Wanneer Restafval In Muntendam ᐅ 10 OPZIENBARENDE FEITEN

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje heel beperkt eventueel te bewaren en je zult zien dat dit financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, rest er heel zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wanneer Restafval In Muntendam

Selecteer uit het grootste gamma containers en bestel de meest geschikte rolcontainer voor je restafval. Binnen het restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval welke je niet verder extra kan sorteren. Papier/karton, keukenafval, en vensterglas thuishoren niet binnen de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD scheiden beschikken we het geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromen die in bedrijven voortkomen. Die afvalstromen zouden dikwijls afzonderlijk opgehaald zijn. Dit is beter aangaande het milieu en het portemonnee.

Wat mag wel er binnen zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens verdeelt, er zal altijd restvuil voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, overblijft er dus min mogelijk restafval over. Binnen het container gooi je al de onrecyclebare afval die je geen verder kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas horen niet in de het afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval verplicht?

Je wordt gedwongen afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. In de Algemeen Afvalbeheer (LAP3) staat het de streefdoel omschreven producten weer te aanwenden indien dat lukt.

Wat kost een container een container container voor bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor containers afhankelijk afhangend van de de afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd moet geraken. Jij ontdekt alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In iedere onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en snel een van de talloze soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos binnen een dag in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Algemeen afval is wegens zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Lees dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandveilig, nuttig als de container op een algemene plaats staat. Je selecteert uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij neergezet. Je betaalt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de generatie van duurzame kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche produceert maar liefst een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaalresten er verwijderd die hun route verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige assen worden toegepast voor het ophogen of bouwen van straten. Helaas komen er ook verschillende gevaarlijke materialen vrij in de verbranden die in minstens of geringere mate echter in het natuur komen. Dus moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Wanneer Restafval In Muntendam:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via onze dienstverlening heel soepel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de verlangde plek, in óf buiten. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Handig voor jouw personeel, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze wordt geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de container wanneer dit slechts halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen verhuren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Wanneer Restafval In Muntendam

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe ecologischer de verwerking. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 pogen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De inhoudsmaat voor een gemengd afval container varieert van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je mag selecteren voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het ingewikkeld om bij te bepalen die omvang het goed bij je aansluit? Pak dan even verbinding op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En verlang je een keer een extra leegmaken of regulier een maatje groter? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen enkel issue!

De tarieven van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons telkens tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit ontstaat, als we bedoelden, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons eenvoudige bestelproces staat vermeld duidelijk wat je voor een specifieke gemengd afval container of een andere container aftikt. Wij beschouwen het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor ben je achteraf niet voor vervelende ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Wanneer Restafval In Muntendam

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Oók als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, want we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart verzamelen. Je krijgt de optie tussen een heel gevarieerd aanbod van afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een landelijke bereik en je krijgt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de containers buiten staan, of wanneer vandalisme op de loer ligt. Selecteer, naargelang van je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geledigd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je papier- en karton in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en ingezet als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan aardappelen, broden, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en fruit en melkproducten. Met name op horecagelegenheden ontstaan deze afvalsoorten beschikbaar, echter ook op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk van extra herbruikbaar afval dan je vermoedt! Ongemerkt bestaat een groot gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot dezelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder snel vol. Daarnaast ligt het apart houden uit je afval tevens goed voor het de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor hoeven er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden voor nieuwe producten te maken, jouw PMD is namelijk een grondstof!

De juiste container voor het PMD en Wanneer Restafval In Muntendam

{service1)

Bij ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uur jouw container op de verlangde locatie staan. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geledigd moet te worden. Zo ken je daarom zeker waar je je vuilnis altijd weg kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is essentieel, want wij belasten het milieu veel minder indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. Het overgebleven plastic wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en gomballen) (Hard) plastic zoals speeltjes
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen met chemische symbool (antitranspirant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- of yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waarin verschillend materiaal zit geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend papier
 • Pakket inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasverval

Des te meer afval je scheidt, hoe goed dat het is voor het milieu en ook jouw portemonnee. Glas blijkt een van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk om scheiden zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het door het volume en ook gewicht heel veel ruimte in de bedrijfsafval in. Je kan daarom heel besparen op je afvalkosten. Het glas is tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel kleiner energie dan glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één glascontainer essentieel. Bezit jij variërende periodes qua bezigheden? ons werkt met flexibele contracten waardoor je de nummer containers makkelijk aanpast.

Het juiste container voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor het je glasafval op ons. Jij heeft de selectie van een container met 240 liter en ook van 900 liter. Er is al een container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies je op welke manier frequent ons het bak komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas bewerkt

Het kost kost veel kracht voor het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is daarentegen een prima grondslag. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glas in nieuwe glazen. Bij het verwerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groen en ook bont glas. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of verbinding .

Wat is mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallen kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je archief moet beschermd en ook in een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus beter uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernietiging van jouw jouw dossiers. Discreet en veilig. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heb je 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd zijn. Na vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je jij je archief niet wil in de papierbak wil gooien. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen kunnen dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je je hiervoor een papiervernietiger. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waarin het papier precies erin . Wanneer de papieren al binnen de bak zitten, krijgt niemand zij meer in handen. Onze chauffeur komt eenmaal in de zoveel tijd bij voor de container te ledigen en het documenten plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens meteen vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop jij jouw geheime papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kan jij het papieren in de container gooien. Je hebt de selectie uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op het vervoer gaat, loopt jij geen risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt verzameld en vernietigd.