Wat Kost Groenafval Storten ➡️ 8 SIMPELE FEITEN

Vlug en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afvalstoffen ook scheidt, er zal telkens restafval aanwezig bestaan. Probeer deze stroom van afval zo klein mogelijk te houden en je gaat opmerken dat het economisch gunstig is. Door afval dus veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min toevallig restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Kost Groenafval Storten

Kies uit bij de ruimste gamma containers en bestel de het beste container geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer werp je al het niet te recyclen afval die je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, keukenafval, en glas passen geen binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD verdelen hebben wij het juiste afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke binnen ondernemingen ontstaan. Die stromingen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld worden. Het is goed betreffende het leefomgeving en de portemonnee.

Wat mag er in zakelijk afval?

Hoe uitstekend je je vuil tevens verdeelt, er zal er telkens restafval blijven voorkomen. Poog het afvalstroom heel klein eventueel te behouden en je zult opmerken dat dit economisch voordelig is. Via afval zo zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig restafval over. In de de rest container gooi je reeds de onrecyclebare afval die je niet verder extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas thuishoren niet thuis binnen het restafvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent verplicht afvalstromingen zoveel toevallig te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het bedoeling omschreven producten nogmaals te benutten als het mag.

Wat kost een container een container rolcontainer bedrijfsafval?

De prijzen voor de rolcontainers zijn afhankelijk afhankelijk van de het stroom van afval, de grootte van afmeting van de container en hoe vaak de de container afvalcontainer geleegd dient geraken. Je ontdekt ieder prijzen op de tarievenpagina.

Welk soort afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je karton, glas, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een restafval container te huren. Bij ons bestel je gemakkelijk en vlug een van de talloze soorten vuilcontainers. Wij leveren hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je meteen gedurende het bestelproces. Handig, want dan kun je direct observeren of je nog kunt uitzuinigen met een gemengd afval container. Algemeen afval is vanwege zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even voort. Of koop direct jouw gemengd afval container.

De geschikte container voor gemengd afval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen vuilcontainer is vandaalbestendig en brandveilig, nuttig als de vat op een publieke plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook laat je zelf aan hoe vaak jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de opwekking van duurzame energie. Restafval lijkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar een vijfde van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een nuttige toepassing. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het aanvullen of creëren van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke stoffen los in de verbranden die in bepaalde of mindere mate desondanks in het leefomgeving belanden. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk verbrandingsproces. De Lansink’s Ladder geeft de rangorde in de afvalbeheer aan.

Wat Kost Groenafval Storten:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maand op te beëindigen. Daardoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een overeengekomen schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in gebruik

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de bak eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de correcte manier af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is geheel kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaalt alleen voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze grootste containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor elk bedrijf. Daarnaast werken wij heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Bezorging in 24 uur
 • Gratis plaatsing in heel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Contract per maand opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Wat Kost Groenafval Storten

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalmanagement. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Naarmate je hoger op de orde, hoe milieuvriendelijker de behandeling. Zo trachten wij samen met jou de massa afval in jouw gemengd afval container te verminderen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over sorteren bij de bron. Want puur afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, stap 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop economie.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval beheer

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en elk daar tussenin. Je mag kiezen voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om naar te bepalen welke grootte het goed bij je aansluit? Haal dan snel contact op met één van onze experts. Door onze jarenlange ervaring met afvalmaterialen weten wij exact wat je nodig hebt. En wens je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is deze uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de rolcontainers verschillen per afvalstroom, stof en volume. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is één van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig zie je bij ons precies waarvoor je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere rolcontainer neerlegt. Wij vinden het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Op deze manier ben je naderhand nooit voor nare verrassingen te liggen.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo klein mogelijk?

Wat Kost Groenafval Storten

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden aangepast. Gunstig voor je portemonnee, omdat we schreven al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim dossier. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat opties om jouw aantal restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Toegestaan:
Brandbare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en papier gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd aanbod met containers tussen 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte gepaste afvalcontainer voor je document en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of vandalisme aan de horizon staat. Selecteer, afhankelijk van je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe frequent je container(s) geleegd dienen te worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Tevens in je beurs bespaart het beduidend als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je kunt er bij ons op rekenen dat je document- en papier op de aller doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt afgevoerd en gebruikt als grondstof tot nieuwe artikelen. Wil je een rolcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vraagstukken of neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch vuilnis, bijvoorbeeld (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen vrij, maar ook op kantoor mag je jouw organisch afval scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met overig afval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis dan je vermoedt! Ongemerkt bestaande één omvangrijk deel van bedrijfsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te te zamelen, zitten je containers minder snel snel vol. Bovendien ligt het scheiden van je afval ook beter voor het milieu. PMD mag namelijk gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen vers grondstoffen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk een basisgrondstof!

De juiste afvalcontainer voor het PMD en Wat Kost Groenafval Storten

{service1)

Bij vind je altijd een geschikte afvalcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers , zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en landelijke bereik, heb je binnen 24 uren je container bij het verlangde plek staan. U bepaalt zelfstandig het gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom vast waar je je vuilnis altijd weg kan en waar je bijdraagt aan een beter omgeving door je afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Door jouw PMD apart in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dat is belangrijk, want wij belasten het omgeving minder als we afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om daarna hergebruikt te worden. De overgebleven plastic wordt daarna op grond van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminiumfolie laag binnenin (zoals chipszakken, kruidenmixverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Draagtas draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, verf enzovoort)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof zit geplaatst Los doosjes ofwel ander papier
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en ook jouw geldbeurs. Glaswerk is 1 uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te splitsen zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het glasafval door de ruimte en ook massa heel veel ruimte bij de afval van het bedrijf in. Jij kunt dus heel besparen in jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien compleet om te hergebruiken. Daarnaast verbruikt het recyclen heel veel minder kracht dan glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar op je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit jij variërende periodes met betrekking tot drukte? wij werkt met aanpasbare contracten omdat je de nummer bakken eenvoudig verandert.

De geschikte bak voor het glas restafval

Bestel het beste bakken voor het jouw glasafval bij ons. Je heeft de selectie van een container van 240 liter en ook met negenhonderd liters. Er reeds een glascontainer startend bij €13 elke maandelijkse periode en dit wordt gratis geplaatst. Op basis van de afval kiest je op welke manier vaak wij het container komen ledigen. ons biedt de meest voordelige dienstverlening.

Zo worden glas verwerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te maken uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter een prima grondslag. Daar zitten meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken maken we onderscheid tussen wit, bruine, groene en ook bont glazen. Daarnaast zijn kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kan er op een veel lagere warmte glas gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het glasverval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gediend heeft als verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, laboratorium glazen, ovenschalen, kookplaten en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplank etc. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Jouw archief moet veilig en op veilige manier vernietigt te worden. Archiefvernietiging kan jij daarom beter uitstekend regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ondersteunen bij een veilig proces van inzameling en vernieling van dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent zekerheid dat je jouw dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernieling worden de restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw archief niet wil in de de papiercontainer wilt werpen. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik hiervoor een papiervernietiger. Het vernietigen van grote hoeveelheden dossiers is echter zeer tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent veel vuil in het vorm van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft één gleuf waarin het papier precies erin past. Als de documenten al in het container zijn, krijgt niemand ze meer bij handen. Onze bestuurder komt eenmaal zoveel tijd langs om het bak te ledigen en het documenten ter plaats te vernietigen in onze truck. Ook dit werkt middels een gesloten systeem waarbij het container via het truck zelf wordt opgetild en opengemaakt. Het content wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor dossiervernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten rolcontainers van onze dienst. Door de klep in het deksel kun jij het papieren in het container werpen. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je archief geen op transport gaat, loopt jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en secuur dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en verwoest.