Zeist Ondergrondse Afvalcontainer ✔️ 12 OPZIENBARENDE TIPS

Snel en betaalbaar van je Afvalstoffen af

{service1)

Hoe goed je je vuil ook sorteert, er zal steeds restafval aanwezig bestaan. Probeer deze afvalstroom zo minimaal toevallig te houden en je zal opmerken dat het geldelijk voordeelgevend is. Met afval heel mogelijk eventueel te verdelen, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er zo minimaal mogelijk restvuil over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zeist Ondergrondse Afvalcontainer

Selecteer uit de grootste gamma rolcontainers en bestel de ideale rolcontainer voor je restafval. In de afvalcontainer gooi je je al de niet-recyclebare vuil welke je niet extra kan sorteren. Karton/karton, swill, en vensterglas passen niet in het container. Tevens betreffende PMD scheiden beschikken we de juiste juiste container.

Wat is Bedrijfsafval?

Bedrijfsafval is de naam betreffende elke afvalstromen dat in firma’s ontstaan. Deze stromen mogen dikwijls gescheiden verzameld zijn. Dat is verbeterd voor het natuur en de portemonnee portemonnee.

Wat is toegestaan er in ondernemingsafval?

Hoezo uitstekend je je afvalstoffen ook scheidt, er zal er telkens overblijvend afval voortdurend voorkomen. Probeer het stroom van afval heel minimaal toevallig te houden en je zal zien dat dit financieel gunstig is. Door afval dus zoveel eventueel te scheiden, bijvoorbeeld documenten/karton, PMD, glas, en voedselafval, rest er zo minimaal eventueel restafval over. Binnen de afvalcontainer gooi je reeds het niet te recyclen afvalstoffen welke je niet meer kan scheiden. Papier/karton, keukenafval, PMD en glas thuishoren niet thuis in de het restafvalcontainer.

Is scheiden sorteren van bedrijfsafval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen zoveel eventueel te sorteren. In de de Nationaal Afvalbeheer (LAP3) staat het het doel doel beschreven goederen opnieuw te aanwenden als het kan.

Wat kost een container een container voor container voor bedrijfsafval?

De tarieven tarieven van rolcontainers zijn hangt af van de afvalstroom stroom van afval, de grootte grootte van rolcontainer en hoevaak de container geledigd afvalcontainer geleegd dient geraken. U vindt ieder tarieven op de tarievenpagina de tarievenpagina.

Welk aard afval kan ik opsplitsen?

Met containers van ons kun je papier, vensters, swill en verpakkingsafval scheiden. Ook zorgen wij voor betrouwbare archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

Afvalinzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt algemeen afval vrij. Je ontrukt er dan ook niet aan om een algemeen afval container te huren. Bij ons neem je eenvoudig en rap een van de vele varianten rolcontainers. Wij leveren hem zonder kosten binnen een dag in volledig Nederland. Je betaald alleen voor de lediging. Onze scherpe prijzen zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je gelijk observeren of je nog kunt uitzuinigen met een restafval container. Gemengd afval is vanwege zijn milieu-impact een kostbare afvalstroom. Door afvalsoorten gescheiden in te verzamelen, reduceer je de hoeveelheid algemeen afval.

Hiermee verlaag je dus jouw afvalkosten. Heb je verlangen aan iets aanvullende uitleg? Bekijk dan even voort. Of bestel direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je altijd juiste inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een synthetische container huren, maar ook opteren voor een stalen rolcontainer. Een metalen rolcontainer is solide en brandveilig, nuttig als de container op een publieke plek staat. Je kiest uit meerdere groottes. De selectie is aan jou, op basis van je behoefte. Ook geef je zelf aan hoe vaak jouw vat(ten) ontdaan moeten zijn. Een gemengd afval container wordt gratis bij geplaatst. Je vergoedt alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het gemengde afval en het niet-verwerkbaar afval komt dus in de restafval container terecht. Wij verzamelen het afval in en vervoeren het naar een verwerker; één van de twaalf grote actuele afvalverbrandingsinstallaties in Nederland. Hier wordt het restafval verbrand voor de productie van duurzame kracht. Algemeen afval schijnt dan wellicht waardeloos, dat is het daarom niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieproductie.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel resten genoemd. Met magneten worden de overgebleven metalen er uitgehaald die hun route voortzetten naar de metaalhergebruik. En zelfs de verzameling die dan overblijft heeft nog een functionele toepassing. Deze donkere korrelige resten worden gebruikt voor het aanvullen of bouwen van straten. Spijtig genoeg komen er ook allerlei schadelijke stoffen uit gedurende de verbranden die in bepaalde of kleinere mate echter in het natuur belanden. Daarom moeten we volhouden met zoeken naar zo min mogelijk afvalverbranding. De Ladder van Lansink geeft de hiërarchie in de afvalverwijdering aan.

Zeist Ondergrondse Afvalcontainer:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer verhuren

{service1)

Het huren van een voordelige container begint bij ons, hét adres voor een eenvoudige en verantwoorde afvoer van ondernemingsafval. Wij leveren de kans om tegen de laagste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door onze handige lijst ontdek je gemakkelijk de container die je vereist zal hebben. Bovendien verhuur je door onze dienstverlening heel flexibel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Hierdoor zijn wij ook de perfecte partner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je onderneming, of bij een relocatie. Wij dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde goedkope container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer legen.

Is de container op wielen die je van de gemeente hebt ontvangen veel te klein voor jouw bedrijfsafval? Of geen geschikt voor het afval dat je hebt? Húúr er dan gemakkelijk en goedkoop één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Rolcontainers zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de container gemakkelijk naar de gewenste plaats, binnen óf buiten. Zo ontstaat het een stuk eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste manier af te verwijderen. Handig voor jouw werknemers, goed voor het milieu én kostenbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van robuust plastic of metaalmateriaal. De containers dichten goed af waardoor er geen ongedierte bij het vuilnis kunnen. Ook kan afvalgeur niet ontsnappen uit de container.

De kosten van een container op wielen verhuren

De kosten van het huren van een rolcontainer zijn afhankelijk van het type container en de frequentie waarmee deze zal worden geledigd. Het plaatsen van de rolcontainer is volledig kosteloos.

Je betaalt alleen voor wat je nodig zal hebben
Je kiest zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaalt dus nimmer voor een té grote bak.

Je betaald enkel voor een lediging die écht nodig hebt zal zijn
Het is zonde om te vergoeden voor het legen van de bak wanneer deze maar halfgevuld is. Met onze dienstverlening bepaal je zelf de frequentie waarmee de container wordt geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze containers op wielen geschikt?

Wij leveren aan alle midden- en kleinbedrijven in geheel ons land. Onze kleinste bak is toepasbaar voor vier afvalzakken per weekperiode. En onze maximale containers op wielen verschaffen zelfs ruimte voor tweeënveertig vuilniszakken. Daardoor zijn onze bakken geschikt voor alle soorten ondernemingen in ons land, van bakkerijen tot aan grote kantoren.

Jouw vuilnis op de juiste wijze afgevoerd

Met ons wordt jouw afval gegarandeerd op de juiste manier verwerkt en afgebroken. Dat is goed voor het milieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen geheime papieren veilig worden verwijderd. Onze gesloten rolcontainers voor archiefvernietiging worden vertrouwelijk getransporteerd door gekwalificeerde chauffeurs. Je bent daardoor volkomen verzekerd dat geheime papieren op de juiste wijze worden vernietigd.

Waarom een container op wielen verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen huren via onze dienstverlening? Omdat we bekwaam zijn in het verwerken van ondernemingsafval. Wij bieden een passende uitkomst voor ieder type afval en voor ieder onderneming. Bovendien functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan verrichten we dat. Tevens extra ophalingstijden zijn niet issue.

 • Levering in 24 uur
 • Gratis plaatsing in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks opzegbaar

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Zeist Ondergrondse Afvalcontainer

Als het om afvalverwerking in het groter geheel gaat, functioneren wij volgens de Ladder van Lansink. Dit is een norm op het vlak van afvalverwerking. De Afvalhiërarchie van Lansink is opgebouwd uit zes stappen.

Hoger op de orde, des te milieuvriendelijker de verwerking. Zo trachten wij in samenwerking met jou de massa vuilnis in jouw gemengd afval container te verminderen, etappe 1. Dit realiseren wij door te aanbevelen over sorteren bij de afkomst. Want zuiver afzonderlijke afvalsoorten worden zo veel als mogelijk hergebruikt, etappe 2 en 3. Is opnieuw gebruiken geen optie? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverwerkingseenheid, stap 4. Fase 5 en 6 proberen wij zoveel mogelijk te voorkomen, want dit is ongunstig voor het leefmilieu en draagt niet bij aan een kringloop systeem.

Soorten en kosten ondernemingsafval en algemeen afval verwijdering

De capaciteit voor een gemengd afval container varieerd van 240 liter tot maar liefst 2500 liter en alles daar ertussen. Je kunt selecteren voor een voordelige plastic container of een stalen ‘hufterproof’ container. Zoek je het ingewikkeld om naar te bepalen die omvang het goed bij je aansluit? Pak dan snel verbinding op met een van onze deskundigen. Door onze langdurige ervaring met afvalmaterialen weten wij juist wat je vereist hebt. En verlang je één keer een aanvullend lediging of gewoonlijk een maatje ruimer? Dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem!

De prijzen van de containers variëren per afvalcategorie, grondstof en volume. Je verhuurt bij ons altijd tegen de laagste kosten. Gemengd afval is een van de kostbaardere afvalstromen. Dit voortvloeit, als we bespraken, door haar milieubelasting. Gelukkig genoeg ervaar je bij ons juist waarvoor je te maken hebt. In ons eenvoudige bestelsysteem is aangegeven helder wat je voor een bepaalde gemengd afval container of een alternatieve rolcontainer betaalt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie duidelijk is. Hierdoor raak je naderhand niet voor vervelende ontdekkingen te staan.

Hoe bewaar je deze afvalstroom zo minder mogelijk?

Zeist Ondergrondse Afvalcontainer

Dit is mogelijk door afvalstromen te verdelen bij de bron. Op het moment dat deze worden weggegooid dus. Hoe zuiverder een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gedumpt, dan verandert dit afval vanzelf in overig afval. Ook als hier goed recyclebare materialen tussen zitten. Na verdeling is immers veel minder effectief dan vooraf verdelen bij de oorsprong. Slechts een gering percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het reactie op de vraag ‘Wat is overig afval?’ is daarom: niet-recyclebaar afval. De wel-recyclebare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter verdelen

Hergebruikbare afvalstromen zamel je eenvoudig in met afzonderlijke rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar beneden worden bijgesteld. Goed voor je beurs, omdat we schreven al voorheen dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de navolgende afvalstromen heeft ons aparte rolcontainers: karton, PMD, vensterglas, swill en geheim archief. Gelijk je ziet zijn er daarom flink wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verkleinen waardoor er minder in de overig afval container hoeft.

Wat mag bij het restafval?

Mag Wel:
Ontvlambare geen recyclebare afvalstoffen komend van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Scheikundig afval
 • Asbest bevattend afval
 • Ontploffingsstoffen
 • Medisch afval
 • Stralend afval
 • Elektronica-afval en en bruingoed
 • Hevig stof bevattend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Geen ontvlambaar afval zoals puin, zandkorrels en glas
 • Groot afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeistoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en dozen Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je document en karton apart inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en karton, omdat het heel goed te recyclen is. Er zijn verscheidene typen papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig vervuild document kan je beter niet in de papierbak gooien. Plaats een afvalcontainer plaatsen, kies je leegmaakfrequentie en je kan deze afvalstroom steeds ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie uit een zeer divers assortiment met afvalcontainers tussen 240 tot 2400 L.

De correcte container voor Papieren en Karton

De meest gepaste rolcontainer voor je papier en karton ontdek je op ons. We beschikken over een nationale bereik en je krijgt een brede selectie tussen plastic en ijzeren containers. Een ijzeren afvalcontainer is gepast wanneer de containers buitenshuis geplaatst zijn, of vernieling op de loer staat. Kies, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte geschikte grootte. Vervolgens bepaal je op welke manier frequent je container(s) geleegd moeten worden. Een papier en papiercontainer wordt al vanaf €9 per maand bij je geplaatst.

Zo wordt papier en karton verwerkt

Document kan wel zeven maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee scheelt het aanzienlijk als je deze afvalstroom gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat jouw papier- en papier in de meest efficiënte, ecologische en verantwoordelijke manier wordt verwijderd en gebruikt voor basis tot nieuw producten. Wil je je een rolcontainer verhuren maar heb u nog vraagstukken? Raadpleeg de meest gestelde vraagstukken of neem contact contact.

Swill

Swill bestaande van biologisch afval, zoals (bereid) keukenafval en etensresten. Denk hierbij hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschalen, frites, gebak, groentes en vruchten en zuivelproducten. Met name bij horecazaken ontstaan deze soorten afvalstromen beschikbaar, maar tevens in kantoor kunt je je organisch afval apart houden. Je bespaart beduidend aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillafval niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je ondernemingsafval bestaande vermoedelijk uit meer recyclebaar vuilnis als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit bedrijfsafval vaak uit plastic verpakkingsmaterialen, blikken en drankverpakkingen.

Dit soort afvalmaterialen horen stuk voor stuk tot dezelfde afvalstroom: Plastic, Metalen en Drankverpakkingen (PMD).

Door PMD apart uit je overige afvalstromen in te zamelen, zitten je afvalcontainers minder snel vlug gevuld. Bovendien is het scheiden van je afval ook beter voor het milieu. PMD kan immers gerecycled worden. Hierdoor moeten er geen enkele vers grondstoffen ontgonnen te worden voor nieuwe artikelen te produceren, je PMD is namelijk één grondstof!

De juiste container voor PMD en Zeist Ondergrondse Afvalcontainer

{service1)

Bij ontdek je steeds een passende afvalcontainer voor het je PMD. Wij leveren diverse plastic rolcontainers aan, zoals 240, 660 en 1100 liter. Vanwege de snelle, kosteloze levering en nationale dekking, heb je in 24 uur je afvalcontainer bij de gewenste locatie geplaatst. U bepaalt zelf het gewenste capaciteit en op welke manier frequent de container geledigd dient te zijn. Zo weet je dus vast dat je je vuilnis altijd weg kunt en waar je bijdraagt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel vlug je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo geraakt PMD verwerkt

Door je PMD gescheiden in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, kan het optimaal gerecycled zijn. Dat is essentieel, omdat we belasten het milieu veel indien we afval recycleren. Van jouw gerecyclede PMD worden bijvoorbeeld nieuwe verpakkingen, bakken en zelfs paaltjes geproduceerd. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons van het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt vervolgens op basis van de plasticsoorten verder gescheiden en gemalen tot korrels. Van deze korrels kunnen dan nieuwe artikelen zijn gemaakt.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Wel toegestaan:

 • Plastic omhulsels
 • Zakjes, tassen, flesjes
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metale dopjes
 • Draaideksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkpakken
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Schuimplastic Pakketten inclusief aluminium laagje aan de binnenkant (bijvoorbeeld chipszakken, kruidenmixverpakkingen en ook koffieverpakkingen)
 • Blisterverpakkingen (voor geneesmiddelen en kauwgom) (Stevig) kunststof zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksartikelen (bakken, druiprek etc.)
 • Draagtas tassen
 • Landbouwplastic
 • Verfblikken
 • Aerosolbussen met chemisch symbool (deodorant, verf etc)
 • Verpakkingen inclusief ofwel yoghurtrestjes
 • Drinkpakken waar ander stof is geplaatst Los doosjes ofwel ander document
 • Verpakking inclusief van gevaarlijke materialen
 • Glasafval

Hoe veel afval jezelf scheidt, des te goed dat zal zijn voor de milieu en jouw portemonnee. Glas blijkt 1 van de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk om scheiden is. Glasverval bestaan uit flessen, potjes en glasscherven. Zonder het om splitsen neemt het glasafval vanwege de volume en ook gewicht veel ruimte bij het bedrijfsafval in. Jij kunt dus flink besparen op je kosten voor afval. Het is bovendien compleet te hergebruiken. Daarnaast kost het recyclen heel veel minder kracht in vergelijking met glazen te maken van nieuwe materialen.

Komt er bij je bedrijf heel veel glas los, bijvoorbeeld in de sector van de horeca, dan één container voor glas onmisbaar. Heb jij variërende tijdsperioden met betrekking tot bezigheden? wij werkt met flexibele contracten waardoor jij de nummer containers makkelijk verandert.

De juiste bak voor het glas restafval

Koop het beste bakken voor je glasverval bij onze dienst. Jij heeft de keuze van een container van 240 liters en van 900 liter. Er is is al een glascontainer startend bij €13 per maand en ook dit worden kosteloos geplaatst. Afhankelijk van de afval kies jij hoe vaak ons het container zullen komen ledigen. wij leveren de meest voordelige service.

Zo wordt glas verwerkt

Het kost veel energie om glas om te produceren van nieuwe materialen. Glasverval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit gewoonlijk ongeveer 50% oudere glazen in nieuw glas. Bij het bewerken maken wij verschil tussen wit, bruin, groen en gemengd glas. Daarnaast worden kurken en ook dekseltjes verwijderd. Door glas te recyclen, kan er op één veel kleinere temperatuur glazen geproduceeerd worden. Een minder milieubelastend en ook duurzaam proces . Heb je vragen? Bekijk dan het veelgestelde vragenlijst of neem verbinding op.

Wat is mag wel er zijn bij het het glasverval?

Toegestaan:

Leeg glasverval dat gediend had zoals verpakkingsmateriaal

NIET:

Aardewerk, stenen, porseleinen. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, kopjes, aardewerk etc. Warmtebestendig glazen, labo glazen, ovenschaaltjes, kookoppervlakken en ook kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen onder glazen oppervlak

Medische ofwel ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistof etc.

Archiefvernietiging

Jouw dossiers moet beschermd en ook op een veilige wijze vernietigt worden. Archiefvernietiging kan je dus best goed regelen. Het afgesloten rolcontainers van onze dienst ondersteunen tijdens een beschermd proces voor verzameling en ook vernietiging van jouw dossiers. Vertrouwelijk en ook beschermd. Papieren zullen vertrouwelijk vervoerd. Zo heb je honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigd zijn. Na vernieling worden de restanten gerecycled.

Het te begrijpen dat je jij jouw dossiers niet in de het papiercontainer wilt werpen. Enkele documenten bezitten vertrouwelijke gegevens en kunnen dus best vernielt worden. Waarschijnlijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is heel tijd consumerend en omslachtig. Heeft je regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de de gedaante van vertrouwelijk papier? Kies dan voor het archiefvernietiging van onze dienst . U krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak bevat een spleet waar het document exact erin past. Als het papieren eenmaal binnen het container zijn, krijgt ze nog in handen. Onze chauffeur arriveert eenmaal zoveel tijd langs om het container te legen en de papier ter plekke te vernielen binnen onze vrachtwagen. Ook dit functioneert door middel van een afgesloten systeem waarbij het bak door het truck zelf wordt opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De geschikte bak voor het dossiervernietiging Voor dossiervernietiging deponeer jij jouw geheime documenten veilig in de gesloten containers op wielen van onze dienst. Door de klep in het deksel kun je de documenten in de bak werpen. Jij hebt de keuze van diverse capaciteiten, zoals 140 liter, 240 liter of 660 liter. Afgestemd aan je noden kiest je de gewenste ledigingsfrequentie. Omdat je archief niet op transport gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime papieren gebeurt. Je kan voor je archiefvernietiging al een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Zo functioneert archiefvernietiging

De inzameling van jouw dossier gebeurt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten rolcontainer en onze gekwalificeerde bestuurders. Papier is zeer goed te recyclen en kan meerdere malen opnieuw gebruikt worden. Na de dossiervernietiging wordt inkt van het papier verwijderd en met water vermengd tot pulp. Bij ons weet jij zeker dat je dossier op de meest doeltreffende, milieuvriendelijke en verantwoordelijke manier wordt ingezameld en vernietigd.