Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan 🔥 3 ONTHULLENDE TRUCS

Vlug en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Poog dit afvalstroom zo beperkt mogelijk te bewaren en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Door vuil heel veel eventueel te sorteren, waaronder documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er zo zo weinig mogelijk restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan

Kies van het grootste grootste aanbod containers en koop het meest geschikte rolcontainer voor je restvuil. In de de afvalcontainer gooi je je al het de onrecyclebare vuil welke je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, en ruiten thuishoren niet thuis in de rest restafvalcontainer. Tevens voor PMD scheiden hebben we het geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Ondernemingsafval is de verzamelnaam aangaande ieder afvalstromen die binnen bedrijven ontstaan. Deze afvalstromen kunnen vaak afzonderlijk ingezameld zijn. Dat is goed betreffende het milieu leefomgeving en de portemonnee geldbeugel.

Wat kan er binnen bedrijfsafval?

Hoe goed je je vuil ook verdeelt, er zal telkens overblijvend afval voortdurend zijn. Poog deze afvalstroompje zo beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Door vuil zo zoveel toevallig te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er zo minimaal toevallig overblijvend afval over. In het container gooi je je al de onrecyclebare afvalstoffen die je geen meer kan verdelen. Karton/karton, swill, PMD en glas thuishoren geen in de de rest container.

Is scheiden verdelen van bedrijfsafval gedwongen?

Je bent noodzakelijk afvalstromen zoveel mogelijk te scheiden. Binnen het Nationaal Afvalmanagement (LAP3) staat het doel het streefdoel beschreven artikelen nogmaals te gebruiken waar het mag.

Wat kost een afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom het afvalstroom, de grootte van afmeting van container alsook hoevaak de container afvalcontainer geledigd moet worden geraken. Je vindt ieder kosten op tarievenpagina.

Welk type afval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je karton, ruiten, voedselresten en verpakkingsafval scheiden. Ook dragen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In ieder onderneming komt gemengd afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te huren. Bij ons bestel je snel en rap een van de vele varianten afvalcontainers. Wij brengen hem zonder kosten gedurende 24 uur in geheel Nederland. Je betaalt alleen voor de leegmaken. Onze scherpe kosten zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je direct zien of je nog kunt economiseren met een restafval container. Algemeen afval is door zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets meer uitleg? Lees dan even voort. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd juiste verzamelmiddelen voor je restafval. Je kan een plastic container huren, maar ook gaan voor een ijzeren rolcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de container op een algemene plek staat. Je kiest uit verschillende inhoudsmaten. De selectie is aan jou, afhankelijk van je verlangen. Ook laat je zelf aan hoe dikwijls jouw container(s) geledigd moeten zijn. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerker; één van de twaalf ruime moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval opgebrand voor de generatie van groene stroom. Gemengd afval lijkt dan misschien waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalsector voorbrengt maar zowaar twintig procent van de groene energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel slakken genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun pad voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan overblijft heeft nog een functionele bestemming. Deze donkere korrelvormige resten worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook diverse schadelijke substanties los gedurende de verbranding die in meer of mindere mate toch in het milieu terecht komen. Om die reden moeten we volhouden met streven naar zo zo weinig mogelijk verbranding. De Lansink’s Ladder geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte samenwerkingspartner voor voorlopige werkzaamheden. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de gewenste voordelige container en arriveren deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer ledigen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de correcte manier af te verwijderen. Praktisch voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen plagen bij het afval kan. Tevens kan stank geen ontsnappen uit de bak.

De prijzen van een container op wielen huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort bak en de frequentie waarmee deze wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig zal hebben
Je bepaalt zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een te grote bak.

Je betaald alleen voor een leging die écht nodig is
Het is jammer om te betalen voor het legen van de bak als dit slechts halfgevuld is. Bij ons bepaal je zelf hoe vaak de bak zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel Nederland. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per weekperiode. En onze grootste rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle types ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste manier afgevoerd en afgebroken. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren veilig worden afgevoerd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste wijze worden afgebroken.

Redenen een rolcontainer verhuren via ons?

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening? Omdat we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. We bieden een geschikte oplossing voor elk type vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien werken we heel soepel. Als het bijv. vereist is om een extra container op wielen te plaatsen, dan verrichten we dat. Tevens aanvullende ophaalmomenten zijn geen probleem.

 • Levering binnen 24 u
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, opereren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een standaard op het vlak van afvalbeheer. De Lansink’s Ladder is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de behandeling. Zo pogen wij samen met jou de hoeveelheid rommel in jouw algemeen afval container terug te dringen, etappe 1. Dit realiseren wij door te adviseren over sorteren bij de oorsprong. Want puur afzonderlijke afvalstromen worden zo veel als mogelijk gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Fase 5 en 6 trachten wij zoveel mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het leefmilieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Categorieën en kosten zakelijk afval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar tussendoor. Je mag opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te ramen welke grootte het goed bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Door onze vele jaren ervaring met afvalmaterialen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En verlang je eenmalig een extra legen of regulier een formaat groter? Dan is dat uiteraard ook geen enkel issue!

De kosten van de bakken variëren per afvalstroom, grondstof en capaciteit. Je huurt bij ons altijd tegen de laagste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit ontstaat, als we noemden, door zijn milieu-impact. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies waar je aan toe bent. In ons eenvoudige bestelsysteem staat vermeld overtuigend wat je voor een specifieke gemengd afval container of een verschillende rolcontainer neerlegt. Wij achten het cruciaal dat dit aspect helder is. Hierdoor ben je later nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier prima recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is immers aanzienlijk minder effectief dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage kunststof en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden aangepast. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk dossier. Zoals je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Hevig stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) inhoud niet direct zichtbaar is

Papier en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, dagbladen en magazines. Ernstig vervuild papier kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies uw ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk gescheiden inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papier en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We beschikken over een landelijke dekking en je hebt een ruime selectie tussen plastic en metalen containers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buiten staan, of vernieling op de loer ligt. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geledigd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en karton behandeld

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw beurs bespaart het aanzienlijk als je deze afvalstroom apart inzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat jouw papier- en karton in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, pasta, dranken, eierschelpen, frites, taart, groentes en fruit en zuivelproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens op kantoor kunt je jouw biologisch vuilnis apart houden. Je bespaart beduidend op afvalverwijderingskosten wanneer je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk van extra recyclebaar afval als je denkt! Ongemerkt bestaat één groot gedeelte van ondernemingsafval vaak van kunststof verpakkingen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalsoorten te verzamelen, geraken je containers minder snel vol. Bovendien is het apart houden van je vuilnis ook goed voor het het milieu. PMD mag immers gerecycled worden. Hierdoor hoeven er geen enkele vers materialen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te maken, je PMD wordt immers één basisgrondstof!

De juiste container voor PMD en Wat Wordt Er Met Restafval Gedaan

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We leveren verschillende kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis levering en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. Je bepaalt zelfstandig het verlangde capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je je afval altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een beter omgeving via jouw vuilnis te scheiden. Bestel vlug je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD gescheiden in te zamelen in een PMD afvalcontainer, kan het optimaal hergebruikt zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het milieu minder indien we afval recycleren. Van je hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs bermpaaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. De overgebleven plastic wordt vervolgens op grond van de plasticsoorten verder verdeeld en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Schuimplastic Verpakkingen inclusief aluminium laag aan de binnenkant (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (van medicijnen en kauwgom) (Hard) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek etc.)
 • Shopper boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfpotten
 • Aerosolbussen inclusief chemische symbool (antitranspirant, lak enzovoort)
 • Verpakkingen met vla- of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waarin ander stof zit gestopt Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische materialen
 • Glasafval

Des te meer vuilnis jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn voor de milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om scheiden is. Glasafval bestaan van flessen, potten en glasscherven. Zonder het te splitsen pakt het glasafval vanwege het volume en ook massa veel plaats in de bedrijfsafval op. Je kan daarom heel besparen in jouw kosten voor afval. Het glas is ook bovendien volledig te hergebruiken. Ook verbruikt het heel veel minder energie dan glazen om te produceren uit nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je bedrijf heel veel glas vrij, zoals in de horeca, dan één container voor glas essentieel. Heb je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij functioneert samen met flexibele contracten omdat je de nummer containers eenvoudig verandert.

Het juiste container voor het glas restafval

Bestel de meest geschikte bakken voor het jouw glasafval op ons. Je hebt de keuze uit selectie van een bak van tweehonderdveertig liters en met 900 liters. Er is al een container voor glas startend bij €13 elke maandelijkse periode en ook deze wordt kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij op welke manier frequent wij de container komen ledigen. wij biedt de voordeligste service.

Op deze manier worden glas bewerkt

Het kost heel veel energie voor het het glas om te produceren uit nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter echter één prima grondslag. Er zitten meestal ongeveer 50% oudere glas in nieuw glas. Tijdens de bewerken maken we onderscheid onder wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en dekseltjes verwijderd. Door het glas te recyclen, kunnen er zijn op één heel veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan de frequent gestelde vragenlijst of neem neem verbinding op.

Wat mag wel er zijn bij het glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gefungeerd had zoals verpakking

Niet toegestaan:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Hieronder vallen kruikjes, borden, koppen, aardewerk etc. Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen enzovoort.

Dossiervernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook op een veilige manier vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij dus beter uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainers van ons onze dienst ondersteunen bij een veilig proces van verzameling en vernietiging van archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen discreet getransporteerd. Op deze manier heb jij 100% garantie dat je je archief veilig vernietigd is. Na de vernieling worden de restproducten hergebruikt.

Het te begrijpen dat jij jouw archief niet wil in het papierbak wil gooien. Sommige papieren bezitten geheime informatie en kunnen dus best vernietigd . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het gedaante van vertrouwelijk document? Kies dan voor het dossiervernietiging van onze dienst . Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waarin het document precies erin . Wanneer het documenten al in het container zijn, krijgt niemand ze nog in handen. Onze bestuurder komt eens de tijdstip langs voor het bak legen en de papier ter plekke te vernietigen in onze vrachtwagen. Ook dit werkt middels een afgesloten systeem waarin de bak door het truck zelf wordt opgeheven en geopend. De inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging deponeer jij je vertrouwelijke papieren veilig in de gesloten rolcontainers van onze dienst. Door het klepje in de deksel kun je de documenten in de bak gooien. Jij heeft de selectie uit diverse capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kies je de gewenste ledigingsfrequentie. Doordat jouw dossier niet op het vervoer gaat, loopt je geen risico dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Jij kan voor jouw dossiervernietiging reeds een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een afgesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Document is heel goed te hergebruiken en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet je zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke wijze wordt verzameld en verwoest.