Wasgoed Rolcontainer 🔥 8 OPZIENBARENDE ZAKEN

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe prima je je afval ook verdeelt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Tracht deze afvalstroom heel beperkt eventueel te houden en je zult zien dat dit economisch voordelig is. Door afval dus mogelijk eventueel te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er zo min eventueel overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wasgoed Rolcontainer

Kies uit van het grootste assortiment rolcontainers en koop de beste beste container voor je restvuil. In de de rest restafvalcontainer gooi je reeds de onrecyclebare afvalstoffen welke je geen meer kan sorteren. Papier/karton, voedselafval, en ruiten horen niet in de de rest restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben wij de geschikte rolcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Zakelijk afval is de verzamelnaam voor alle afvalstromingen welke binnen ondernemingen voortkomen. Deze stromingen mogen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Het is goed aangaande het milieu milieu en het portemonnee.

Wat moet er binnen bedrijfsafval?

Op welke manier goed je je afval ook sorteert, er zal er steeds restafval voortdurend voorkomen. Poog deze afvalstroompje heel klein eventueel te houden en je zult merken dat dit geldelijk gunstig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te scheiden, waaronder papier/karton, PMD, glas, en swill, blijft er heel minimaal mogelijk restvuil over. In het restafvalcontainer gooi je je al het het niet niet te recyclen vuil dat je niet extra kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en ruiten passen geen in het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te verdelen. In de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat de bedoeling omschreven goederen nogmaals te benutten indien dat kan.

Wat kost een een container voor afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor prijzen voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de het afvalstroom, de grootte grootte van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de de afvalcontainer geledigd dient zijn. U vindt je alle kosten op de.

Welk soort restafval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, ruiten, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met gemengd afval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en rap een van de vele soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis binnen 24 uur in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze lage kosten zie je gelijk in het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een synthetische container bestellen, maar ook kiezen voor een stalen vuilcontainer. Een stalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de vat op een algemene plaats staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe frequent jouw container(s) geleegd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene kracht. Algemeen afval lijkt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar 20% van de hernieuwbare stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad verdergaan naar de metaalrecycling. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een bruikbare toepassing. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei giftige materialen los in de verbranden die in minstens of kleinere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Wasgoed Rolcontainer:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde afvoer van bedrijfsafval. We leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische overzicht vind je snel de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de perfecte partner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het milieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan afvalgeur niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime container.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak als dit maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per week. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Waarom een rolcontainer huren bij ons? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering in 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wasgoed Rolcontainer

Als het om afvalbeheer in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit doen wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want puur aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, fase 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te vermijden, want dit is ongunstig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire systeem.

Typen en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een algemeen afval container varieerd van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je mag selecteren voor een betaalbare kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen wat omvang het beste bij je past? Neem dan snel aansluiting op met een van onze specialisten. Met onze langdurige ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je één keer een extra legen of standaard een formaat groter? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de rolcontainers verschillen per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Gemengd afval is één van de duurdere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs zie je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een restafvalcontainer of een bepaalde andere bak aftikt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie helder is. Hierdoor ben je later nooit voor nare verrassingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Wasgoed Rolcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder effectief dan op voorhand scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van bedrijven, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes gescheiden verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 L.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We hebben een nationale dekking en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buitenshuis staan, of vernieling aan de loer ligt. Kies, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in jouw beurs scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat je document- en papier in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalstromen vrij, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk van extra herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte uit bedrijfsafval dikwijls uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD gescheiden uit je overige afvalstromen in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het apart houden van je vuilnis ook beter voor het de milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen gewonnen te worden om verse artikelen te produceren, jouw PMD is immers één basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Wasgoed Rolcontainer

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uren je container bij het verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast dat je jouw afval altijd kwijt kan en dat je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug je voordelige container(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (bakken, aftaprek etc.)
 • Shopper tassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Los karton of verschillend papier
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf scheidt, des te beter dat zal zijn voor het milieubescherming en je portemonnee. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te splitsen zijn. Glasafval bestaan uit flessen, potten en scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het ruimte en massa veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt daarom flink besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het veel minder energie dan glazen te produceren van verse grondstoffen.

Komt er op je onderneming veel glasafval los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij werkt met flexibele contracten waardoor je het nummer containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop de beste containers voor jouw glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een bak met tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liter. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en dit worden gratis neergezet. Op basis van de hoeveelheid afval kies je hoe frequent wij het container zullen komen ledigen. wij biedt het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost veel kracht om het glas te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is echter echter een prima basis. Er zit meestal ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken doen we onderscheid onder wit, bruine, groen en ook bont glazen. Ook zijn kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas om te hergebruiken, kan er op één veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem neem contact op.

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasverval die gediend had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- ofwel glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Je archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging kan je daarom best uitstekend organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons ons helpen bij een beschermd proces van verzameling en ook vernietiging van jouw archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet getransporteerd. Op deze manier heb je honderd procent garantie dat je jouw dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten geheime gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de vorm van geheim document? Kies dan voor het dossiervernietiging van ons . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het document precies erin . Wanneer het papieren al binnen het bak zitten, krijgen niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eens in de tijd bij voor de container ledigen en de documenten ter plaats vernietigen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een afgesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kun je het documenten in de bak werpen. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op het transport gaat, loop je geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.