Wat Is Restafval Spijkenisse 🔴 8 SCHOKKENDE FEITEN

Snel en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil blijven bestaan. Poog het afvalstroompje heel beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat het financieel gunstig is. Door vuil heel mogelijk eventueel te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Is Restafval Spijkenisse

Kies uit bij de ruimste aanbod rolcontainers en koop de meest geschikte rolcontainer geschikt voor je restafval. In de restafvalcontainer gooi je je al het niet niet te recyclen afvalstoffen die je geen verder kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, en glas passen niet thuis in de het afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren beschikken ons de juiste geschikte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam voor elke afvalstromen welke in firma’s vrijkomen. Dit stromingen kunnen dikwijls apart opgehaald worden. Het is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je vuil ook scheidt, er gaat steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal toevallig te bewaren en je zal zien dat dit economisch gunstig is. Met vuil heel mogelijk mogelijk te scheiden, zoals papier/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er heel min eventueel restafval over. In de de restafvalcontainer werp je al het niet niet-recyclebare vuil dat je geen verder kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en glas horen niet thuis binnen de container.

Is scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je blijft gedwongen afvalstromen zoveel eventueel te verdelen. In het landelijk Nationaal Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven goederen nogmaals te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een container een container voor bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroompje, de grootte van container en hoe vaak de rolcontainer ontleegd moet worden zijn. Je vindt je alle kosten op de tarievenpagina de.

Welk aard bedrijfsafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je documenten, ruiten, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je meteen gedurende het orderproces. Nuttig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te verzamelen, reduceer je de aantal restafval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even door. Of bestel direct jouw restafval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, handig als de container op een publieke locatie staat. Je gaat uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten worden. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval opgebrand voor de generatie van duurzame kracht. Restafval schijnt dan eventueel waardeloos, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst 20% van de groene energieproductie.

Na de verbranding blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige assen worden gebruikt voor het verhogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei giftige materialen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of geringere mate echter in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Wat Is Restafval Spijkenisse:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plek, in óf buiten. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen plagen bij het afval kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak dit wordt geleegd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit maar halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij onze dienstverlening? Omdat wij bekwaam zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte oplossing voor elk soort afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Ook extra ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wat Is Restafval Spijkenisse

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, werken wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoe hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw gemengd afval container te verlagen, fase 1. Dit doen wij door te raadplegen over sorteren bij de afkomst. Want ongemengd gescheiden afvalmaterialen worden zoveel mogelijk gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het rommel naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Typen en tarieven zakelijk afval en algemeen afval verwijdering

De volume voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en elk daar tussendoor. Je mag opteren voor een betaalbare synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen die maat het perfect bij je past? Haal dan even verbinding op met één van onze specialisten. Dankzij onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En wil je één keer een extra leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is dat uiteraard ook geen enkel probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de laagste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waar je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelproces staat vermeld helder wat je voor een algemeen afval container of een alternatieve rolcontainer neerlegt. Wij achten het belangrijk dat dit helder is. Zo ben je naderhand nooit voor vervelende ontdekkingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Is Restafval Spijkenisse

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te beter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al eerder dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container dient.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, drukwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een erg uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en karton verwerkt

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom afzonderlijk verzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je papier- en papier op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vragen? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar tevens op kantoor kunt je jouw organisch afval apart houden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer voor overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaande een omvangrijk deel uit bedrijfsafval dikwijls uit kunststof verpakkingen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je containers minder snel vlug vol. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor het de omgeving. PMD kan immers hergebruikt worden. Daardoor moeten er geen enkele nieuwe grondstoffen ontgonnen te worden voor verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één grondstof!

De geschikte container voor het PMD en Wat Is Restafval Spijkenisse

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor jouw PMD. Wij leveren verschillende kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd dient te zijn. Op deze manier weet je dus vast waar je jouw afval steeds weg kan en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door je afval te scheiden. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afvalstoffen hergebruiken. Van je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna hergebruikt te zijn. Het resterende plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) kunststof zoals speeltjes
 • Huisraad en ook gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak etc)
 • Pakketten met ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is gestopt Afzonderlijk karton ofwel verschillend document
 • Verpakking met van chemische materialen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis je scheidt, des te goed dat het is voor de milieu en ook je geldbeurs. Glas blijkt één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasverval bestaat van flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en massa veel plaats in de bedrijfsafval op. Jij kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook tevens volledig om te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er bij jouw onderneming veel glasafval vrij, zoals in de horecabedrijven, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare contracten omdat jij het nummer bakken eenvoudig verandert.

De juiste container voor glas restafval

Koop de meest geschikte bakken voor jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze van een container van 240 liters en met 900 liters. Er reeds één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier vaak ons het bak komen legen. wij biedt de meest voordelige service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het heel veel energie om glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasverval is daarentegen een goede basis. Daar zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen binnen nieuw glazen. Tijdens het bewerken doen we verschil tussen blank, bruine, groen en gemengd glazen. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Door glas te hergebruiken, kunnen er zijn bij een veel lagere warmte glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat mag er bij het de glasafval?

Wel:

Lege glasafval die gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Keramiek, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, bordjes, kopjes, keramiek etc. n Hittebestendig glas, labo glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemie, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en op een veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij daarom best goed organiseren. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en ook vernieling van archief. Discreet en ook veilig. Documenten worden discreet vervoerd. Op deze manier heb jij honderd procent garantie dat je jouw dossiers veilig vernietigt is. Na de vernieling zullen de restproducten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je je jouw archief niet wil in de papierbak wil werpen. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van grote aantallen dossiers is echter echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van vertrouwelijk document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten container op wielen.

Deze bak bevat een gleuf waarin het papier exact doorheen . Wanneer het papieren al binnen de bak zijn, krijgen niemand zij nog in . Onze chauffeur arriveert eens de zoveel tijdstip bij voor het bak legen en het papier ter plekke te vernielen in onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin de container door de vrachtwagen zelf wordt opgetild en geopend. Het content wordt vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je geheime documenten veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Door het klepje in het deksel kun je het papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op je noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op het transport gaat, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde wijze wordt ingezameld en vernietigd.