Wat Kost Archiefvernietiging Groningen ➡️ 10 OPZIENBARENDE TIPS

Vlug en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe goed je je afval ook sorteert, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit stroom van afval zo minimaal eventueel te bewaren en je zal opmerken dat dit geldelijk voordelig is. Via afvalstoffen zo mogelijk toevallig te sorteren, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er heel minimaal eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Kost Archiefvernietiging Groningen

Selecteer uit de meest uitgebreide gamma afvalcontainers en bestel de het beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de rest restafvalcontainer gooi je al het onrecyclebare afval die je geen verder kan sorteren. Papier/karton, swill, en glas horen niet thuis in de de rest restafvalcontainer. Ook voor PMD scheiden bezitten we de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromen die binnen bedrijven vrijkomen. Dit stromen mogen meestal gescheiden opgehaald worden. Dit is verbeterd betreffende de leefomgeving en het portemonnee.

Wat kan er in de ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval tevens verdeelt, er zal er telkens overblijvend afval blijven zijn. Poog dit stroom van afval zo klein mogelijk te bewaren en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Met vuil dus mogelijk mogelijk te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er zo minimaal eventueel overblijvend afval over. In de de rest restafvalcontainer gooi je je al de niet te recyclen afval dat je geen meer kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten horen niet thuis binnen de afvalcontainer.

Is het scheiden verdelen van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je bent gedwongen afvalstromingen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel bedoeling beschreven goederen opnieuw te gebruiken als dat het lukt.

Wat kost een container bedrijfsafval?

De kosten voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de de afvalstroom, de grootte van afmeting van de afvalcontainer alsook hoe vaak de de container geledigd rolcontainer ontleegd dient geraken. U ontdekt elke tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk type bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In elke bedrijf komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te bestellen. Bij ons neem je gemakkelijk en rap een van de verschillende typen rolcontainers. Wij brengen hem gratis gedurende een etmaal in heel Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is door zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te zamelen, verklein je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Doorlees dan even verder. Of koop direct jouw restafval container.

De juiste container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit diverse volumematen. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt gemengd afval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en vervoeren het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime hedendaagse afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de generatie van hernieuwbare energie. Algemeen afval lijkt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalbranche levert maar liefst 20% van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de laatste metaalresten er uitgehaald die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Helaas komen er ook allerlei gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het natuur komen. Dus moeten we volhouden met proberen naar zo minimaal verbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Wat Kost Archiefvernietiging Groningen:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van bedrijfsafval. Wij leveren de mogelijkheid om tegen de laagste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze handige overzicht vind je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Daarnaast verhuur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis installatie van de gewenste goedkope container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor jouw personeel, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af zodat er niet plagen bij het afval kan. Ook kan stank geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de bak wanneer deze slechts halfgevuld is. Bij onze dienstverlening besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in heel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen zelfs plek voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten veilig worden verwijderd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Waarom een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een container op wielen huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij leveren een geschikte oplossing voor elk soort vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te plaatsen, dan doen wij dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wat Kost Archiefvernietiging Groningen

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het gebied van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is samengesteld uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, hoe duurzamer de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over verdelen bij de afkomst. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is slecht voor het natuur en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten zakelijk afval en gemengd afval beheer

De volume voor een gemengd afval container schommelt van 240 liter tot maar liefst tweeduizendvijfhonderd liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te bepalen wat omvang het goed bij je aansluit? Haal dan gauw contact op met één van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen begrijpen wij precies wat je vereist hebt. En wens je één keer een meer leegmaken of regulier een grootte grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons steeds tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit komt, gelijk we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkig zie je bij ons juist waarvoor je aan toe. In ons gemakkelijke bestelsysteem is aangegeven duidelijk wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere verschillende bak neerlegt. Wij achten het essentieel dat dit helder is. Op deze manier kom je naderhand niet voor onaangename onthullingen te zitten.

Hoe houd je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Wat Kost Archiefvernietiging Groningen

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Slechts een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de restafval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van karton en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten papier, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, enveloppen, dagbladen en tijdschriften. Ernstig besmet papier kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een rolcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk apart inzamelen. Je krijgt de optie uit een heel uitgebreid aanbod met containers van 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en papier ontdek je op ons. We hebben een landelijke dekking en je hebt een brede selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme aan de loer ligt. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte
inhoudsmaat. Daarna beslis je hoe vaak je container(s) geleegd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je beurs scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalsoort afzonderlijk verzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat jouw papier- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en ingezet als basis voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, patat, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral op horecazaken komen deze afvalstromen beschikbaar, echter ook in kantoor mag je je biologisch vuilnis apart houden. Je spaart beduidend aan afvalkosten wanneer je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer herbruikbaar afval als je vermoedt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot hetzelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je andere afvalstromen te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel gevuld. Bovendien is het scheiden van je vuilnis ook beter voor het omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Daardoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te produceren, je PMD wordt immers één grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Wat Kost Archiefvernietiging Groningen

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden verschillende kunststof rolcontainers aan, van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, gratis levering en nationale bereik, heeft je in 24 uur jouw container bij de gewenste locatie geplaatst. Je bepaalt zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je dus vast dat je jouw vuilnis steeds kwijt kan en waar je bijdraagt voor een beter milieu via je afval te scheiden. Bestel vlug uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dit is essentieel, want wij belasten het omgeving minder indien wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met speciale technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Schuimplastic Verpakkingen met aluminiumfolie laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en ook kauwgom) (Stevig) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin ander stof is geplaatst Los karton ofwel verschillend papier
 • Pakket inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe veel vuilnis jezelf scheidt, hoe goed dat het zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasafval bestaan van flesjes, potten en scherven. Zonder het te splitsen neemt het glasafval vanwege het volume en gewicht heel veel ruimte in het afval van het bedrijf in. Jij kan dus flink uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens volledig te recyclen. Daarnaast verbruikt het veel minder kracht dan glazen om te maken uit verse materialen.

Komt daar op jouw bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de horeca, dan is een container voor glas essentieel. Heb je wisselende periodes qua bezigheden? ons werkt samen met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal bakken eenvoudig verandert.

Het juiste bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liters en met negenhonderd liter. Er is is al één container voor glas startend bij €13 per maand en ook dit wordt gratis neergezet. Op basis van de glasafval kiest jij op welke manier frequent wij het container komen ledigen. ons leveren het meest voordelige dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het kost kost veel kracht om het glas om te produceren uit verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk circa 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij de verwerken doen wij verschil tussen blank, bruine, groene en ook gemengd glas. Daarnaast worden kurk en dekseltjes verwijderd. Via het glas om te hergebruiken, kunnen er zijn op een veel kleinere warmte glas geproduceeerd worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heeft je vraagstukken? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porseleinen. Daaronder vallend kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallend binnen glazen oppervlak

Medische ofwel glas uit ziekenhuizen: naalden, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet veilig en in veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou je daarom best uitstekend regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces van inzameling en vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen discreet vervoerd. Zo heeft jij 100% zekerheid dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernietiging worden het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jouw archief niet wil in de het papiercontainer wil werpen. Enkele documenten bevatten vertrouwelijke informatie en kunnen daarom best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen archief is zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van geheim document? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één spleet waar het document exact erin past. Als het papieren al binnen het bak zitten, krijgt ze nog bij . Onze bestuurder arriveert eens in de tijd bij om de container te legen en de papier ter plaats vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een gesloten mechanisme waarbij het bak door het truck zelf wordt opgetild en geopend. De content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via het klep in de deksel kun jij de papieren in het bak werpen. Jij heeft de selectie van verschillende capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je archief niet op het transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met jouw vertrouwelijke documenten gebeurt. Jij kan voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoorde manier worden verzameld en verwoest.