Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval ➡️ 11 VERBAZENDE HACKS

Gauw en goedkoop van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal steeds overblijvend afval aanwezig bestaan. Poog deze afvalstroompje dus klein eventueel te behouden en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Door afvalstoffen zo veel toevallig te verdelen, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus zo weinig toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval

Kies uit bij het grootste assortiment containers en bestel de beste afvalcontainer voor je overblijvend afval. Binnen de rest container gooi je al het niet onrecyclebare vuil welke je niet meer kan scheiden. Karton/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in de het afvalcontainer. Eveneens omtrent PMD scheiden bezitten ons de geschikte rolcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat binnen bedrijven vrijkomen. Die stromen zouden meestal gescheiden opgehaald zijn. Dat is beter voor het natuur en de portemonnee geldtas.

Wat mag wel er in de ondernemingsafval?

Hoe uitstekend je je afvalstoffen tevens scheidt, er gaat telkens restafval blijven zijn. Tracht het afvalstroom dus minimaal mogelijk te behouden en je zult merken dat dit economisch voordelig is. Met vuil zo veel eventueel te scheiden, waaronder documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er heel min toevallig restvuil over. In de het afvalcontainer gooi je al de onrecyclebare afvalstoffen dat je niet verder extra kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en glas passen geen binnen de container.

Is het sorteren van ondernemingsafval noodzakelijk?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel eventueel te scheiden. In de de Landelijk Afvalbeheersing (LAP3) staat het doel het doel bedoeling beschreven producten opnieuw te benutten indien dat mag.

Wat kost een een container afvalcontainer voor?

De tarieven kosten voor rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de de afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer en hoe vaak de de container geledigd container ontleegd moet zijn. U vindt ieder kosten op de de.

Welk type restafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, glas, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en vlug een van de talloze varianten rolcontainers. Wij leveren hem gratis in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage tarieven zie je direct gedurende het bestelproces. Nuttig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds juiste verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container gebruiken, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren vuilcontainer is hufterproof en brandveilig, praktisch als de bak op een publieke plek staat. Je selecteert uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt restafval behandeld

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de productie van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er geëxtraheerd die hun pad vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelige slakken worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van verkeerswegen. Helaas komen er ook diverse gevaarlijke stoffen vrij in de verbranden die in minstens of geringere mate toch in het leefomgeving komen. Dus moeten we volhouden met streven naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwerking aan.

Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval:

Eenvoudig en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container begint bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. Wij bieden de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Dankzij ons handige lijst ontdek je snel de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn handig in toepassing. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor jouw werknemers, voordeel voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust kunststof of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Ook kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de rolcontainer is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te ruime container.

Je betaald enkel voor een leging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers geschikt?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel Nederland. Onze kleinste bak is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst plek voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en tevens essentieel voor jouw bedrijf. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten containers op wielen voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke documenten op de juiste manier worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van bedrijfsafval. We bieden een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Lansink’s Ladder Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval

Als het om afvalverwijdering in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het vlak van afvalverwerking. De Ladder van Lansink is gevormd uit zestal treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de volume rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, fase 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de bron. Want ongemengd afzonderlijke afvalmaterialen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is recyclen geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Stap 5 en 6 pogen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Categorieën en kosten bedrijfsafval en gemengd afval beheer

De capaciteit voor een gemengd afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het moeilijk om naar te ramen wat omvang het goed bij je past? Pak dan snel verbinding op met één van onze specialisten. Door onze jarenlange ervaring met afvalstromen weten wij precies wat je nodig hebt. En verlang je een keer een meer lediging of standaard een formaat grotere? Dan is deze natuurlijk ook geen kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Restafval is één van de prijzigere afvalstromen. Dit komt, gelijk we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg vind je bij ons precies voor wat je aan toe bent. In ons gemakkelijke bestelmethode staat vermeld duidelijk wat je voor een bepaalde restafvalcontainer of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit helder is. Hierdoor raak je naderhand niet voor nare ontdekkingen te liggen.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare materialen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder effectief dan op voorhand verdelen bij de bron. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het overig afval?

Mag Wel:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de keuze tussen een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers tussen 240 en 2400 liter.

De geschikte container voor Papieren en Karton

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je papier en papier vind je bij ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buiten staan, of wanneer vandalisme op de horizon staat. Selecteer, naargelang van je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton in de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en ingezet als basis voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaat van biologisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en voedselresten. Denk hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, echter tevens in kantoor kunt je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk op afvalkosten wanneer je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor restafval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een groot deel van bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit uw afval tevens beter voor de milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Wat Mag Er Bij Het Pmd Afval

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden diverse kunststof rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heeft je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste locatie staan. U beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de afvalcontainer geleegd dient te zijn. Zo ken je dus vast waar je jouw afval steeds kwijt kunt en dat je bijdraagt aan een beter milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dit is essentieel, omdat we belasten het omgeving minder als we afval hergebruiken. Van jouw hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken geraken de metalen en drankkartons van het afval gezeefd om vervolgens gerecycled te worden. De overgebleven kunststof wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, zakken, flacons
 • Botervlootjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (voor medicijnen en ook gomballen) (Stijf) kunststof waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (bakken, druiprek en dergelijke)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemisch symbool (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten met of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof is gestopt Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend papier
 • Pakket met van gevaarlijke materialen
 • Glasscherven

Hoe meer vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat het zal zijn voor het milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas is één van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig te splitsen zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het vanwege het ruimte en massa heel veel plaats bij de afval van het bedrijf in. Je kunt dus flink besparen op jouw afvalkosten. Het glas is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw onderneming heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horecabedrijven, dan is is één glascontainer onmisbaar. Heb jij wisselende periodes met betrekking tot drukte? ons werkt samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal bakken eenvoudig verandert.

Het geschikte bak voor glas restafval

Koop de meest geschikte containers voor het jouw glasverval bij ons. Je hebt de keuze uit keuze uit een bak met 240 liters en met 900 liters. Er is reeds één glascontainer vanaf €13 per maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kies jij op welke manier frequent ons het bak zullen komen legen. ons leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter één prima basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen binnen nieuwe glas. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruin, groene en bont glazen. Ook worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via glas te hergebruiken, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem contact op.

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Leeg glasafval die gefungeerd had als verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Daaronder vallend kruiken, borden, koppen, aardewerk etc. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en kachelruiten

Koelkast glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen onder vlakglas

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je archief dienen beschermd en op veilige wijze vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best goed regelen. De afgesloten rolcontainers van ons ons helpen bij een beschermd proces van inzameling en ook vernietiging van jouw jouw archief. Discreet en veilig. Papieren zullen discreet vervoerd. Op deze manier heeft je 100% garantie dat je archief beschermd vernietigt is. Na de vernietiging worden de restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij je archief niet wil in de het papierbak wilt gooien. Sommige documenten bevatten geheime informatie en kunnen kunnen daarom beter vernietigd . Waarschijnlijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen archief is zeer tijd consumerend en ingewikkeld. Heb jij regelmatig een grote hoeveelheid afval in de het gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier exact erin . Als het documenten al binnen het bak zitten, krijgt niemand zij meer bij . Onze bestuurder arriveert eenmaal in de zoveel tijd langs voor het container te ledigen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak via het vrachtwagen zelf is opgeheven en opengemaakt. De content zal vervolgens meteen vernielt.

De geschikte container voor het archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging stop jij je vertrouwelijke papieren veilig in het afgesloten containers op wielen van ons. Via het klep in de deksel kan jij de papieren in het bak gooien. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op je behoefte kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier geen op transport is, loop jij geen gevaar dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Je kunt voor jouw archiefvernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van jouw archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.