Zeewolde Afval Openingstijden 🔴 7 SCHOKKENDE ZAKEN

Gauw en voordelig van je Afval af

{service1)

Hoe uitstekend je je afvalstoffen ook sorteert, er zal altijd restafval voortdurend bestaan. Tracht het afvalstroom dus beperkt mogelijk te behouden en je zult zien dat het geldelijk gunstig is. Met afvalstoffen heel mogelijk mogelijk te sorteren, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, rest er heel min mogelijk overblijvend afval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zeewolde Afval Openingstijden

Kies van het meest uitgebreide aanbod containers en koop de ideale container voor je je overblijvend afval. In de rest restafvalcontainer gooi je je reeds de onrecyclebare vuil welke je niet verder verder kan sorteren. Documenten/karton, swill, en ruiten thuishoren geen binnen de restafvalcontainer. Ook betreffende PMD sorteren hebben we het juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Zakelijk afval is de naam aangaande ieder afvalstromingen welke binnen ondernemingen voortkomen. Die stromen kunnen vaak afzonderlijk opgehaald worden. Het is beter betreffende het leefomgeving en de geldbeugel.

Wat kan er in de bedrijfsafval?

Hoezo uitstekend je je vuil ook scheidt, er zal telkens restvuil blijven zijn. Probeer het stroom van afval zo minimaal toevallig te bewaren en je gaat opmerken dat deze financieel voordeelgevend is. Via vuil zo mogelijk mogelijk te sorteren, bijvoorbeeld karton/karton, PMD, glas, en swill, overblijft er zo min eventueel restvuil over. In de het container gooi je reeds de niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan verdelen. Papier/karton, swill, PMD en glas horen niet in de afvalcontainer.

Is het scheiden scheiden van zakelijk afval verplicht?

Je blijft verplicht afvalstromingen mogelijk eventueel te scheiden. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het doel het doel beschreven producten opnieuw te benutten indien het mag.

Wat kost een een container voor rolcontainer bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van rolcontainers zijn afhankelijk hangt af van de afvalstroom de afvalstroom afvalstroom, de grootte grootte van rolcontainer alsook hoe vaak de container geledigd container ontleegd dient geraken. U ontdekt elke kosten op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik scheiden?

Met containers van ons kun je papier, glas, voedselresten en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is gemengd afval. Ook voor dit kun je bij ons terecht.

Afval Inzameling met afvalresten containers

In elke organisatie komt gemengd afval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je gemakkelijk en snel een van de vele soorten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten in 24 uur in heel Nederland. Je betaalt alleen voor de verwijdering. Onze concurrerende tarieven zie je gelijk gedurende het orderproces. Praktisch, want dan kun je direct observeren of je nog kunt economiseren met een gemengd afval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvaltypes gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid restafval.

Hiermee verklein je dus jouw afvaluitgaven. Heb je behoefte aan iets extra uitleg? Bekijk dan even verder. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je steeds geschikte verzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container bestellen, maar ook gaan voor een metalen rolcontainer. Een stalen afvalcontainer is hufterproof en brandbestendig, praktisch als de container op een openbare plek staat. Je kiest uit verschillende groottes. De selectie is aan jou, gebaseerd van je noodzaak. Ook geef je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) ontdaan moeten worden. Een gemengd afval container wordt gratis bij neergezet. Je vergoedt alleen voor het ledigen.

Zo wordt gemengd afval verwerkt

Al het niet gescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de restafval container terecht. Wij zamelen het afval in en brengen het naar een verwerkingsbedrijf; één van de twaalf ruime moderne afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het restafval verbrandt voor de generatie van groene energie. Restafval klinkt dan wellicht nutteloos, dat is het dus niet! De afvalindustrie produceert maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbranden blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de laatste metaaldeeltjes er geëxtraheerd die hun weg voortzetten naar de metaalrecycling. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een functionele bestemming. Deze gitzwarte korrelige resten worden ingezet voor het verhogen of creëren van wegen. Helaas komen er ook verschillende giftige substanties uit in de verbranding die in meer of mindere mate desondanks in het milieu komen. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo zo weinig mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Zeewolde Afval Openingstijden:

Eenvoudig en voordelig een rolcontainer verhuren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container start bij ons, hét locatie voor een gemakkelijke en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. Wij bieden de kans om voor de laagste prijzen rolcontainers te verkrijgen. Dankzij onze praktische lijst ontdek je gemakkelijk de container die je nodig hebt. Daarnaast huur je via onze dienstverlening heel flexibel.

Onze contracten zijn immers per maandelijkse periode op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale partner voor voorlopige projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een verhuizing. Wij zorgen voor kosteloze plaatsing van de verlangde voordelige container en arriveren deze volgens een afgesproken schema ook weer legen.

Is de rolcontainer die je van de gemeente hebt gekregen verre te minimaal voor jouw bedrijfsafval? Of geen toereikend voor het vuilnis dat je bezit? Húúr er dan eenvoudig en voordelig één voor al jouw ondernemingsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Handig in toepassing

Onze rolcontainers zijn handig in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de gewenste plek, in óf buitenshuis. Zo ontstaat het een stuk makkelijker om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Praktisch voor jouw personeel, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze rolcontainers zijn gefabriceerd van robuust plastic of metaal. De bakken dichten adequaat af waardoor er niet ongedierte bij het afval kan. Ook kan afvalgeur geen ontkomen uit de bak.

De kosten van een container op wielen huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee dit wordt geleegd. Het installeren van de rolcontainer is volledig gratis.

Je betaald alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf welke grootte jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald dus nimmer voor een té grote container.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het legen van de bak als deze slechts halfvol is. Bij ons besluit je zelf de frequentie waarmee de container zal worden geledigd.

Voor welke ondernemingen zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle kleine en middelgrote bedrijven in heel ons land. Onze minimaalste bak is toepasbaar voor 4 afvalzakken per week. En onze maximale rolcontainers bieden zelfs ruimte voor tweeënveertig afvalzakken. Daardoor zijn onze containers geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval gegarandeerd op de correcte wijze afgevoerd en vernietigd. Dat is goed voor het leefmilieu en ook essentieel voor jouw bedrijf. Zo dienen vertrouwelijke papieren zorgvuldig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor dossiervernietiging worden vertrouwelijk vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent hierdoor absoluut zeker dat geheime documenten op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Redenen een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat wij gespecialiseerd zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder bedrijf. Bovendien functioneren we heel flexibel. Als het bijv. vereist is om een aanvullende container op wielen te installeren, dan verrichten wij dat. Ook aanvullende ophalingstijden zijn geen probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Gratis installatie in geheel Nederland
 • Garantie op correcte afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalmanagement volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Zeewolde Afval Openingstijden

Als het om afvalbeheer in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Afvalhiërarchie van Lansink. Dit is een norm op het gebied van afvalbeheer. De Ladder van Lansink is samengesteld uit zes niveaus.

Hoger op de hiërarchie, des te milieuvriendelijker de behandeling. Zo proberen wij in samenwerking met jou de volume afval in jouw restafvalcontainer terug te dringen, stap 1. Dit realiseren wij door te adviseren over scheiden bij de oorsprong. Want ongemengd aparte afvalsoorten worden zoveel als kan gerecycled, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen mogelijkheid? Dan gaat het rommel naar een afvalverbrandingsinstallatie, fase 4. Etappe 5 en 6 trachten wij zo veel als mogelijk te vermijden, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een circulaire economie.

Soorten en prijzen ondernemingsafval en algemeen afval verwerking

De capaciteit voor een algemeen afval container schommelt van 240 liter tot wel 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige synthetisch container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om in te schatten die grootte het goed bij je aansluit? Pak dan gauw contact op met een van onze specialisten. Met onze vele jaren kennis met afvalstromen kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je één keer een aanvullend lediging of standaard een maatje ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De tarieven van de bakken wisselen per afvalcategorie, grondstof en volume. Je least bij ons altijd tegen de laagste prijzen. Algemeen afval is een van de prijzigere afvalsoorten. Dit ontstaat, gelijk we noemden, door haar milieubelasting. Gelukkig vind je bij ons precies voor wat je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelproces staat helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een andere andere bak neerlegt. Wij vinden het belangrijk dat dit aspect duidelijk is. Zo kom je later geen voor onaangename ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo gering mogelijk?

Zeewolde Afval Openingstijden

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het ogenblik dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te beter kunnen grondstoffen hergebruikt worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan transformeert dit afval automatisch in restafval. Oók als hier prima recyclebare materialen tussen bevinden. Na scheiding is namelijk veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden gefilterd. Het reactie op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Dit afval kun je beter scheiden

Hergebruikbare afvalstromen verzamel je gemakkelijk in met aparte rolcontainers. Zo kan de ophaalfrequentie of het formaat van jouw restafval container naar omlaag worden bijgesteld. Gunstig voor je portemonnee, want we schreven al voorheen dat overig afval een dure afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: papier, PMD, vensterglas, keukenafval en geheim dossier. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw aantal overig afval te verminderen waardoor er mindere in de overig afval container dient.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Brandbare geen recyclebare afvalstoffen afkomstig van bedrijven, met maten kleinere dan 30 x 30 x 60 cm

Niet Toegestaan:

 • Chemisch afval
 • Asbesthoudend afval
 • Explosieven
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en wit-en bruin goed
 • Hevig stof bevattend of ruikend afval
 • Wielen
 • Dode dieren
 • Geen brandbaar afval zoals puin, zandkorrels en vensterglas
 • Grof afval (groter dan 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (voormalige) inhoud niet rechtstreeks herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het sorteren van document en karton, omdat het zeer goed te recyclen is. Er zijn tientallen varianten papierafval, bijvoorbeeld aan verpakkingen, printwerk, omslagen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je liever niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd netjes afzonderlijk verzamelen. Je hebt de keuze tussen een heel uitgebreid assortiment van afvalcontainers tussen 240 tot 2400 liter.

De geschikte container voor Papier en Dozen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een nationale bereik en je hebt een brede keuze tussen kunststof en ijzeren afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de containers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je nood, de meest gepaste
inhoudsmaat. Daarna beslis je op welke manier vaak je afvalcontainer(s) geledigd dienen te worden. Een document en papiercontainer wordt reeds vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan zelfs zeven keer gerecycled worden. Tevens in je portemonnee bespaart het beduidend als je deze afvalsoort afzonderlijk inzamelt. Je mag er op ons op vertrouwen dat je document- en karton op de meest doelmatige, ecologische en verantwoordelijke wijze wordt verwijderd en ingezet voor basis tot nieuwe producten. Wil je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog vraagstukken? Bekijk de meest gestelde vraagstukken of neem neem contact contact.

Swill

Swill bestaat van organisch afval, bijvoorbeeld (bereid) keukenvuilnis en voedselresten. Denk hierbij hierbij piepers, brood, pasta, drankjes, eierschalen, patat, taart, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden komen deze afvalsoorten beschikbaar, echter tevens op kantoor mag je je biologisch vuilnis scheiden. Je spaart aanzienlijk aan afvalkosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je rolcontainer met overig afval werpt.

PMD (Kunststof, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat waarschijnlijk uit meer herbruikbaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaande een groot deel uit bedrijfsafval dikwijls van plastic verpakkingen, blikjes en drinkpakken.

Dit soort afvalstoffen behoren allemaal bij hetzelfde afvalstroom: Plastic, Metalen materialen en Drankverpakkingen (PMD).

Via PMD gescheiden van je overige afvalsoorten in te verzamelen, geraken je afvalcontainers minder snel vol. Daarnaast is het scheiden uit je vuilnis tevens goed voor de omgeving. PMD mag immers hergebruikt zijn. Hierdoor moeten er geen enkele nieuwe materialen ontgonnen te worden om verse artikelen te produceren, je PMD wordt namelijk een grondstof!

De juiste container voor PMD en Zeewolde Afval Openingstijden

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het jouw PMD. Wij bieden diverse kunststof afvalcontainers aan, van 240, 660 of 1100 liter. Dankzij de snelle, gratis levering en landelijke dekking, heb je binnen 24 uur jouw afvalcontainer bij het verlangde locatie geplaatst. Je beslist zelfstandig de verlangde inhoudsmaat en hoe vaak de afvalcontainer geleegd dient te worden. Op deze manier weet je daarom zeker dat je jouw afval altijd kwijt kunt en waar je bijdraagt voor een verbeterde omgeving door jouw afval te splitsen. Bestel snel je goedkope container(s)!

Zo wordt PMD verwerkt

Via je PMD apart in te verzamelen binnen een PMD container, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu veel indien wij afval recycleren. Van jouw hergebruikte PMD komen bijvoorbeeld nieuwe omhulsels, kratten en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gezeefd om daarna gerecycled te zijn. De resterende plastic wordt vervolgens op grond van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit die korrels kunnen dan nieuwe producten zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel:

 • Plastic verpakkingen
 • Zakjes, tassen, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale doppen
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sapverpakkingen
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET:

 • Polystyreenschuim Verpakkingen inclusief aluminium laagje binnenin (bijvoorbeeld zakken chips, kruidenverpakkingen en koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en gomballen) (Hard) kunststof zoals speeltjes
 • Huishoudelijke artikelen en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Boodschappentas boodschappentassen
 • Landbouwplastic
 • Verfemmers
 • Aerosolbussen met chemische symbool (deodorant, verf etc)
 • Pakketten inclusief vla- ofwel yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin ander stof is geplaatst Afzonderlijk doosjes of verschillend document
 • Verpakking met gevaarlijke stoffen
 • Glasverval

Hoe meer afval jezelf scheidt, hoe beter dat zal zijn voor het milieubescherming en ook je geldbeurs. Glas is 1 uit de {afvalstromen|afvalsoorten die makkelijk te scheiden zijn. Glasscherven bestaat uit flessen, potjes en ook glasscherven. Zonder om scheiden pakt het door het volume en gewicht veel ruimte in het afval van het bedrijf op. Jij kunt daarom heel besparen in je kosten voor afval. Het is tevens volledig om te hergebruiken. Ook verbruikt het recyclen veel minder energie dan glaswerk te maken van nieuwe grondstoffen.

Komt daar bij jouw bedrijf veel glasafval vrij, bijvoorbeeld bij de sector van de horeca, dan is één container voor glas onmisbaar. Bezit je wisselende periodes qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare contracten waardoor je de nummer bakken makkelijk verandert.

Het geschikte bak voor het glasafval

Koop het meest geschikte containers voor jouw glasverval op ons. Je heeft de selectie van een container met 240 liters en ook met 900 liter. Er is al één glascontainer startend bij €13 per maandelijkse periode en deze wordt kosteloos neergezet. Op basis van de glasafval kies je op welke manier frequent ons het bak komen legen. ons leveren het voordeligste service.

Op deze manier worden het glas verwerkt

Het kost kost heel veel energie om glas te produceren van nieuwe materialen. Glasafval is echter daarentegen een goede basis. Daar zit meestal circa 50% oudere glas binnen nieuw glazen. Tijdens het verwerken maken wij onderscheid onder blank, bruin, groen en ook gemengd glazen. Ook worden kurken en ook deksels verwijderd. Door het glas om te recyclen, kunnen er zijn bij één heel veel kleinere warmte glas geproduceeerd gemaakt. Een milieuvriendelijker en verantwoord proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk dan het veelgestelde vragen of neem verbinding op.

Wat mag er zijn bij het glasafval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd had als verpakking

NIET:

Keramiek, steen, porselein. Hieronder vallend jenever kruikjes, bordjes, koppen, aardewerk etc. n Warmtebestendig glas, labo glazen, ovenschaaltjes, kookplaten en ook kachelruiten

Koelkast glasplaatje, snijplank enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische of glas uit ziekenhuizen: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je dossiers moet beschermd en ook in veilige manier vernietigt worden. Archiefvernietiging kan jij dus best goed regelen. Het gesloten rolcontainer van ons ons ondersteunen tijdens een beschermd proces van verzameling en ook vernieling van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook veilig. Papieren worden discreet vervoerd. Zo heeft je 100% garantie dat jouw dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten hergebruikt.

Het begrijpelijk dat je jouw archief niet in de papiercontainer wil werpen. Enkele papieren bevatten geheime gegevens en kunnen daarom best vernielt . Waarschijnlijk gebruik je voor dit doel een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen archief is echter heel tijdrovend en omslachtig. Heb jij frequent veel afval in de vorm van geheim document? Kies dan dan voor archiefvernietiging van onze dienst U. Je krijgt dan een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft een spleet waarin het papier exact doorheen . Als het papieren al binnen het container zijn, krijgen niemand zij meer bij handen. Onze bestuurder komt eens in zoveel tijdstip bij voor het container ledigen en het documenten plaats vernietigen binnen onze truck. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten mechanisme waarin de bak via de truck zelf is opgeheven en geopend. De content zal daarna direct vernielt.

De juiste container voor archiefvernietiging Voor archiefvernietiging deponeer je jouw geheime papieren veilig in de afgesloten containers op wielen van onze dienst. Via het klepje in de deksel kan je het papieren in de container gooien. Jij hebt de keuze uit verschillende inhoudsmaten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast op jouw noden kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Omdat je dossier niet op het vervoer gaat, loop jij geen risico dat er iets met je vertrouwelijke documenten gebeurt. Je kan voor je dossiervernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo werkt dossiervernietiging

De inzameling van je dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gecertificeerde bestuurders. Papier is heel goed te hergebruiken en kan verschillende malen opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier gehaald en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier worden ingezameld en vernietigd.