Waste Containers 🔴 6 ONVOORSTELBARE FEITEN

Gauw en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval blijven bestaan. Probeer dit stroom van afval dus klein mogelijk te houden en je gaat zien dat het geldelijk voordelig is. Met afvalstoffen zo zoveel mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Waste Containers

Kies uit van het ruimste gamma rolcontainers en koop het beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de de rest afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet verder kan verdelen. Papier/karton, swill, en ruiten horen geen in de de restafvalcontainer. Tevens omtrent PMD verdelen hebben ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam betreffende ieder afvalstromen dat bij bedrijven ontstaan. Deze stromen mogen vaak afzonderlijk verzameld geraken. Het is beter aangaande het milieu natuur en de geldtas.

Wat moet er in zakelijk afval?

Hoezo prima je je vuil tevens scheidt, er zal er altijd overblijvend afval blijven zijn. Probeer dit stroom van afval zo klein eventueel te bewaren en je zal merken dat dit financieel voordelig is. Met afval dus veel eventueel te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus zo weinig toevallig restvuil over. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen in de de rest container.

Is scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel toevallig te sorteren. In de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat de streefdoel beschreven artikelen opnieuw te benutten als dat mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven voor kosten van containers afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte afmeting van de container en hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet geraken. Jij vindt je ieder kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de verschillende soorten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Nuttig, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te ophalen, verklein je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verklein je dus jouw stortingskosten. Heb je behoefte aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even voort. Of koop direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een stalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je verlangen. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het ongescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een verwerker; één van de twaalf ruime actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van groene energie. Gemengd afval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalsector produceert maar liefst twintig procent van de duurzame energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische apparaten worden de laatste metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige assen worden gebruikt voor het ophogen of aanleggen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij in de verbranding die in meer of mindere mate toch in het natuur belanden. Om die reden moeten we blijven streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Waste Containers:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door ons handige overzicht ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze conform een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af waardoor er niet plagen bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nooit voor een te ruime container.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit maar halfgevuld is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen bieden maar liefst plek voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types bedrijven in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de correcte wijze verwerkt

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer huren via ons?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Aangezien wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor ieder soort afval en voor elk onderneming. Daarnaast werken wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een aanvullende container op wielen te plaatsen, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 uur
 • Gratis installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Waste Containers

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit 6 niveaus.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij samen met jou de volume afval in jouw gemengd afval container terug te dringen, etappe 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zoveel als kan hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 pogen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwerking

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te schatten die omvang het beste bij je aansluit? Neem dan gauw contact op met een van onze specialisten. Met onze jarenlange ervaring met afvalstromen weten wij exact wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer lediging of standaard een grootte grotere? Dan is dit uiteraard ook geen kwestie!

De kosten van de bakken variëren per afvalcategorie, materiaal en literinhoud. Je huurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een bepaalde algemeen afval container of een andere container betaalt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Op deze manier raak je naderhand nooit voor onaangename verrassingen te liggen.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Waste Containers

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Enkel een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar omlaag worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk inzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer divers assortiment met containers van 240 en 2400 liter.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je papier en papier ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen kunststof en metalen containers. Een metalen container is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Kies, afhankelijk uit je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel 7 keer gerecycled worden. Ook in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat jouw document- en papier in de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aan piepers, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name op horecazaken komen deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoren kunt je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalsoorten in te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Waste Containers

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Vanwege onze vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je in 24 uren je afvalcontainer bij de verlangde plek staan. Je bepaalt zelf het verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent het container geleegd dient te worden. Zo weet je dus zeker dat je je afval steeds weg kunt en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu via je afval te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, omdat wij belasten het milieu minder minder indien wij afval recycleren. Uit jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons uit het afval gefilterd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Draagtas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen met chemisch teken (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief vla- ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof zit gestopt Los doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je sorteert, hoe goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk om splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder te splitsen pakt het glasafval door het volume en ook gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom flink besparen in jouw kosten voor afval. Het is tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het veel kleiner kracht dan glazen om te maken van verse grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan is is één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden qua bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten waardoor jij de nummer bakken eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de selectie van één container met tweehonderdveertig liters en van negenhonderd liters. Er is al één container voor glas vanaf €13 per maandelijkse periode en deze wordt gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij de container komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt het glas bewerkt

Het kost kost heel veel kracht voor het het glas te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glazen. Tijdens het bewerken maken we onderscheid tussen blank, bruin, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en ook verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk het frequent gestelde vragen of verbinding .

Wat is mag er zijn bij het de glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval die gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Daaronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medisch- of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw archief dienen beschermd en ook op een veilige manier vernietigt worden. Dossiervernietiging zou je dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Discreet en ook beschermd. Papieren worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent garantie dat je jouw archief veilig vernietigt is. Na de vernieling worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je je archief niet in de papiercontainer wilt gooien. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een papiervernietiger. Het versnipperen van grote hoeveelheden archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan dan een afgesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het document exact doorheen . Wanneer de documenten eenmaal binnen het container zitten, krijgen niemand zij meer bij . Onze chauffeur arriveert eenmaal in de tijd langs om de container te legen en het papier plekke vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt door middel van een gesloten systeem waarin het container door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer je jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in de deksel kun jij de papieren in het bak gooien. Jij hebt de selectie van verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je noden kiest je de gewenste frequentie van lediging. Doordat jouw archief niet op transport gaat, loopt je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt archiefvernietiging

De inzameling van jouw archief gebeurt veilig en secuur dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is heel te recyclen en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.