Wat Mag In Pmd Container 🔴 9 SNELLE HACKS

Vlug en voordelig van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je afval ook scheidt, er zal steeds restafval voortdurend bestaan. Poog dit afvalstroompje heel klein mogelijk te behouden en je gaat merken dat het economisch voordelig is. Via vuil dus veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, overblijft er dus min toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Mag In Pmd Container

Selecteer uit de ruimste aanbod afvalcontainers en bestel de het beste afvalcontainer geschikt voor je restvuil. In de het restafvalcontainer werp je al het de onrecyclebare afval die je niet extra kan scheiden. Documenten/karton, voedselafval, en glas horen niet binnen het restafvalcontainer. Ook voor PMD sorteren hebben we het geschikte afvalcontainer.

Wat is Ondernemingsafval?

Zakelijk afval is de algemene benaming voor elke afvalstromingen dat binnen bedrijven vrijkomen. Die stromingen zouden dikwijls apart ingezameld zijn. Het is beter aangaande de leefomgeving en de portemonnee geldtas.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afvalstoffen ook sorteert, er gaat altijd restvuil blijven bestaan. Poog deze afvalstroompje heel minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat dit economisch voordeelgevend is. Door afvalstoffen heel zoveel mogelijk te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal mogelijk overblijvend afval over. In de het container gooi je je reeds het niet-recyclebare afvalstoffen dat je geen extra kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en glas thuishoren niet thuis binnen de container.

Is het scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je wordt verplicht afvalstromen zoveel mogelijk te sorteren. Binnen het landelijk Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het de doel omschreven goederen weer te aanwenden als dat het lukt.

Wat kost een container een rolcontainer voor?

De tarieven voor kosten voor containers zijn afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroompje, de grootte van omvang van de container alsook hoevaak de container ontleegd moet worden worden. U vindt ieder kosten op de tarievenpagina.

Welk soort restafval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je karton, vensters, organisch afval en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke dossiervernietiging. Wat er dan blijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afvalverzameling met afvalresten containers

In iedere bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele varianten vuilcontainers. Wij bezorgen hem gratis gedurende 24 uur in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de leegmaken. Onze concurrerende prijzen zie je gelijk tijdens het bestelproces. Nuttig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvaltypes apart in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Bekijk dan even verder. Of neem direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een stalen rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je selecteert uit diverse inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt kosteloos bij geplaatst. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de dozijn grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de productie van hernieuwbare stroom. Gemengd afval klinkt dan misschien waardeloos, dat is het echter niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbranden blijft er verbrandingsresten over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van verkeerswegen. Spijtig genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen uit gedurende de verbranden die in minstens of mindere mate desondanks in het leefomgeving komen. Dus moeten we doorgaan met zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalverwijdering aan.

Wat Mag In Pmd Container:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke afvoer van ondernemingsafval. We bieden de kans om voor de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig zal hebben. Bovendien verhuur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijv. bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de gewenste goedkope container en komen deze conform een overeengekomen schema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen veel te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo wordt het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De containers dichten goed af waardoor er geen plagen bij het vuilnis kunnen. Ook kan stank niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort bak en hoe vaak deze wordt geledigd. Het installeren van de container op wielen is geheel gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt
Je kiest zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een leging die echt nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak wanneer deze slechts halfvol is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

We leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier vuilniszakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers bieden maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan grote kantoorgebouwen.

Jouw vuilnis op de juiste manier afgevoerd

Met onze dienstverlening wordt jouw vuilnis verzekerd op de correcte manier verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo moeten geheime documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent hierdoor volkomen verzekerd dat vertrouwelijke papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer huren via ons?

Redenen een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. We leveren een passende oplossing voor ieder type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren wij heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra rolcontainer te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging in 24 u
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Ladder van Lansink Wat Mag In Pmd Container

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zes treden.

Hoe hoger op de hiërarchie, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw restafvalcontainer te verlagen, stap 1. Dit bereiken wij door te raadplegen over verdelen bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te voorkomen, want dit is ongunstig voor het natuur en neemt deel niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en tarieven ondernemingsafval en gemengd afval verwijdering

De capaciteit voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot tot wel 2500 liter en alles daar tussendoor. Je kunt opteren voor een gunstige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het lastig om bij te bepalen wat grootte het perfect bij je past? Haal dan snel contact op met een van onze specialisten. Door onze vele jaren deskundigheid met afvalstromen kennen wij exact wat je benodigd hebt. En wens je een keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen probleem!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, stof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de scherpste prijzen. Algemeen afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig zie je bij ons juist voor wat je aan toe. In ons simpele bestelsysteem staat overtuigend wat je voor een restafvalcontainer of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat dit transparant is. Op deze manier kom je naderhand niet voor vervelende onthullingen te liggen.

Hoe houd je deze afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Mag In Pmd Container

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, want we schreven al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, glas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er dus flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en vensterglas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Gloeiende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Zwaar besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk gescheiden verzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid aanbod van containers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Karton

De meest gepaste afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale dekking en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang van je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Papier kan wel 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het beduidend wanneer je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier op de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor grondstof voor nieuw producten. Wil je je een afvalcontainer huren maar heeft u nog vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, zoals (bereid) keukenafval en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, frites, taart, groenten en fruit en zuivelproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens op kantoren mag je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je spaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande waarschijnlijk uit extra herbruikbaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot deel van ondernemingsafval vaak van plastic verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen allemaal bij hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart van je overige afvalstromen in te zamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel vol. Daarnaast ligt het apart houden van uw vuilnis ook beter voor het het milieu. PMD kan namelijk hergebruikt zijn. Hierdoor hoeven er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een basisgrondstof!

De juiste container voor het PMD en Wat Mag In Pmd Container

{service1)

Bij ons ontdek je altijd een geschikte afvalcontainer voor het jouw PMD. Wij leveren verschillende plastic afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de snelle, gratis bezorging en nationale bereik, heb je in 24 uur jouw container op de verlangde plek geplaatst. U beslist zelf de verlangde inhoudsmaat en op welke manier frequent de container geleegd dient te zijn. Zo ken je daarom zeker dat je jouw vuilnis steeds weg kunt en dat je meewerkt aan een verbeterde milieu via jouw afval te scheiden. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD apart in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu minder indien we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs bermpaaltjes geproduceerd. Met bijzondere technieken worden de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt vervolgens op basis van de kunststofsoorten verder verdeeld en gemalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook gomballen) (Hard) kunststof zoals speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas draagtassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf etc)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit geplaatst Afzonderlijk karton of ander papier
 • Pakket met van gevaarlijke stoffen
 • Glasscherven

Des te veel vuilnis jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn voor de milieu en jouw geldbeurs. Glas is een uit de vele {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te splitsen zijn. Glasverval bestaan van flesjes, potten en ook glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de ruimte en ook massa veel plaats in de afval van het bedrijf in. Jij kan daarom flink uit besparen op jouw kosten voor afval. Het is ook bovendien volledig te recyclen. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat daar bij jouw bedrijf veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan is een glascontainer essentieel. Heb jij variërende periodes qua bezigheden? wij werkt samen met aanpasbare contracten omdat je het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop het beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit selectie uit één container met tweehonderdveertig liters en met 900 liter. Er reeds één container voor glas vanaf €13 elke maandelijkse periode en ook deze worden gratis neergezet. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest je op welke manier vaak wij de bak zullen komen legen. wij biedt het voordeligste service.

Zo worden het glas verwerkt

Het veel energie voor het het glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter daarentegen een prima basis. Er zitten meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil tussen wit, bruine, groen en bont glas. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel lagere temperatuur glas gemaakt gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of verbinding op.

Wat is mag er bij de glasafval?

Wel:

Lege glasverval dat gefungeerd heeft als verpakkingsmateriaal

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallen kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glasplaatje, snijplanken etc. vallen onder glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naalden, chemische stoffen, vloeistoffen enzovoort.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en in een veilige wijze vernietigd worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainer van ons helpen tijdens een veilig proces voor inzameling en ook vernieling van jouw jouw dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Papieren worden vertrouwelijk getransporteerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je jouw archief beschermd vernietigd is. Na vernieling zullen de restanten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat je je jouw dossiers niet wil in de de papiercontainer wilt gooien. Sommige documenten bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus beter vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb je regelmatig veel vuil in de gedaante van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van onze dienst . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het document precies doorheen past. Als de documenten al in het container zitten, krijgen ze nog bij . Onze bestuurder komt eenmaal in de zoveel tijdstip langs voor het bak ledigen en de documenten ter plekke te vernietigen binnen onze vrachtwagen. Eveneens dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarin het container door het truck zelf is opgeheven en geopend. De inhoud wordt vervolgens direct vernietigd.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij jouw geheime papieren veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Door de klep in de deksel kun je het papieren in het bak werpen. Je heeft de keuze van diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan je noden kiest je de gewenst frequentie van lediging. Doordat jouw dossier niet op transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Je kunt voor je dossiervernietiging reeds een container huren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je dossier verloopt veilig en secuur dankzij een afgesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is heel goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Met ons weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke wijze wordt ingezameld en verwoest.