Wat Mag Er In De Restafval Container 🔥 15 VERBAZENDE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook scheidt, er zal altijd restafval blijven bestaan. Probeer deze afvalstroompje dus minimaal toevallig te behouden en je gaat merken dat dit financieel gunstig is. Via afvalstoffen dus veel toevallig te verdelen, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, ruiten, en keukenafval, blijft er heel zo weinig eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Mag Er In De Restafval Container

Selecteer uit de grootste gamma containers en koop het beste rolcontainer voor je overblijvend afval. In de restafvalcontainer gooi je je al het het onrecyclebare vuil dat je geen meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en glas passen niet thuis in de de rest afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben we de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Bedrijfsafval is de verzamelnaam aangaande elke afvalstromen dat bij bedrijven voortkomen. Deze afvalstromen kunnen meestal gescheiden verzameld geraken. Dit is goed aangaande de natuur en het portemonnee.

Wat moet er in bedrijfsafval?

Op welke manier prima je je afvalstoffen ook verdeelt, er gaat altijd restvuil voortdurend zijn. Tracht dit afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je zal zien dat deze geldelijk gunstig is. Door afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er zo zo weinig mogelijk restvuil over. In de afvalcontainer gooi je je reeds de niet te recyclen afval welke je geen extra kan scheiden. Papier/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval gedwongen?

Je bent gedwongen afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. Binnen het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel streefdoel vermeld goederen weer te aanwenden als dat mag.

Wat kost een container voor container voor?

De prijzen voor de afvalcontainers zijn afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroompje, de grootte grootte van afvalcontainer en hoevaak hoe vaak de de container container geleegd dient zijn. U ontdekt ieder tarieven op de tarievenpagina tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je karton, glas, organisch afval en PMD scheiden. Ook dragen wij voor veilige bestandvernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met gemengd afval containers

In iedere organisatie komt restafval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons neem je snel en rap een van de talloze typen afvalcontainers. Wij brengen hem gratis in een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de verwijdering. Onze scherpe kosten zie je direct tijdens het orderproces. Handig, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een algemeen afval container. Restafval is vanwege zijn milieubelasting een kostbare afvalstroom. Door afvalstromen apart in te verzamelen, reduceer je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvaluitgaven. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Doorlees dan even verder. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is hufterproof en brandwerend, praktisch als de bak op een algemene plaats staat. Je gaat uit meerdere volumematen. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) geleegd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval geprocessd

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de dozijn omvangrijke moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de productie van groene stroom. Restafval schijnt dan misschien waardeloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst een vijfde van de duurzame energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsas over, ook wel resten genoemd. Met magnetische apparaten worden de resterende metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een nuttige bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden toegepast voor het ophogen of aanleggen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen los gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving terecht komen. Dus moeten we volhouden met zoeken naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwerking aan.

Wat Mag Er In De Restafval Container:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maand op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de ideale partner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde goedkope container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te verwijderen. Praktisch voor je personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gemaakt van stevig kunststof of metaal. De bakken sluiten adequaat af zodat er niet ongedierte bij het afval kunnen. Tevens kan stank niet ontsnappen uit de bak.

De kosten van een rolcontainer verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het installeren van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaalt alleen voor een leging die echt nodig hebt is
Het is zonde om te betalen voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per week. En onze grootste containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de juiste wijze verwerkt en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen geheime papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet getransporteerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Redenen een container op wielen huren via ons?

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor elk type vuilnis en voor ieder bedrijf. Daarnaast werken we heel flexibel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalbehandeling
 • Contract maandelijks opzegbaar

Afvalverwerking volgens de Lansink’s Ladder Wat Mag Er In De Restafval Container

Als het om afvalbeheer in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal stappen.

Hoger op de hiërarchie, hoe milieuvriendelijker de afhandeling. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer terug te dringen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over sorteren bij de oorsprong. Want puur gescheiden afvalstromen worden zoveel als kan gerecycled, fase 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalenergiecentrale, etappe 4. Stap 5 en 6 proberen wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is slecht voor het milieu en draagt niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Typen en kosten bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar ertussen. Je kan opteren voor een gunstige kunststof container of een metalen ‘hufterproof’ container. Ontdek je het ingewikkeld om naar te ramen die grootte het goed bij je past? Haal dan even contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalsoorten weten wij exact wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een meer leegmaken of gewoonlijk een grootte grotere? Dan is dat uiteraard ook geen issue!

De prijzen van de containers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je verhuurt bij ons steeds tegen de meest voordelige prijzen. Restafval is één van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit komt, zoals we noemden, door haar effect op het milieu. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons precies waar je te maken hebt. In ons gemakkelijke bestelproces staat overtuigend wat je voor een specifieke algemeen afval container of een andere container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect transparant is. Zo kom je achteraf nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Wat Mag Er In De Restafval Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier goed recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, swill en vertrouwelijk archief. Zoals je ziet zijn er dus flink wat opties om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat is toegestaan bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van karton en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele varianten kartonafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papierbak gooien. Laat een rolcontainer zetten, kies uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je hebt de optie uit een erg divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton ontdek je bij ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime selectie tussen kunststof en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de containers buitenshuis staan, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, naargelang van je behoefte, de meest gepaste grootte. Daarna beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier behandeld

Papier kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in je portemonnee scheelt het aanzienlijk wanneer je deze afvalstroom apart inzamelt. Je mag er bij ons aan vertrouwen dat jouw papier- en papier op de aller efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt afgevoerd en gebruikt als basis tot nieuwe artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact contact op.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, patat, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar afval dan je vermoedt! Onopgemerkt bestaat één omvangrijk deel uit ondernemingsafval vaak uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel gevuld. Bovendien ligt het scheiden uit uw afval tevens beter voor het het milieu. PMD mag immers hergebruikt worden. Daardoor hoeven er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, jouw PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte afvalcontainer voor PMD en Wat Mag Er In De Restafval Container

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze bezorging en landelijke dekking, heb je in 24 uren jouw container bij het gewenste locatie staan. Je beslist zelf de gewenste inhoudsmaat en hoe vaak het container geledigd moet te zijn. Op deze manier weet je daarom vast waar je jouw afval altijd kwijt kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via jouw afval te scheiden. Bestel snel uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Door je PMD gescheiden in te verzamelen in een PMD container, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het omgeving veel minder indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te worden. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Piepschuim Verpakkingen met aluminium laag aan de binnenkant (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van geneesmiddelen en ook kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek enzovoort)
 • Draagtas tassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemisch teken (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drankverpakkingen waar verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel ander papier
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval je scheidt, des te goed dat het zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glaswerk is één uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasverval bestaat van flesjes, potten en glasscherven. Zonder om scheiden pakt het door de ruimte en massa heel veel ruimte bij het afval van het bedrijf op. Je kan dus heel besparen op je afvalkosten. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel kleiner energie dan glazen om te produceren van verse materialen.

Ontstaat er op jouw onderneming heel veel glasafval vrij, zoals in de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Bezit jij variërende periodes qua drukte? wij functioneert samen met flexibele overeenkomsten waardoor je het aantal bakken eenvoudig aanpast.

Het geschikte bak voor glas restafval

Bestel de beste bakken voor het je glasafval bij ons. Je heeft de keuze uit selectie uit één bak van tweehonderdveertig liter en van negenhonderd liters. Er is reeds één container voor glas vanaf €13 elke maand en ook deze worden gratis geplaatst. Op basis van de afval kies jij op welke manier vaak wij het container zullen komen ledigen. ons biedt de voordeligste dienstverlening.

Zo wordt glas bewerkt

Het veel energie om het glas te maken uit nieuwe materialen. Glasafval is echter echter een goede grondslag. Er zitten gewoonlijk ongeveer 50% oud glazen in nieuwe glas. Bij het bewerken maken we verschil tussen blank, bruine, groene en bont glazen. Daarnaast worden kurk en ook dekseltjes verwijderd. Via het glas om te recyclen, kan er zijn op één veel lagere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en ook verantwoord proces . Heeft je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem contact .

Wat mag wel er bij het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, steen, porseleinen. Hieronder vallend jenever kruiken, bordjes, koppen, keramiek etc. Warmtebestendig glas, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers dienen veilig en ook op veilige wijze vernietigt te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces voor inzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook veilig. Documenten zullen vertrouwelijk getransporteerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigd is. Na de vernieling zullen het restproducten gerecycled.

Het te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in het papierbak wilt gooien. Enkele documenten bezitten geheime informatie en daarom best vernietigd worden. Waarschijnlijk gebruik je je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge hoeveelheden archief is echter echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb je regelmatig een grote hoeveelheid afval in de gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor archiefvernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze container bevat een gleuf waar het document exact erin past. Wanneer het papieren al binnen het bak zitten, krijgen zij meer in . Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijdstip bij om de bak te legen en het papier ter plekke vernietigen in onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten systeem waarbij het container via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte bak voor dossiervernietiging Voor het dossiervernietiging stop je je geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via het klep in het deksel kan je het papieren in de container werpen. Je hebt de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat je archief geen op vervoer gaat, loop jij geen gevaar dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging reeds een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier verloopt veilig en secuur dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat jouw dossier op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze worden verzameld en vernietigd.