande het milieu milieu en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoezo goed je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat steeds overblijvend afval blijven voorkomen. Poog het afvalstroompje dus klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het financieel voordelig is. Door vuil dus veel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, rest er dus min mogelijk overblijvend afval over. In de rest afvalcontainer gooi je je reeds het niet onrecyclebare afval welke je niet verder verder kan sorteren. Karton/karton, voedselafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de de afvalcontainer.

Is het verdelen van bedrijfsafval noodzakelijk?

Je wordt noodzakelijk afvalstromingen zoveel eventueel te verdelen. Binnen de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling vermeld artikelen opnieuw te gebruiken waar het mag.

Wat kost een container voor?

De tarieven voor prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van container en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer geleegd moet geraken. Je ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele soorten afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze lage prijzen zie je direct gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te zamelen, verminder je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container gebruiken, maar ook gaan voor een ijzeren vuilcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, praktisch als de container op een algemene locatie staat. Je gaat uit verschillende volumematen. De beslissing is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt kosteloos bij neergezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en vervoeren het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Gemengd afval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie levert maar minstens een vijfde van de groene stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze zwarte korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of bouwen van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties uit tijdens de verbranding die in minstens of geringere mate echter in het milieu belanden. Daarom moeten we doorgaan met zoeken naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Wageningen Restafval Brengen:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buiten. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te verwijderen. Handig voor je personeel, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaal. De containers dichten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de container als dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Wageningen Restafval Brengen

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit 6 niveaus.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verlagen, stap 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over verdelen bij de oorsprong. Want zuiver gescheiden afvalsoorten worden zo veel als mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Fase 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een kringloop maatschappij.

Soorten en kosten zakelijk afval en gemengd afval verwerking

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je kan selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om in te schatten wat maat het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Dankzij onze langdurige deskundigheid met afvalsoorten begrijpen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je eenmalig een extra legen of gewoonlijk een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de bakken variëren per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste kosten. Restafval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door haar milieu-impact. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een andere andere bak aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit transparant is. Zo kom je achteraf geen voor vervelende onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Wageningen Restafval Brengen

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in restafval. Oók als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, want we schreven al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruingoed
 • Hevig stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet direct herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en papier, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes apart inzamelen. Je hebt de optie tussen een zeer divers aanbod met containers van 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke bereik en je hebt een brede selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis staan, of vandalisme op de loer ligt. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 keer gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en melkproducten. Met name op horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, maar tevens op kantoren kunt je jouw biologisch vuilnis scheiden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Dit soort afvalmaterialen behoren allemaal bij dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD gescheiden van je andere afvalstromen in verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden van je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Wageningen Restafval Brengen

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We leveren diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke bereik, heeft je binnen 24 uur je container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je dus zeker dat je je afval steeds weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, mag het optimaal gerecycled worden. Dit is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien wij afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende plastic wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Piepschuim Pakketten met aluminium laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en ook kauwgom) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemische teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander stof zit geplaatst Los doosjes of verschillend document
 • Pakket inclusief van chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, des te goed dat het is voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flesjes, potjes en scherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege de volume en massa veel plaats bij het bedrijfsafval in. Je kan dus heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is ook tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder energie in vergelijking met glaswerk om te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op jouw onderneming veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Heb je wisselende periodes qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten omdat jij het aantal bakken makkelijk aanpast.

De juiste container voor het glas restafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasverval op onze dienst. Je heeft de keuze uit één bak van 240 liter en ook met 900 liter. Er is is al één container voor glas vanaf €13 elke maand en dit wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij de container komen ledigen. wij leveren de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost veel energie voor het glas te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is echter echter een prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oud glas in nieuw glas. Bij de bewerken maken we verschil onder blank, bruine, groene en ook gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kan er bij een veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of contact op.

Wat is mag wel er bij het de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging kan jij daarom beter uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van inzameling en vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je archief veilig vernietigd zijn. Na de vernieling worden de restanten gerecycled.

Het is te begrijpen dat je je je dossiers niet wil in het papiercontainer wilt werpen. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt een afgesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier precies erin past. Als het documenten eenmaal in het bak zitten, krijgt zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens zoveel tijd bij voor de bak legen en het papier plekke vernietigen in onze truck. Ook dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarbij het container via het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De juiste bak voor het archiefvernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klepje in het deksel kan je het papieren in de container gooien. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je behoefte kies jij de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat je dossier niet op het vervoer gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten container op wielen en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel goed te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.