Wat Kost Een Container Voor Restafval ☑️ 8 ONTHULLENDE HACKS

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook verdeelt, er zal telkens restvuil voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroom zo beperkt toevallig te bewaren en je zult zien dat dit financieel gunstig is. Via afval dus zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, overblijft er heel minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Kost Een Container Voor Restafval

Kies van de grootste gamma rolcontainers en bestel het ideale rolcontainer geschikt voor je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer werp je reeds de niet te recyclen afval welke je niet verder kan scheiden. Karton/karton, keukenafval, en ruiten thuishoren niet in de de rest restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren beschikken ons het juiste container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande alle afvalstromingen die bij ondernemingen ontstaan. Deze afvalstromen kunnen vaak gescheiden verzameld worden. Dat is beter voor het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Op welke manier uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval blijven bestaan. Tracht het afvalstroompje zo minimaal eventueel te houden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en voedselafval, blijft er heel zo weinig toevallig restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je al het het niet niet-recyclebare afval dat je niet verder meer kan verdelen. Documenten/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren geen binnen de rest container.

Is scheiden verdelen van zakelijk afval noodzakelijk?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen mogelijk toevallig te sorteren. In het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat de bedoeling beschreven artikelen nogmaals te aanwenden waar dat kan.

Wat kost een een afvalcontainer voor?

De kosten voor containers zijn afhangend van de stroom van afval, de grootte grootte van afvalcontainer alsook hoevaak de container geleegd moet geraken. U vindt je alle prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik opsplitsen?

Met emmers van ons kun je documenten, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook zorgen voor wij voor betrouwbare bestandvernietiging. Wat er dan rest is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt restafval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je snel en rap een van de talloze varianten rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt uitzuinigen met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te ophalen, verminder je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor afvalresten

Bij ons vind je tijdloos juiste ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandbestendig, nuttig als de container op een publieke locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, gebaseerd van je behoefte. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geledigd moeten worden. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij geplaatst. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij halen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de 12 omvangrijke actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van groene kracht. Gemengd afval klinkt dan eventueel waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector levert maar minstens 20% van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metaalresten er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een bruikbare doel. Deze gitzwarte korrelige assen worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van wegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende schadelijke stoffen uit in de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het natuur terecht komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo minimaal verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Wat Kost Een Container Voor Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de kans om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je snel de container die je vereist hebt. Bovendien huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij zorgen voor gratis installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw werknemers, goed voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De prijzen van een container op wielen verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een te ruime container.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer deze slechts halfvol is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste container is toepasbaar voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet getransporteerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime papieren op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren bij ons?

Waarom een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. Wij leveren een passende oplossing voor ieder type afval en voor elk onderneming. Daarnaast functioneren wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan doen we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Wat Kost Een Container Voor Restafval

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is opgebouwd uit 6 treden.

Hoe hoger op de ladder, des te duurzamer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid rommel in jouw gemengd afval container terug te dringen, fase 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire systeem.

Categorieën en prijzen ondernemingsafval en gemengd afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je mag opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten welke omvang het perfect bij je past? Neem dan gauw contact op met één van onze experts. Door onze vele jaren kennis met afvalsoorten begrijpen wij juist wat je vereist hebt. En verlang je een keer een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalsoort, materiaal en literinhoud. Je least bij ons telkens tegen de scherpste tarieven. Algemeen afval is één van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs zie je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een gemengd afval container of een alternatieve rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je later nooit voor onaangename ontdekkingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Kost Een Container Voor Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat restafval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Wel:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Dode dieren
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn tientallen typen papier, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Zwaar vervuild papier kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een afvalcontainer plaatsen, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid aanbod met containers van 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte gepaste rolcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is geschikt als de containers buitenshuis geplaatst zijn, of wanneer vernieling aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte grootte. Daarna bepaal je hoe frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons aan vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoorde manier wordt afgevoerd en ingezet voor grondstof voor nieuwe producten. Wil je een rolcontainer verhuren maar heb u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit biologisch vuilnis, zoals (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschelpen, frites, taart, groenten en vruchten en zuivelproducten. Met name op horecagelegenheden komen deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoor mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je overige afvalsoorten te te verzamelen, zitten je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast is het apart houden uit uw vuilnis ook goed voor het omgeving. PMD mag namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden om verse producten te produceren, je PMD is immers één grondstof!

De juiste container voor het PMD en Wat Kost Een Container Voor Restafval

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic rolcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uren jouw afvalcontainer op het verlangde plek geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo weet je daarom vast waar je je vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een beter milieu door jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu veel minder als we afval recycleren. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfpotten
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (deodorant, verf enz.)
 • Pakketten met ofwel yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof zit geplaatst Afzonderlijk karton ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te beter dat het is ten behoeve van de milieu en ook jouw geldbeurs. Glas blijkt één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval door het ruimte en gewicht veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen op je kosten voor afval. Het glas is bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel kleiner kracht dan glaswerk te produceren van verse materialen.

Komt er op jouw bedrijf heel veel glasafval los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is één glascontainer onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden qua bezigheden? ons functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor je de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor jouw glasafval bij onze dienst. Je heeft de selectie uit een bak van tweehonderdveertig liter en ook met negenhonderd liter. Er is al één glascontainer vanaf €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid afval kies je op welke manier frequent ons de container zullen komen legen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om het glas om te maken van nieuwe materialen. Glasverval is echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas in nieuwe glas. Tijdens de bewerken doen wij onderscheid onder blank, bruine, groene en gemengd glas. Daarnaast zijn kurken en deksels verwijderd. Via glas om te recyclen, kan er op een heel veel kleinere warmte glas gemaakt worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat is mag wel er bij de glasverval?

Wel:

Leeg glasafval dat gediend heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porseleinen. Daaronder vallend jenever kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen binnen vlakglas

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook in veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen bij een beschermd proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Vertrouwelijk en ook veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft je honderd procent garantie dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na de vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet in het papiercontainer wilt gooien. Enkele documenten bevatten geheime gegevens en dus beter vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een versnippermachine. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim papier? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waar het papier precies erin . Als het papieren eenmaal in het bak zijn, krijgen niemand ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd langs voor het container legen en de papier plaats te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een gesloten systeem waarin het bak door de truck zelf is opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt vervolgens direct vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in het deksel kun je het papieren in de container werpen. Jij heeft de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan jouw behoefte kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op het vervoer is, loop jij niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Document is zeer goed te recyclen en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.