Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie 🔥 13 MAKKELIJKE FEITEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je vuil ook scheidt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom zo klein eventueel te bewaren en je zal zien dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afvalstoffen zo veel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, rest er zo min toevallig overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie

Selecteer bij het grootste assortiment afvalcontainers en bestel het ideale afvalcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de container werp je al het het niet niet te recyclen vuil die je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, en glas horen niet in het container. Ook voor PMD scheiden hebben wij de juiste container.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de naam voor ieder afvalstromen die in bedrijven ontstaan. Deze stromingen kunnen meestal apart ingezameld worden. Dit is verbeterd betreffende het milieu natuur en de portemonnee geldbeugel.

Wat mag wel er binnen ondernemingsafval?

Hoezo prima je je afval tevens sorteert, er zal er steeds restafval aanwezig zijn. Tracht het afvalstroompje dus klein eventueel te behouden en je zal opmerken dat dit economisch gunstig is. Via afval dus zoveel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, blijft er heel minimaal mogelijk restafval over. In de de rest container gooi je al het het niet niet te recyclen vuil dat je niet meer kan verdelen. Papier/karton, keukenafval, PMD en vensterglas passen niet thuis binnen de rest container.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval gedwongen?

Je blijft noodzakelijk afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In het Algemeen Afvalmanagement (LAP3) staat het de streefdoel beschreven goederen weer te benutten indien dat het lukt.

Wat kost een container een afvalcontainer voor bedrijfsafval?

De tarieven prijzen voor rolcontainers zijn afhankelijk van de afvalstroom het stroom van afval, de grootte afmeting van de rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd moet worden zijn. Je vindt ieder tarieven op de.

Welk aard restafval kan ik sorteren?

Met containers van ons kun je karton, ruiten, organisch afval en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen voor wij voor degelijke bestandvernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook hiervoor kun je bij ons aankloppen.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je eenvoudig en snel een van de verschillende soorten afvalcontainers. Wij leveren hem kosteloos gedurende een etmaal in heel Nederland. Je vergoedt alleen voor de lediging. Onze lage kosten zie je meteen tijdens het bestelproces. Handig, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een algemeen afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te ophalen, verminder je de hoeveelheid gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een kunststof container bestellen, maar ook opteren voor een stalen afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is hufterproof en brandbestendig, handig als de vat op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende groottes. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geleegd moeten zijn. Een gemengd afval container wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaald alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de algemeen afval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de 12 grote moderne afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het algemeen afval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare stroom. Restafval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het dus niet! De afvalsector levert maar zowaar een vijfde van de groene energieopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de overgebleven metalen er geëxtraheerd die hun route vervolgen naar de metaalhergebruik. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelige slakken worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van straten. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties uit gedurende de verbranding die in minstens of mindere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de laagste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij onze handige lijst vind je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn we ook de perfecte samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een verbouwing binnen je bedrijf, of bij een relocatie. Wij zorgen voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een overeengekomen tijdschema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het vuilnis dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de container eenvoudig naar de gewenste plaats, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel makkelijker om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor jouw personeel, voordeel voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust kunststof of metaal. De containers sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en hoe vaak deze wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt hebt
Je bepaalt zelf welke grootte jouw container op wielen moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té ruime bak.

Je betaalt enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de container wanneer deze slechts halfgevuld is. Met ons bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste container is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Hierdoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste manier verwerkt

Bij ons wordt jouw vuilnis verzekerd op de juiste wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime documenten veilig worden afgevoerd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut verzekerd dat vertrouwelijke documenten op de correcte manier worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via ons?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. Wij leveren een passende uitkomst voor elk soort vuilnis en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Ook extra ophaalmomenten zijn niet issue.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalmanagement volgens de Lansink’s Ladder Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie

Als het om afvalverwijdering in het algemeen gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes treden.

Hoger op de orde, hoe ecologischer de afhandeling. Zo proberen wij gezamenlijk met jou de massa rommel in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te adviseren over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk hergebruikt, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt niet bij aan een circulaire maatschappij.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en algemeen afval beheer

De volume voor een restafvalcontainer varieert van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een gunstige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om in te bepalen welke maat het perfect bij je past? Neem dan gauw aansluiting op met één van onze deskundigen. Dankzij onze jarenlange ervaring met afvalstromen kennen wij exact wat je nodig hebt. En wil je eenmalig een aanvullend leegmaken of regulier een grootte groter? Dan is dit natuurlijk ook geen issue!

De prijzen van de bakken variëren per afvalsoort, materiaal en capaciteit. Je verhuurt bij ons telkens tegen de scherpste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalstromen. Dit komt, als we noemden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waar je aan toe bent. In ons simpele bestelmethode staat vermeld overtuigend wat je voor een gemengd afval container of een andere verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect duidelijk is. Zo ben je naderhand nooit voor nare onthullingen te liggen.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo klein mogelijk?

Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de oorsprong. Op het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Ook als hier prima herbruikbare grondstoffen tussen bevinden. Na verdeling is immers aanzienlijk minder efficiënt dan op voorhand verdelen bij de oorsprong. Enkel een gering percentage plastic en metaal kan er na de verwerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen verzamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, omdat we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verkleinen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare niet herbruikbare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Mag Niet:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je karton en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen soorten kartonafval, denk aan inpakmateriaal, drukwerk, enveloppen, kranten en magazines. Zwaar besmet document kan je beter niet in de papiercontainer gooien. Laat een afvalcontainer zetten, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalsoort altijd netjes apart verzamelen. Je krijgt de keuze tussen een heel divers assortiment van containers van 240 en 2400 liter.

De juiste container voor Papieren en Verpakkingen

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je krijgt een brede keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren container is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Daarna beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Ook in jouw beurs scheelt het beduidend als je deze afvalstroom apart verzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog steeds vragen? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenafval en etensresten. Denk aan aardappelen, broden, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalsoorten vrij, echter ook in kantoor kunt je jouw organisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaardere swillvuilnis niet in je afvalcontainer voor overig afval werpt.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je ondernemingsafval bestaat waarschijnlijk uit extra recyclebaar afval dan je denkt! Onopgemerkt bestaat een groot gedeelte van bedrijfsafval vaak van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalstoffen horen allemaal tot dezelfde afvalstroom: Kunststof, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je overige afvalsoorten te te verzamelen, geraken je containers minder snel snel vol. Bovendien is het scheiden uit uw vuilnis tevens goed voor het de milieu. PMD mag immers gerecycled zijn. Daardoor hoeven er geen enkele vers grondstoffen gewonnen te worden voor verse producten te produceren, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste afvalcontainer voor PMD en Wel Plasticafval Geen Pmd Ah Logo Koffie

{service1)

Bij ons ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de vlugge, kosteloze levering en nationale dekking, heb je binnen 24 uur je afvalcontainer bij de verlangde plek geplaatst. U bepaalt zelfstandig het verlangde inhoudsmaat en op welke manier vaak de container geleegd moet te zijn. Op deze manier ken je dus vast waar je je vuilnis steeds kwijt kunt en waar je meewerkt voor een verbeterde omgeving door jouw vuilnis te splitsen. Bestel snel uw voordelige container(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door jouw PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt worden. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel minder als wij afval hergebruiken. Van je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere technieken geraken de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om daarna gerecycled te worden. De resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, zakken, flesjes
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Conservenblik
 • Blikjes
 • Metalen doppen
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtverpakkingen

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten inclusief aluminiumfolie laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Doordrukstrips (van medicijnen en ook kauwgom) (Stijf) plastic waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen inclusief chemische teken (deodorant, verf enz.)
 • Verpakkingen met of yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar verschillend materiaal is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Pakket met chemische materialen
 • Glasverval

Des te veel afval je scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en je geldbeurs. Glaswerk is één van de {afvalstromen|afvalsoorten welke makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaan uit flessen, potten en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het door het volume en ook gewicht heel veel plaats bij de bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink besparen in je afvalkosten. Het is ook tevens compleet te hergebruiken. Ook kost het heel veel minder kracht dan glaswerk om te produceren van verse materialen.

Komt daar op jouw onderneming veel glasafval los, zoals bij de sector van de horecabedrijven, dan één container voor glas onmisbaar. Heb je variërende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij de nummer containers eenvoudig verandert.

De juiste bak voor glas restafval

Koop het beste containers voor het je glasafval bij onze dienst. Jij hebt de keuze uit selectie uit een container van tweehonderdveertig liters en ook van negenhonderd liter. Er al een glascontainer vanaf €13 elke maand en deze wordt gratis geplaatst. Op basis van de de afval kies jij hoe frequent wij de bak komen ledigen. wij leveren de voordeligste service.

Op deze manier wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht om glas om te maken van nieuwe grondstoffen. Glasafval is echter daarentegen één prima basis. Er zit gewoonlijk circa 50% oudere glazen binnen nieuwe glazen. Tijdens de verwerken doen wij onderscheid tussen wit, bruin, groene en bont glas. Daarnaast worden kurken en dekseltjes verwijderd. Via glas te recyclen, kunnen er op één heel veel lagere temperatuur glazen geproduceeerd gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heeft jij vragen? Bekijk dan het frequent gestelde vragen of neem contact op.

Wat is mag er zijn bij het het glasverval?

Wel:

Lege glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruiken, borden, kopjes, keramiek etc. n Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medisch- ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistof etc.

Dossiervernietiging

Je dossiers dienen veilig en ook op een veilige wijze vernietigd worden. Dossiervernietiging kan je dus best uitstekend organiseren. De afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen bij een beschermd proces van verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en veilig. Documenten worden discreet getransporteerd. Op deze manier heeft jij 100% garantie dat je archief beschermd vernietigd is. Na de vernietiging zullen de restproducten hergebruikt.

Het is te begrijpen dat jij je archief niet in de de papiercontainer wilt werpen. Sommige documenten bezitten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernielt . Vermoedelijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het vernietigen van hoge aantallen dossiers is zeer tijd consumerend en omslachtig. Heeft je frequent veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor dossiervernietiging van ons U. Je krijgt dan een gesloten container op wielen.

Deze bak heeft één gleuf waarin het papier exact erin . Wanneer het papieren al in het container zitten, krijgen ze nog bij handen. Onze chauffeur komt eenmaal tijdstip bij om het bak te ledigen en de documenten plaats te vernietigen binnen onze truck. Ook dit werkt middels een afgesloten mechanisme waarbij het container door het vrachtwagen zelf is opgetild en opengemaakt. Het inhoud wordt daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging stop je jouw vertrouwelijke papieren veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via het klep in het deksel kan jij het papieren in de container werpen. Jij hebt de selectie van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst frequentie van lediging. Omdat je dossier niet op vervoer gaat, loop jij niet gevaar dat er iets met jouw geheime papieren gebeurt. Je kan voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier werkt dossiervernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document gehaald en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat je archief op de meest efficiënte, duurzame en verantwoorde manier wordt ingezameld en vernietigd.