Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval ᐅ 14 SCHOKKENDE WEETJES

Gauw en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe uitstekend je je vuil ook sorteert, er zal telkens restvuil aanwezig bestaan. Poog dit afvalstroompje dus klein eventueel te houden en je zal merken dat het financieel gunstig is. Door vuil dus veel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, vensterglas, en voedselafval, rest er dus minimaal eventueel restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval

Kies uit van het grootste meest uitgebreide gamma containers en bestel de het ideale rolcontainer voor je restafval. In het afvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen welke je geen extra kan scheiden. Karton/karton, swill, en glas horen niet thuis in het afvalcontainer. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken wij het geschikte container.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende ieder afvalstromingen welke bij bedrijven ontstaan. Deze stromingen kunnen dikwijls gescheiden opgehaald worden. Dat is goed aangaande de natuur en het portemonnee.

Wat is toegestaan er binnen ondernemingsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen tevens verdeelt, er zal er altijd overblijvend afval aanwezig voorkomen. Poog het afvalstroom dus klein mogelijk te behouden en je zult merken dat het economisch voordelig is. Door vuil zo zoveel toevallig te verdelen, zoals documenten/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, rest er zo zo weinig eventueel overblijvend afval over. In de rest restafvalcontainer gooi je al het de niet-recyclebare vuil dat je geen meer kan verdelen. Documenten/karton, voedselafval, PMD en vensterglas horen geen in de het afvalcontainer.

Is het scheiden sorteren van zakelijk afval gedwongen?

Je wordt gedwongen afvalstromen mogelijk mogelijk te scheiden. In de de Landelijk Afvalmanagement (LAP3) staat het doel de doel beschreven producten weer te gebruiken indien het lukt.

Wat kost een een rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven kosten voor de afvalcontainers zijn afhankelijk hangt af van de het afvalstroompje, de omvang van afvalcontainer alsook hoe vaak de de container rolcontainer geledigd moet worden zijn. Jij ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk soort bedrijfsafval kan ik scheiden?

Met bakken van ons kun je documenten, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor veilige archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met afvalresten containers

In iedere onderneming komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons koop je snel en snel een van de verschillende typen afvalcontainers. Wij bezorgen hem kosteloos binnen een etmaal in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het aankoopproces. Praktisch, want dan kun je gelijk bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is door zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten apart in te zamelen, reduceer je de aantal algemeen afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw algemeen afval container.

De geschikte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte ophaalmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een ijzeren afvalcontainer. Een ijzeren rolcontainer is solide en brandbestendig, praktisch als de vat op een publieke plaats staat. Je kiest uit diverse inhoudsmaten. De selectie is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) ontdaan moeten geraken. Een algemeen afval container wordt kosteloos bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het leegmaken.

Zo wordt restafval behandeld

Al het niet gescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalverwerkingseenheden in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrand voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan eventueel nutteloos, dat is het echter niet! De afvalsector levert maar zowaar 20% van de duurzame energieproductie.

Na de verbranding blijft er verbrandingsresten over, ook wel assen genoemd. Met magnetische krachten worden de resterende metalen er verwijderd die hun weg voortzetten naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan rest heeft nog een functionele doel. Deze donkere korrelachtige assen worden gebruikt voor het ophogen of creëren van straten. Spijtig genoeg komen er ook diverse gevaarlijke substanties vrij gedurende de verbranding die in minstens of kleinere mate toch in het natuur terecht komen. Daarom moeten we blijven zoeken naar zo min mogelijk verbranding. De Ladder van Lansink geeft de rangorde in de afvalverwijdering aan.

Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons, hét adres voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van ondernemingsafval. We leveren de mogelijkheid om voor de scherpste prijzen rolcontainers te bestellen. Door onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Daarnaast huur je door onze dienstverlening heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn immers per maandelijkse periode op te beëindigen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de stadsbestuur hebt gekregen verre te minimaal voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je hebt? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw bedrijfsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor je werknemers, goed voor het milieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig kunststof of metaal. De containers sluiten goed af zodat er geen ongedierte bij het afval kan. Ook kan stank niet ontkomen uit de container.

De kosten van een rolcontainer huren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en hoe vaak dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaalt enkel voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een té grote container.

Je betaald enkel voor een leging die écht nodig hebt is
Het is zonde om te vergoeden voor het ledigen van de container als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf hoe vaak de container zal worden geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste bak is geschikt voor 4 afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen maar liefst ruimte voor 42 afvalzakken. Hierdoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten bedrijven in ons land, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste manier afgevoerd

Met ons wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het milieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor absoluut zeker dat geheime papieren op de correcte wijze worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer huren via onze dienstverlening?

Redenen een rolcontainer huren via ons? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We bieden een geschikte uitkomst voor elk type vuilnis en voor ieder onderneming. Bovendien werken we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende rolcontainer te plaatsen, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen issue.

 • Bezorging in 24 uur
 • Kosteloos installatie in heel Nederland
 • Zekerheid op correcte afvalverwerking
 • Contract per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, werken wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een norm op het terrein van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit 6 treden.

Naarmate je hoger op de orde, hoe ecologischer de verwerking. Zo pogen wij samen met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit doen wij door te adviseren over scheiden bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalstromen worden zoveel mogelijk opnieuw gebruikt, fase 2 en 3. Is recyclen geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Stap 5 en 6 trachten wij zoveel als kan te vermijden, want dit is slecht voor het leefmilieu en neemt deel niet bij aan een kringloop systeem.

Categorieën en tarieven bedrijfsafval en restafval verwerking

De volume voor een restafvalcontainer schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar tussendoor. Je kunt kiezen voor een betaalbare plastic container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het moeilijk om in te ramen welke maat het perfect bij je past? Pak dan even contact op met een van onze experts. Dankzij onze vele jaren kennis met afvalmaterialen begrijpen wij exact wat je nodig hebt. En wens je één keer een extra lediging of gewoonlijk een maatje grotere? Dan is dit uiteraard ook geen probleem!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons telkens tegen de laagste prijzen. Gemengd afval is een van de duurdere afvalcategorieën. Dit voortvloeit, gelijk we bespraken, door zijn milieubelasting. Gelukkig genoeg zie je bij ons precies voor wat je aan toe. In ons gemakkelijke bestelmethode staat overtuigend wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een bepaalde verschillende rolcontainer aftikt. Wij achten het essentieel dat dit aspect helder is. Zo raak je achteraf geen voor onaangename onthullingen te staan.

Hoe houd je deze afvalstroom zo klein mogelijk?

Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Bij het ogenblik dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan transformeert dit afval automatisch in overig afval. Ook als hier goed herbruikbare materialen tussen bevinden. Na scheiding is immers veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is overig afval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het grootte van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al voorheen dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, swill en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er daarom behoorlijk wat opties om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Mag Wel:
Brandbare niet recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Dichte verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van papier en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene soorten kartonafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, drukwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar vervuild document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer uw leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze uit een zeer uitgebreid assortiment met containers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papier en Karton

De meest geschikte rolcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We beschikken over een nationale dekking en je hebt een ruime keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een metalen afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis staan, of wanneer vernieling aan de loer ligt. Kies, naargelang uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je hoe vaak je afvalcontainer(s) geleegd dienen te worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt document en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven maal gerecycled worden. Ook in je portemonnee scheelt het beduidend als je deze afvalsoort apart inzamelt. Je kunt er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt afgevoerd en gebruikt voor grondstof voor nieuwe artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk aan aardappelen, brood, deegwaren, dranken, eierschalen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, echter ook op kantoren kunt je je organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaardere swillafval niet in je rolcontainer met restafval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen materialen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van extra herbruikbaar afval dan je denkt! Ongemerkt bestaande een omvangrijk gedeelte uit ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Deze afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Via PMD apart van je andere afvalstromen te verzamelen, zitten je containers minder vlug gevuld. Bovendien ligt het apart houden uit uw vuilnis tevens goed voor het het omgeving. PMD kan namelijk gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe materialen gewonnen te worden voor nieuwe producten te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De geschikte container voor PMD en Welk Afval Mag Niet Bij Het Restafval

{service1)

Bij ontdek je steeds een geschikte rolcontainer voor je PMD. Wij bieden diverse plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze snelle, kosteloze bezorging en nationale dekking, heeft je in 24 uur jouw afvalcontainer op het gewenste plek geplaatst. U beslist zelf de gewenste capaciteit en op welke manier vaak het afvalcontainer geledigd moet te worden. Zo weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis altijd kwijt kan en waar je meewerkt aan een verbeterde milieu door jouw vuilnis te scheiden. Bestel snel uw voordelige afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Via jouw PMD gescheiden in te verzamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled worden. Dat is essentieel, want wij belasten het milieu veel indien we afvalstoffen recycleren. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale technieken worden de metalen en drankenkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te zijn. Het overgebleven kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Kunststof omhulsels
 • Zakjes, zakken, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Bloempotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metale doppen
 • Schroefdeksels
 • Melkverpakkingen
 • Sapverpakkingen
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (zoals zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Doordrukstrips (voor geneesmiddelen en gomballen) (Stevig) kunststof waaronder speelgoed
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksvoorwerpen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfblikken
 • Spuitbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, lak enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar ander materiaal zit gestopt Los doosjes of verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Des te veel afval jezelf sorteert, des te goed dat zal zijn ten behoeve van de milieubescherming en jouw geldbeurs. Glas blijkt een uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk om scheiden zijn. Glasscherven bestaan van flesjes, potjes en ook scherven. Zonder het te scheiden neemt het glasafval vanwege het ruimte en gewicht heel veel plaats bij het afval van het bedrijf in. Jij kunt daarom heel uit besparen in jouw afvalkosten. Het is ook bovendien volledig om te hergebruiken. Ook kost het heel veel kleiner kracht dan glazen om te maken van nieuwe grondstoffen.

Ontstaat er op je onderneming veel glas los, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is een container voor glas onmisbaar. Heb je wisselende tijdsperioden met betrekking tot drukte? wij functioneert met aanpasbare contracten waardoor jij de aantal containers eenvoudig aanpast.

De juiste container voor glasafval

Bestel het beste bakken voor jouw glasverval bij onze dienst. Je hebt de keuze uit één bak van tweehonderdveertig liters en ook van 900 liters. Er reeds één container voor glas startend bij €13 per maandelijkse periode en ook dit wordt kosteloos geplaatst. Op basis van hoeveelheid glasafval kiest je op welke manier frequent wij de container komen ledigen. wij leveren het meest voordelige service.

Op deze manier wordt glas bewerkt

Het kost veel energie om glas te produceren uit verse materialen. Glasverval is echter echter een goede basis. Er zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glazen. Bij de verwerken doen we onderscheid tussen blank, bruin, groen en bont glazen. Daarnaast worden kurken en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er bij één veel lagere temperatuur glazen gemaakt gemaakt. Een minder milieubelastend en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk de veelgestelde vragen of contact .

Wat is mag wel er bij het het glasafval?

Toegestaan:

Lege glasverval die gediend heeft zoals verpakking

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend kruikjes, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glas, labo glazen, ovenschalen, kookoppervlakken en kachelruitjes

Koelkast glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemie, vloeistoffen etc.

Dossiervernietiging

Jouw dossiers moet veilig en op een veilige wijze vernietigt worden. Dossiervernietiging kan jij dus best uitstekend organiseren. Het afgesloten rolcontainers van ons helpen bij een veilig proces voor inzameling en ook vernietiging van archief. Discreet en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb jij honderd procent garantie dat je je dossiers veilig vernietigt zijn. Na vernieling worden het restanten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat je je jouw dossiers niet wil in het papiercontainer wil gooien. Sommige documenten bevatten geheime gegevens en kunnen dus best vernietigd worden. Vermoedelijk gebruik voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter zeer tijdrovend en ingewikkeld. Heeft jij regelmatig veel vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan dan voor het dossiervernietiging van ons . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze container heeft een gleuf waarin het document precies doorheen . Wanneer het papieren al binnen de container zijn, krijgt zij nog bij handen. Onze chauffeur arriveert eens tijdstip langs voor het container ledigen en de documenten ter plekke vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin het bak via het vrachtwagen zelf wordt opgetild en opengemaakt. De inhoud wordt daarna meteen vernielt.

De geschikte container voor het dossiervernietiging Voor archiefvernietiging stop je jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van ons. Via de klepje in het deksel kun jij het papieren in het bak gooien. Jij hebt de keuze uit diverse inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd op jouw noden kies jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat jouw archief niet op transport is, loopt je geen risico dat er iets met jouw vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kunt voor je archiefvernietiging al een bak huren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één afgesloten container op wielen en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is zeer te recyclen en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Met ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.