Winkel Voor Rolcontainers 🔴 15 VERBIJSTERENDE HACKS

Vlug en goedkoop van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal altijd restafval aanwezig bestaan. Probeer dit afvalstroom heel beperkt toevallig te behouden en je gaat zien dat deze geldelijk voordelig is. Met vuil heel zoveel eventueel te verdelen, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, ruiten, en swill, overblijft er heel zo weinig mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Winkel Voor Rolcontainers

Kies uit uit het grootste ruimste assortiment afvalcontainers en bestel de beste beste container voor je je overblijvend afval. Binnen de rest container gooi je je al de niet te recyclen vuil welke je geen meer kan verdelen. Papier/karton, voedselafval, en ruiten passen geen in de de afvalcontainer. Tevens omtrent PMD sorteren hebben ons de juiste correcte afvalcontainer.

Wat is Bedrijfsafval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming betreffende alle afvalstromen dat binnen bedrijven voortkomen. Deze stromen zouden vaak afzonderlijk opgehaald worden. Het is beter aangaande de milieu en de portemonnee geldtas.

Wat moet er in de zakelijk afval?

Hoezo uitstekend je je vuil eveneens scheidt, er zal er altijd restvuil voortdurend zijn. Probeer deze afvalstroom heel minimaal toevallig te behouden en je zult opmerken dat het economisch voordeelgevend is. Met afvalstoffen heel mogelijk eventueel te sorteren, zoals karton/karton, PMD, vensterglas, en keukenafval, blijft er zo zo weinig toevallig overblijvend afval over. In de restafvalcontainer werp je reeds de niet-recyclebare afval dat je geen meer kan sorteren. Documenten/karton, swill, PMD en vensterglas horen niet thuis in de container.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je bent gedwongen afvalstromingen zoveel mogelijk te verdelen. In de Algemeen Afvalbeheersing (LAP3) staat het bedoeling omschreven producten weer te benutten indien dat mag.

Wat kost een een container container bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van afvalcontainers afhankelijk afhangend van de de afvalstroom afvalstroom, de grootte van container en hoe vaak de de container geledigd rolcontainer geleegd dient worden. U ontdekt alle tarieven op de de.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met bakken van ons kun je karton, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook dragen wij voor betrouwbare dossiervernietiging. Wat er dan rest is gemengd afval. Ook daarvoor kun je bij ons aansluiten.

Afvalinzameling met restafval containers

In elke bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te gebruiken. Bij ons koop je gemakkelijk en vlug een van de talloze varianten vuilcontainers. Wij leveren hem zonder kosten gedurende een etmaal in volledig Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze scherpe tarieven zie je gelijk in het aankoopproces. Handig, want dan kun je direct bekijken of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieu-impact een dure afvalstroom. Door afvalstromen gescheiden in te verzamelen, verklein je de massa gemengd afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvaluitgaven. Heb je verlangen aan iets meer uitleg? Bekijk dan even door. Of bestel direct jouw gemengd afval container.

De correcte container voor afvalresten

Bij ons vind je altijd passende verzamelmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container gebruiken, maar ook gaan voor een stalen vuilcontainer. Een ijzeren afvalcontainer is vandaalbestendig en brandbestendig, nuttig als de vat op een publieke plek staat. Je gaat uit verschillende inhoudsmaten. De beslissing is aan jou, afhankelijk van je noodzaak. Ook meld je zelf aan hoe dikwijls jouw vat(ten) ontdaan moeten geraken. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je betaalt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij verzamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf omvangrijke moderne afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de opwekking van hernieuwbare kracht. Restafval klinkt dan misschien zonder waarde, dat is het daarom niet! De afvalbranche produceert maar minstens 20% van de duurzame stroomopwekking.

Na de verbranding blijft er verbrandingsas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er verwijderd die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan rest heeft nog een nuttige doel. Deze zwarte korrelachtige resten worden toegepast voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook allerlei schadelijke substanties vrij tijdens de verbranden die in minstens of mindere mate toch in het leefomgeving komen. Daarom moeten we doorgaan met proberen naar zo zo weinig mogelijk verbrandingsproces. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Winkel Voor Rolcontainers:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het huren van een voordelige container start bij ons bedrijf, het adres voor een gemakkelijke en verantwoordelijke afvoer van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor voorlopige projecten. Bijvoorbeeld bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. We zorgen voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen verre te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan eenvoudig en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plaats, binnen óf buitenshuis. Zo wordt het een deel makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de correcte wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, goed voor het leefmilieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af zodat er niet ongedierte bij het vuilnis kunnen. Tevens kan stank geen ontkomen uit de container.

De prijzen van een rolcontainer verhuren

De uitgaven van het huren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type bak en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald enkel voor wat je nodig hebt hebt
Je kiest zelf hoe groot jouw container op wielen moet zijn. Je betaalt zodoende nooit voor een té grote container.

Je betaalt enkel voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container wordt geleegd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze minimaalste container is geschikt voor vier vuilniszakken per week. En onze maximale containers op wielen bieden zelfs ruimte voor 42 afvalzakken. Daardoor zijn onze containers toepasbaar voor alle soorten bedrijven in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw afval op de correcte wijze afgevoerd

Bij onze dienstverlening wordt jouw vuilnis gegarandeerd op de correcte manier afgevoerd en afgebroken. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten geheime papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gekwalificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen zeker dat geheime documenten op de correcte manier worden afgebroken.

Waarom een container op wielen verhuren bij ons?

Waarom een container op wielen huren bij onze dienstverlening? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het afvoeren van ondernemingsafval. Wij bieden een passende oplossing voor ieder soort afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijv. nodig is om een aanvullende rolcontainer te installeren, dan doen wij dat. Tevens extra ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in heel Nederland
 • Garantie op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst per maand op te zeggen

Afvalverwerking volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Winkel Voor Rolcontainers

Als het om afvalverwijdering in het geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is gevormd uit zestal niveaus.

Hoger op de ladder, hoe duurzamer de afhandeling. Zo pogen wij samen met jou de massa rommel in jouw algemeen afval container te verminderen, etappe 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver afzonderlijke afvalmaterialen worden zoveel als kan gerecycled, stap 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het afval naar een afvalverbrandingsinstallatie, stap 4. Stap 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te ontlopen, want dit is slecht voor het natuur en neemt deel niet bij aan een gesloten kringloop systeem.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval verwerking

De volume voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en ieder daar ertussen. Je kunt opteren voor een voordelige synthetisch container of een metalen ‘hufterproof’ container. Vind je het lastig om bij te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Haal dan gauw verbinding op met een van onze deskundigen. Dankzij onze vele jaren deskundigheid met afvalsoorten kennen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend leegmaken of standaard een grootte ruimer? Dan is dat natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de containers variëren per afvalstroom, stof en capaciteit. Je least bij ons altijd tegen de scherpste tarieven. Restafval is één van de duurdere afvalstromen. Dit voortvloeit, gelijk we bedoelden, door zijn effect op het milieu. Gelukkigerwijs vind je bij ons juist waarvoor je aan toe bent. In ons simpele bestelsysteem staat vermeld duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een andere container aftikt. Wij achten het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor nare ontdekkingen te zitten.

Hoe bewaar je dit type afvalstroom zo gering mogelijk?

Winkel Voor Rolcontainers

Dit is mogelijk door afvalstromen te scheiden bij de oorsprong. Op het ogenblik dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf scheiden bij de bron. Enkel een gering percentage plastic en metaalmateriaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw overig afval container naar beneden worden aangepast. Goed voor je portemonnee, omdat we vermelden al eerder dat restafval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, keukenafval en vertrouwelijk archief. Gelijk je opmerkt zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw aantal restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Ja:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen komend van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Sterk stof bevattend of ruikend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zand en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton afzonderlijk inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van document en papier, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene varianten papierafval, denk aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en magazines. Zwaar besmet papier kan je beter niet in de papierbak werpen. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds netjes apart inzamelen. Je krijgt de keuze uit een zeer gevarieerd assortiment met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papieren en Dozen

De meest geschikte afvalcontainer voor je document en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een ruime selectie tussen plastic en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren container is gepast wanneer de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vandalisme aan de loer staat. Kies, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte gepaste grootte. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geleegd moeten worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en papier verwerkt

Papier kan zelfs zeven keer hergebruikt worden. Ook in jouw beurs scheelt het aanzienlijk als je deze afvalsoort apart verzamelt. Je kunt er bij ons aan rekenen dat je papier- en karton op de meest doelmatige, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en gebruikt voor grondstof voor nieuw artikelen. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Bekijk de veelgestelde vragen of neem neem contact op.

Swill

Swill bestaande uit organisch vuilnis, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschelpen, frites, taart, groentes en vruchten en zuivelproducten. Vooral op horecagelegenheden ontstaan deze afvalstromen beschikbaar, maar ook in kantoren mag je jouw organisch vuilnis scheiden. Je bespaart aanzienlijk op afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je rolcontainer voor restafval gooit.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaande vermoedelijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Ongemerkt bestaat een omvangrijk deel van ondernemingsafval dikwijls van plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalstoffen horen allemaal bij dezelfde afvalsoort: Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD apart uit je andere afvalstromen in zamelen, zitten je containers minder snel gevuld. Daarnaast is het scheiden van je afval ook goed voor het het omgeving. PMD kan immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen ontgonnen te worden om nieuwe artikelen te maken, jouw PMD wordt namelijk een grondstof!

De geschikte afvalcontainer voor het PMD en Winkel Voor Rolcontainers

{service1)

Bij ons vind je altijd een passende afvalcontainer voor het jouw PMD. We bieden diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 of 1100 liter. Dankzij onze vlugge, gratis bezorging en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de verlangde plek staan. U beslist zelfstandig het gewenste capaciteit en op welke manier frequent het afvalcontainer geleegd moet te worden. Zo ken je dus vast dat je jouw vuilnis altijd weg kunt en waar je meewerkt aan een beter milieu via jouw vuilnis te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier geraakt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dit is belangrijk, want we belasten het omgeving minder indien we afval hergebruiken. Uit je gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, kratten en zelfs paaltjes gemaakt. Met speciale methoden worden de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens hergebruikt te worden. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten worden geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Kunststof omhulsels
 • Tasjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikjes
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkverpakkingen
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

VERBODEN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. chipszakken, kruidenverpakkingen en koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en kauwgom) (Stijf) plastic zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en ook gebruiksartikelen (emmers, aftaprek enzovoort)
 • Shopper boodschappentassen
 • Boerenplastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen inclusief chemisch symbool (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten met vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waar verschillend materiaal is geplaatst Los karton ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasafval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe goed dat zal zijn ten behoeve van de milieu en ook je portemonnee. Glaswerk blijkt een van de vele {afvalstromen|afvalsoorten die eenvoudig om splitsen is. Glasverval bestaat uit flesjes, potjes en glasscherven. Zonder te scheiden neemt het glasafval door de ruimte en massa heel veel ruimte in het bedrijfsafval in. Je kunt dus heel besparen op je afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te recyclen. Ook kost het recyclen veel kleiner kracht in vergelijking met glaswerk te produceren van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij je onderneming veel glas vrij, bijvoorbeeld in de horecabedrijven, dan een container voor glas onmisbaar. Bezit je variërende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert met flexibele overeenkomsten waardoor jij het aantal containers makkelijk verandert.

De geschikte bak voor het glasafval

Bestel het meest geschikte containers voor het jouw glasverval op onze dienst. Jij heeft de keuze uit selectie van één bak van 240 liters en van negenhonderd liters. Er is is al één glascontainer startend bij €13 elke maand en ook deze worden kosteloos geplaatst. Op basis van de hoeveelheid glasafval kiest je hoe vaak ons de container zullen komen legen. ons leveren de voordeligste service.

Zo wordt glas bewerkt

Het heel veel energie voor het het glas te produceren van verse grondstoffen. Glasverval is echter daarentegen één goede basis. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glas binnen nieuw glas. Tijdens de verwerken maken wij verschil onder wit, bruine, groen en ook bont glas. Ook worden kurken en deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er bij één heel veel lagere temperatuur glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb jij vragen? Bekijk het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding .

Wat is mag wel er zijn bij de glasafval?

Toegestaan:

Leeg glasafval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, stenen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Hittebestendig glazen, labo glas, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkasten glazenplaatjes, snijplanken etc. vallend onder vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers dienen beschermd en ook in veilige wijze vernietigd te worden. Archiefvernietiging zou jij daarom best goed regelen. De afgesloten rolcontainer van ons helpen bij een beschermd proces voor verzameling en vernietiging van dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Documenten worden discreet vervoerd. Zo heb jij 100% zekerheid dat jouw archief beschermd vernietigd zijn. Na vernieling zullen het restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat jij je archief niet wil in het papiercontainer wil werpen. Sommige papieren bevatten vertrouwelijke informatie en daarom beter vernietigd . Vermoedelijk gebruik je je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en ingewikkeld. Heeft je frequent veel vuil in de het gedaante van geheim document? Kies voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt dan dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één spleet waar het papier precies doorheen . Wanneer de papieren eenmaal in de bak zitten, krijgen ze meer bij . Onze chauffeur komt eenmaal in zoveel tijd bij om het container te legen en het papier plekke vernielen binnen onze truck. Ook dit functioneert middels een afgesloten mechanisme waarbij de bak door het vrachtwagen zelf wordt opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je je vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten rolcontainers van ons. Via de klep in de deksel kun je het documenten in het bak werpen. Jij heeft de keuze van diverse inhoudsmaten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je behoefte kies je de gewenst frequentie van lediging. Doordat je dossier niet op vervoer is, loop je geen risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Jij kunt voor jouw archiefvernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert dossiervernietiging

De verzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest doeltreffende, duurzame en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en verwoest.