Wordt Restafval Nog Gesorteerd 🔥 11 LUCRATIEVE FEITJES

Snel en voordelig van je Vuil af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook verdeelt, er zal steeds overblijvend afval blijven bestaan. Probeer het stroom van afval heel beperkt mogelijk te behouden en je zal opmerken dat deze economisch voordeelgevend is. Door vuil dus zoveel mogelijk te verdelen, bijvoorbeeld papier/karton, PMD, vensterglas, en swill, blijft er heel minimaal toevallig restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Wordt Restafval Nog Gesorteerd

Kies uit uit het grootste aanbod containers en bestel de het ideale rolcontainer geschikt voor je restvuil. Binnen de restafvalcontainer gooi je je al het het niet-recyclebare afvalstoffen die je niet meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en vensterglas horen niet in het afvalcontainer. Ook voor PMD verdelen hebben we het juiste afvalcontainer.

Wat is Zakelijk afval?

Ondernemingsafval is de algemene benaming aangaande elke afvalstromingen die binnen firma’s ontstaan. Deze afvalstromen zouden meestal gescheiden ingezameld worden. Het is goed betreffende het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de zakelijk afval?

Hoe prima je je afval eveneens sorteert, er zal er altijd restvuil voortdurend voorkomen. Poog het stroom van afval dus klein mogelijk te behouden en je zal opmerken dat het financieel voordeelgevend is. Via afvalstoffen heel veel mogelijk te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en swill, blijft er dus min toevallig overblijvend afval over. In de afvalcontainer werp je al het het onrecyclebare vuil die je niet verder extra kan sorteren. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen niet thuis in de afvalcontainer.

Is het scheiden van ondernemingsafval verplicht?

Je blijft noodzakelijk afvalstromingen mogelijk eventueel te verdelen. In de het landelijk Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het streefdoel vermeld goederen nogmaals te aanwenden indien het mag.

Wat kost een een container afvalcontainer bedrijfsafval?

De tarieven voor tarieven voor de afvalcontainers afhankelijk afhangend van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van de afvalcontainer en hoevaak de container container ontleegd moet worden. U vindt alle kosten op tarievenpagina.

Welk type restafval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je documenten, vensters, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor veilige dossiervernietiging. Wat er dan overblijft is algemeen afval. Ook voor dit kun je bij ons aankloppen.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder organisatie komt algemeen afval vrij. Je ontkomt er dan ook niet aan om een restafval container te bestellen. Bij ons koop je eenvoudig en vlug een van de vele varianten rolcontainers. Wij brengen hem gratis in een etmaal in geheel Nederland. Je vergoedt alleen voor de verwijdering. Onze lage prijzen zie je gelijk gedurende het bestelproces. Praktisch, want dan kun je meteen bekijken of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is wegens zijn milieueffect een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets aanvullende uitleg? Lees dan even verder. Of neem direct jouw algemeen afval container.

De juiste container voor gemengd afval

Bij ons vind je tijdloos passende ophaalmiddelen voor je algemeen afval. Je kan een kunststof container huren, maar ook kiezen voor een metalen rolcontainer. Een stalen vuilcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de bak op een openbare locatie staat. Je kiest uit verschillende groottes. De keuze is aan jou, op basis van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe dikwijls jouw bak(ken) geledigd moeten zijn. Een restafvalcontainer wordt zonder kosten bij uitgezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt afvalresten behandeld

Al het gemengde afval en het niet-herbruikbare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een afvalverwerker; één van de 12 grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het gemengd afval opgebrand voor de generatie van hernieuwbare kracht. Gemengd afval schijnt dan eventueel zonder waarde, dat is het dus niet! De afvalbranche levert maar minstens 20% van de groene stroomopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de resterende metalen er uitgehaald die hun pad vervolgen naar de metaalverwerking. En zelfs de hoeveelheid die dan resterend is heeft nog een nuttige doel. Deze donkere korrelvormige resten worden gebruikt voor het aanvullen of creëren van verkeerswegen. Jammer genoeg komen er ook diverse giftige materialen uit gedurende de verbrandingsproces die in bepaalde of mindere mate toch in het milieu komen. Om die reden moeten we doorgaan met zoeken naar zo minimaal afvalverbranding. De Afvalhiërarchie van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalbeheer aan.

Wordt Restafval Nog Gesorteerd:

Makkelijk en voordelig een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een voordelige container start bij ons bedrijf, hét adres voor een eenvoudige en verantwoordelijke verwijdering van ondernemingsafval. We bieden de kans om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te bestellen. Dankzij ons praktische overzicht vind je gemakkelijk de container die je vereist hebt. Bovendien huur je door ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn wij ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijvoorbeeld bij een verbouwing binnen je onderneming, of bij een verhuizing. Wij dragen zorg voor kosteloze installatie van de verlangde voordelige container en komen deze conform een afgesproken schema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen veel te klein voor jouw ondernemingsafval? Of niet toereikend voor het afval dat je bezit? Húúr er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in toepassing

Onze containers op wielen zijn praktisch in toepassing. Je rolt de container gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gefabriceerd van stevig plastic of metaal. De bakken sluiten goed af waardoor er geen ongedierte bij het afval kan. Tevens kan afvalgeur geen ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het verhuren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het soort container en de frequentie waarmee dit wordt geledigd. Het plaatsen van de container op wielen is geheel kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nimmer voor een te ruime bak.

Je betaald alleen voor een lediging die echt nodig is
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de container wanneer dit slechts halfvol is. Bij onze dienstverlening bepaal je zelf hoe vaak de container wordt geleegd.

Voor welke ondernemingen zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is geschikt voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze grootste containers op wielen bieden maar liefst ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle soorten ondernemingen in Nederland, van bakkerijen tot aan omvangrijke kantoren.

Jouw vuilnis op de correcte manier verwerkt

Met ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte wijze verwerkt en vernietigd. Dat is belangrijk voor het milieu en tevens essentieel voor jouw onderneming. Zo moeten vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden afgevoerd. Onze afgesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde bestuurders. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de correcte wijze worden afgebroken.

Waarom een rolcontainer verhuren bij onze dienstverlening?

Waarom een rolcontainer huren via ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte oplossing voor ieder soort vuilnis en voor elk onderneming. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Tevens extra ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 u
 • Kosteloos plaatsing in geheel Nederland
 • Garantie op juiste afvalverwerking
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Ladder van Lansink Wordt Restafval Nog Gesorteerd

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, werken wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalmanagement. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit zes treden.

Naarmate je hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij gezamenlijk met jou de hoeveelheid vuilnis in jouw restafvalcontainer te verlagen, etappe 1. Dit realiseren wij door te raadplegen over scheiden bij de afkomst. Want ongemengd afzonderlijke afvalsoorten worden zoveel als kan opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het afval naar een afvalenergiecentrale, stap 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een circulaire economie.

Typen en kosten zakelijk afval en restafval verwijdering

De volume voor een algemeen afval container varieerd van 240 liter tot tot wel tweeduizendvijfhonderd liter en alles daar tussenin. Je kunt opteren voor een gunstige kunststof container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het moeilijk om bij te schatten die maat het beste bij je aansluit? Neem dan even contact op met een van onze specialisten. Door onze langdurige deskundigheid met afvalstromen begrijpen wij juist wat je nodig hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of standaard een grootte grotere? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen kwestie!

De kosten van de bakken verschillen per afvalstroom, grondstof en literinhoud. Je least bij ons altijd tegen de meest voordelige kosten. Restafval is een van de kostbaardere afvalsoorten. Dit voortvloeit, zoals we bedoelden, door zijn milieubelasting. Gelukkigerwijs ervaar je bij ons exact waarvoor je aan toe. In ons simpele bestelproces staat vermeld helder wat je voor een gemengd afval container of een bepaalde andere bak aftikt. Wij beschouwen het belangrijk dat dit helder is. Op deze manier raak je achteraf geen voor nare onthullingen te liggen.

Hoe hou je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Wordt Restafval Nog Gesorteerd

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden verwijderd dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen gerecycled worden. Als afval niet wordt gescheiden en bij elkaar in de overig afval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Oók als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na scheiding is namelijk aanzienlijk minder efficiënt dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Enkel een klein percentage plastic en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit restafval kun je beter verdelen

Recyclebare afvalstromen zamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je beurs, omdat we vermelden al eerder dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Zoals je opmerkt zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid overig afval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Niet:

 • Scheikundig afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Radioactief afval
 • Elektronisch-afval en en bruin goed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Banden
 • Kadavers
 • Geen brandbaar afval zoals steenpuin, zand en glas
 • Groot afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet rechtstreeks zichtbaar is

Papier en verpakkingen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en papier apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het scheiden van document en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, denk aan verpakkingen, drukwerk, enveloppen, dagbladen en magazines. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papiercontainer gooien. Plaats een rolcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalsoort steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een heel divers assortiment met afvalcontainers van 240 en 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Verpakkingen

De meest geschikte geschikte rolcontainer voor je document en karton vind je bij ons. We hebben een nationale bereik en je krijgt een ruime keuze tussen plastic en metalen containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast als de afvalcontainers buitenshuis geplaatst zijn, of vandalisme op de loer staat. Selecteer, afhankelijk uit je nood, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens beslis je op welke manier frequent je afvalcontainer(s) geledigd moeten worden. Een document en kartoncontainer wordt reeds vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt papier en papier behandeld

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Tevens in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden verzamelt. Je kunt er op ons op vertrouwen dat je papier- en papier in de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde manier wordt verwijderd en ingezet als grondstof tot nieuw artikelen. Wil je een afvalcontainer huren maar heeft u nog steeds vraagstukken? Raadpleeg de veelgestelde vraagstukken of neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, bijvoorbeeld (gekookt) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, brood, pasta, dranken, eierschalen, patat, gebak, groenten en vruchten en melkproducten. Met name bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalstromen vrij, echter ook in kantoren kunt je je biologisch afval scheiden. Je spaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met overig afval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankenkartons)

Je bedrijfsafval bestaande waarschijnlijk uit meer recyclebaar vuilnis als je vermoedt! Onopgemerkt bestaande één groot gedeelte uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikjes en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden uit je andere afvalstromen te te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel snel gevuld. Daarnaast ligt het apart houden uit uw vuilnis ook beter voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt worden. Hierdoor moeten er geen nieuwe grondstoffen gewonnen te worden om nieuwe producten te maken, je PMD wordt immers een grondstof!

De juiste container voor PMD en Wordt Restafval Nog Gesorteerd

{service1)

Bij vind je altijd een passende rolcontainer voor jouw PMD. We bieden verschillende plastic afvalcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis bezorging en nationale dekking, heeft je binnen 24 uur jouw afvalcontainer op de gewenste locatie staan. Je beslist zelf het verlangde inhoudsmaat en hoe frequent de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker waar je jouw vuilnis steeds kwijt kan en dat je meewerkt voor een beter milieu door je afval te splitsen. Bestel vlug uw goedkope afvalcontainer(s)!

Op deze manier wordt PMD bewerkt

Via jouw PMD apart in te zamelen binnen een PMD container, mag het optimaal gerecycled zijn. Dat is belangrijk, omdat we belasten het milieu minder minder indien we afval hergebruiken. Uit jouw gerecyclede PMD komen bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met speciale methoden geraken de metalen en drankenkartons van het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende kunststof wordt daarna op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Van die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Tasjes, tassen, flacons
 • Botervlootjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Piepschuim Verpakkingen inclusief aluminium laag binnenin (bijv. chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (voor medicijnen en ook kauwgom) (Hard) plastic waaronder speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (emmers, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen inclusief chemisch teken (antitranspirant, verf enz.)
 • Pakketten inclusief of yoghurtresten
 • Drinkpakken waarin verschillend stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes ofwel verschillend document
 • Verpakking inclusief van chemische stoffen
 • Glasscherven

Des te meer afval je scheidt, des te goed dat zal zijn ten behoeve van het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glaswerk blijkt 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten welke gemakkelijk te scheiden is. Glasafval bestaat uit flesjes, potten en glasscherven. Zonder te scheiden pakt het glasafval vanwege de volume en ook massa heel veel ruimte bij de bedrijfsafval in. Je kunt daarom flink uit besparen op jouw afvalkosten. Het is ook bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen veel minder energie in vergelijking met glazen om te maken uit verse materialen.

Ontstaat er bij jouw bedrijf heel veel glasafval los, zoals in de horeca, dan is één container voor glas essentieel. Bezit je variërende periodes met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele overeenkomsten omdat jij de nummer containers eenvoudig aanpast.

Het juiste bak voor het glasafval

Bestel het beste containers voor het je glasafval op ons. Je heeft de keuze uit selectie van een bak met 240 liters en van 900 liters. Er is is reeds een glascontainer startend bij €13 elke maand en dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van hoeveelheid afval kiest jij op welke manier frequent wij het container zullen komen legen. ons biedt het voordeligste service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost heel veel kracht voor het het glas om te maken van verse materialen. Glasafval is echter een goede grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oud glas binnen nieuwe glas. Tijdens de verwerken doen wij verschil onder wit, bruine, groene en gemengd glazen. Ook worden kurk en deksels verwijderd. Door glas te hergebruiken, kan er zijn op een heel veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heeft jij vragen? Bekijk dan de veelgestelde vragen of neem contact .

Wat mag wel er bij het de glasafval?

Toegestaan:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft als verpakking

NIET:

Aardewerk, steen, porselein. Hieronder vallend kruiken, borden, koppen, keramiek en dergelijke. n Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkasten glazenplaatjes, snijplank enzovoort. vallend binnen vlakglas

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof enzovoort.

Archiefvernietiging

Je dossiers dienen beschermd en in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging zou jij daarom beter uitstekend regelen. De gesloten rolcontainers van ons helpen tijdens een veilig proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en beschermd. Documenten zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je je dossiers beschermd vernietigt is. Na de vernietiging zullen het restproducten hergebruikt.

Het is begrijpelijk dat jij jouw archief niet in de papiercontainer wil gooien. Enkele papieren bevatten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt . Vermoedelijk gebruik voor dit doel een papiervernietiger. Het vernietigen van grote aantallen dossiers is echter heel tijd consumerend en omslachtig. Heb jij frequent een grote hoeveelheid vuil in de de vorm van geheim papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van ons . U krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat één gleuf waarin het document exact doorheen past. Als de papieren al in de container zitten, krijgen zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens de zoveel tijd bij om de container legen en de documenten ter plaats te vernielen binnen onze truck. Eveneens dit werkt door middel van een gesloten mechanisme waarin het bak via de vrachtwagen zelf is opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernietigd.

De juiste container voor het archiefvernietiging Voor het archiefvernietiging stop jij jouw vertrouwelijke papieren veilig in het gesloten containers op wielen van ons. Door de klepje in de deksel kan je de documenten in het container gooien. Je hebt de selectie uit diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw behoefte kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat jouw dossier geen op transport gaat, loop je niet gevaar dat er iets met je vertrouwelijke papieren gebeurt. Jij kan voor je dossiervernietiging al een container verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De verzameling van je archief gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij een gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde chauffeurs. Papier is zeer te hergebruiken en kan meerdere keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt van het document verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij onze dienst weet jij zeker dat je archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt verzameld en vernietigd.