Zijn Bedrijfsafval Te Koop ☑️ 10 OPVALLENDE GEHEIMEN

Snel en betaalbaar van je Afval af

{service1)

Hoe prima je je afval ook sorteert, er zal telkens restafval voortdurend bestaan. Probeer het afvalstroompje dus beperkt toevallig te behouden en je gaat merken dat dit financieel voordelig is. Met afvalstoffen dus zoveel toevallig te sorteren, zoals karton/karton, PMD, glas, en voedselafval, blijft er heel min eventueel restafval over.

 

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Informatie en Advies over Zijn Bedrijfsafval Te Koop

Selecteer uit de meest uitgebreide aanbod containers en koop de beste ideale rolcontainer voor je je restvuil. In de afvalcontainer gooi je al het het niet niet te recyclen afval welke je niet verder meer kan scheiden. Papier/karton, voedselafval, en ruiten thuishoren niet thuis in de afvalcontainer. Eveneens voor PMD sorteren hebben we de geschikte container.

Wat is Ondernemingsafval?

Bedrijfsafval is de naam aangaande elke afvalstromingen die bij ondernemingen voortkomen. Dit stromen kunnen dikwijls afzonderlijk verzameld geraken. Dat is goed aangaande het natuur en de geldbeugel.

Wat is toegestaan er in de bedrijfsafval?

Hoe prima je je afvalstoffen eveneens scheidt, er zal telkens restafval aanwezig zijn. Tracht dit afvalstroom dus minimaal toevallig te behouden en je zult zien dat deze economisch voordeelgevend is. Door afval heel mogelijk mogelijk te scheiden, waaronder karton/karton, PMD, glas, en keukenafval, overblijft er zo minimaal toevallig restvuil over. In de de rest container gooi je je al het het niet te recyclen afval welke je geen verder kan verdelen. Karton/karton, keukenafval, PMD en ruiten passen geen binnen het container.

Is scheiden sorteren van zakelijk afval verplicht?

Je bent verplicht afvalstromen mogelijk toevallig te verdelen. In het Landelijk Afvalbeheer (LAP3) staat het doel de streefdoel beschreven producten opnieuw te aanwenden indien het mag.

Wat kost een een container rolcontainer voor?

De prijzen voor afvalcontainers afhankelijk afhankelijk van de afvalstroompje, de grootte omvang van de rolcontainer en hoevaak hoe vaak de container geledigd rolcontainer geledigd dient geraken. Jij vindt je ieder tarieven op de.

Welk soort afval kan ik sorteren?

Met emmers van ons kun je papier, glas, swill en plastic, metaal en drinkkartons scheiden. Ook zorgen wij voor degelijke archiefvernietiging. Wat er dan overblijft is restafval. Ook hiervoor kun je bij ons aansluiten.

Afval Inzameling met restafval containers

In ieder bedrijf komt restafval vrij. Je ontsnapt er dan ook niet aan om een gemengd afval container te gebruiken. Bij ons neem je gemakkelijk en vlug een van de talloze typen rolcontainers. Wij brengen hem kosteloos gedurende een etmaal in geheel Nederland. Je betaald alleen voor de leegmaken. Onze scherpe tarieven zie je direct in het orderproces. Praktisch, want dan kun je meteen zien of je nog kunt besparen met een gemengd afval container. Restafval is wegens zijn milieubelasting een dure afvalstroom. Door afvalstromen afzonderlijk in te zamelen, verklein je de aantal gemengd afval.

Hiermee verminder je dus jouw afvalkosten. Heb je noodzaak aan iets extra uitleg? Bekijk dan even door. Of neem direct jouw restafval container.

De correcte container voor restafval

Bij ons vind je tijdloos geschikte inzamelmiddelen voor je gemengd afval. Je kan een plastic container huren, maar ook opteren voor een metalen afvalcontainer. Een metalen rolcontainer is vandaalbestendig en brandwerend, praktisch als de vat op een openbare locatie staat. Je selecteert uit verschillende inhoudsmaten. De keuze is aan jou, gebaseerd van je verlangen. Ook meld je zelf aan hoe frequent jouw bak(ken) geledigd moeten geraken. Een gemengd afval container wordt gratis bij uitgezet. Je betaald alleen voor het verwijderen.

Zo wordt afvalresten verwerkt

Al het ongescheiden afval en het niet-recyclebare afval komt dus in de gemengd afval container terecht. Wij zamelen het afval in en transporteren het naar een afvalverwerker; één van de twaalf omvangrijke hedendaagse afvalenergiecentrales in Nederland. Hier wordt het gemengd afval verbrandt voor de productie van duurzame energie. Gemengd afval schijnt dan wellicht zonder waarde, dat is het echter niet! De afvalindustrie voorbrengt maar liefst twintig procent van de hernieuwbare energieopwekking.

Na de verbrandingsproces blijft er bodemas over, ook wel assen genoemd. Met magneten worden de laatste metalen er uitgehaald die hun pad verdergaan naar de metaalhergebruik. En zelfs de massa die dan resterend is heeft nog een bruikbare bestemming. Deze zwarte korrelachtige slakken worden ingezet voor het ophogen of aanleggen van wegen. Jammer genoeg komen er ook verschillende gevaarlijke materialen los gedurende de verbranding die in bepaalde of geringere mate echter in het natuur belanden. Dus moeten we doorgaan met streven naar zo minimaal afvalverbranding. De Lansink’s Ladder geeft de orde in de afvalbeheer aan.

Zijn Bedrijfsafval Te Koop:

Makkelijk en goedkoop een rolcontainer huren

{service1)

Het verhuren van een goedkope container begint bij ons bedrijf, hét locatie voor een eenvoudige en verantwoorde verwijdering van bedrijfsafval. We bieden de mogelijkheid om tegen de scherpste tarieven rolcontainers te verkrijgen. Door ons handige lijst ontdek je snel de container die je nodig zal hebben. Daarnaast huur je via ons heel soepel.

Onze overeenkomsten zijn namelijk per maand op te zeggen. Daardoor zijn we ook de ideale samenwerkingspartner voor tijdelijke projecten. Bijv. bij een renovatie binnen je bedrijf, of bij een relocatie. We dragen zorg voor gratis plaatsing van de verlangde voordelige container en komen deze volgens een afgesproken tijdschema ook weer ledigen.

Is de container op wielen die je van de stadsbestuur hebt ontvangen verre te klein voor jouw bedrijfsafval? Of niet geschikt voor het afval dat je bezit? Huur er dan gemakkelijk en voordelig één voor al jouw bedrijfsafval.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️


Containers op wielen zijn Praktisch in gebruik

Onze rolcontainers zijn praktisch in gebruik. Je rolt de bak gemakkelijk naar de verlangde plek, in óf buitenshuis. Zo wordt het een deel eenvoudiger om al jouw ondernemingsafval op de juiste wijze af te voeren. Handig voor je werknemers, voordeel voor het leefmilieu én geldbesparend.

Onze containers op wielen zijn gemaakt van stevig plastic of metaalmateriaal. De bakken dichten goed af zodat er geen ongedierte bij het vuilnis kan. Tevens kan afvalgeur niet ontkomen uit de bak.

De prijzen van een rolcontainer huren

De kosten van het verhuren van een container op wielen zijn afhankelijk van het soort container en hoe vaak dit zal worden geleegd. Het plaatsen van de container op wielen is volledig kosteloos.

Je betaald alleen voor wat je nodig hebt
Je bepaalt zelf hoe groot jouw rolcontainer moet zijn. Je betaald zodoende nooit voor een té ruime bak.

Je betaalt alleen voor een lediging die echt nodig zal zijn
Het is jammer om te vergoeden voor het ledigen van de bak wanneer dit slechts halfgevuld is. Met ons besluit je zelf de frequentie waarmee de bak zal worden geledigd.

Voor welke bedrijven zijn onze rolcontainers toepasbaar?

We bezorgen aan alle midden- en kleinbedrijven in heel Nederland. Onze kleinste container is toepasbaar voor 4 vuilniszakken per week. En onze maximale rolcontainers verschaffen maar liefst ruimte voor 42 vuilniszakken. Hierdoor zijn onze bakken toepasbaar voor alle types ondernemingen in Nederland, van broodbakkerijen tot aan omvangrijke kantoorgebouwen.

Jouw afval op de juiste wijze afgevoerd

Bij ons wordt jouw afval verzekerd op de correcte manier afgevoerd en vernietigd. Dat is belangrijk voor het leefmilieu en ook belangrijk voor jouw onderneming. Zo dienen vertrouwelijke documenten zorgvuldig worden verwijderd. Onze afgesloten containers op wielen voor dossiervernietiging worden discreet vervoerd door gecertificeerde chauffeurs. Je bent daardoor absoluut zeker dat vertrouwelijke papieren op de juiste manier worden vernietigd.

Redenen een rolcontainer verhuren via onze dienstverlening?

Waarom een container op wielen verhuren bij ons? Aangezien we gespecialiseerd zijn in het verwerken van bedrijfsafval. We leveren een geschikte uitkomst voor elk type afval en voor ieder bedrijf. Daarnaast functioneren wij heel soepel. Als het bijvoorbeeld nodig is om een extra container op wielen te installeren, dan doen we dat. Ook aanvullende ophaalmomenten zijn niet probleem.

 • Bezorging binnen 24 uur
 • Kosteloos installatie in geheel Nederland
 • Zekerheid op juiste afvalbehandeling
 • Overeenkomst maandelijks op te zeggen

Afvalbeheer volgens de Afvalhiërarchie van Lansink Zijn Bedrijfsafval Te Koop

Als het om afvalverwerking in het algemeen gaat, opereren wij volgens de Lansink’s Ladder. Dit is een maatstaf op het gebied van afvalbeheer. De Afvalhiërarchie van Lansink is samengesteld uit 6 niveaus.

Naarmate je hoger op de ladder, des te duurzamer de verwerking. Zo trachten wij samen met jou de volume vuilnis in jouw restafvalcontainer terug te dringen, fase 1. Dit bereiken wij door te aanbevelen over verdelen bij de bron. Want zuiver aparte afvalsoorten worden zo veel als mogelijk opnieuw gebruikt, etappe 2 en 3. Is hergebruiken geen keuze? Dan gaat het vuilnis naar een afvalverbrandingsinstallatie, etappe 4. Etappe 5 en 6 proberen wij zo veel als mogelijk te voorkomen, want dit is nadelig voor het milieu en draagt bij niet bij aan een gesloten kringloop maatschappij.

Categorieën en kosten zakelijk afval en restafval beheer

De volume voor een algemeen afval container schommelt van tweehonderdveertig liter tot maar liefst 2500 liter en elk daar ertussen. Je kunt kiezen voor een voordelige plastic container of een ijzeren ‘hufterproof’ container. Ontdek je het lastig om in te bepalen die maat het beste bij je past? Neem dan gauw verbinding op met één van onze experts. Met onze jarenlange kennis met afvalsoorten kennen wij precies wat je benodigd hebt. En wens je een keer een extra lediging of gewoonlijk een formaat ruimer? Dan is deze natuurlijk ook geen enkel kwestie!

De kosten van de rolcontainers wisselen per afvalstroom, materiaal en literinhoud. Je verhuurt bij ons steeds tegen de scherpste kosten. Algemeen afval is een van de kostbaardere afvalcategorieën. Dit ontstaat, gelijk we bespraken, door haar effect op het milieu. Gelukkig genoeg zie je bij ons exact waar je aan toe. In ons simpele bestelproces is aangegeven duidelijk wat je voor een algemeen afval container of een bepaalde verschillende container neerlegt. Wij achten het cruciaal dat deze informatie transparant is. Zo ben je later nooit voor nare onthullingen te staan.

Hoe bewaar je deze soort afvalstroom zo minder mogelijk?

Zijn Bedrijfsafval Te Koop

Dit is mogelijk door afvalstromen te opsplitsen bij de bron. Bij het moment dat deze worden afgedankt dus. Hoe reiner een afvalstroom, des te efficiënter kunnen materialen gerecycled worden. Als afval niet wordt verdeeld en bij elkaar in de restafval container wordt gegooid, dan verandert dit afval vanzelf in restafval. Ook als hier prima recyclebare grondstoffen tussen zitten. Na verdeling is namelijk veel minder efficiënt dan vooraf scheiden bij de bron. Slechts een klein percentage kunststof en metaal kan er na de bewerking nog worden uitgefilterd. Het antwoord op de kwestie ‘Wat is restafval?’ is dus: niet-recyclebaar afval. De wel-herbruikbare afvalstromen horen hier niet tussen

Deze afvalstromen kun je beter scheiden

Recyclebare afvalstromen zamel je eenvoudig in met aparte rolcontainers. Zo kan de ledigingsfrequentie of het grootte van jouw overig afval container naar omlaag worden bijgesteld. Goed voor je portemonnee, want we vermelden al eerder dat overig afval een kostbare afvalstroom is. Voor de volgende afvalstromen heeft ons afzonderlijke rolcontainers: papier, PMD, glas, keukenafval en geheim archief. Zoals je ziet zijn er dus behoorlijk wat mogelijkheden om jouw hoeveelheid restafval te verminderen waardoor er minder in de restafval container hoeft.

Wat mag bij het overig afval?

Wel:
Ontvlambare geen herbruikbare afvalstoffen afkomstig van ondernemingen, met afmetingen kleiner dan 30 x 30 x 60 cm

Nee:

 • Chemisch afval
 • Asbest bevattend afval
 • Explosieven
 • Ziekenhuisafval
 • Stralend afval
 • Elektronisch-afval en wit-en bruingoed
 • Sterk stoffend of geurend afval
 • Wielen
 • Kadavers
 • Niet ontvlambaar afval zoals steenpuin, zandkorrels en glas
 • Grof afval (> 30 x 30 x 60 cm)
 • Vloeibare stoffen
 • Smeulende stoffen
 • Gesloten verpakkingen waarvan de (vroegere) binnenkant niet direct herkenbaar is

Papieren en karton Afval

{service1)

Je bespaart altijd op afvalkosten wanneer je papier en karton gescheiden inzamelt. In Nederland zijn we gewend aan het opsplitsen van papier en papier, omdat het erg goed te recyclen is. Er zijn vele soorten papier, bijvoorbeeld aan inpakmateriaal, printwerk, enveloppen, kranten en tijdschriften. Ernstig besmet document kan je beter niet in de papiercontainer werpen. Laat een rolcontainer zetten, selecteer je ledigingsfrequentie en je kan deze afvalstroom altijd ordelijk afzonderlijk verzamelen. Je krijgt de optie tussen een erg divers aanbod met containers van 240 en 2400 L.

De geschikte container voor Papier en Verpakkingen

De meest gepaste afvalcontainer voor je papier en karton vind je op ons. We hebben een landelijke bereik en je krijgt een ruime keuze tussen kunststof en metalen afvalcontainers. Een ijzeren afvalcontainer is geschikt als de afvalcontainers buiten geplaatst zijn, of wanneer vernieling op de horizon ligt. Selecteer, naargelang uit je behoefte, de meest geschikte gepaste
inhoudsmaat. Vervolgens beslis je op welke manier vaak je container(s) geledigd moeten worden. Een papier en kartoncontainer wordt al vanuit €9 per maand bij je neergezet.

Zo wordt document en papier behandeld

Document kan zelfs 7 maal gerecycled worden. Ook in jouw portemonnee bespaart het beduidend wanneer je deze afvalsoort gescheiden inzamelt. Je mag er bij ons op vertrouwen dat je document- en karton op de aller efficiënte, ecologische en verantwoorde wijze wordt verwijderd en gebruikt voor basis voor nieuwe producten. Wil je je een afvalcontainer verhuren maar heeft u nog steeds vragen? Raadpleeg de veelgestelde vragen of neem neem contact.

Swill

Swill bestaande uit organisch afval, zoals (gekookt) keukenafval en etensresten. Denk hierbij aardappelen, broden, deegwaren, drankjes, eierschelpen, patat, gebak, groenten en fruit en melkproducten. Vooral bij horecagelegenheden ontstaan deze soorten afvalsoorten beschikbaar, maar tevens in kantoor mag je je biologisch afval scheiden. Je bespaart aanzienlijk aan afvalverwijderingskosten als je het zwaar swillvuilnis niet in je afvalcontainer met restafval gooit.

PMD (Plastic, Metalen en Drankverpakkingen)

Je bedrijfsafval bestaat vermoedelijk van meer recyclebaar afval als je denkt! Onopgemerkt bestaat een omvangrijk deel uit ondernemingsafval dikwijls uit kunststof verpakkingsmaterialen, blikjes en drinkpakken.

Deze afvalmaterialen behoren stuk voor stuk tot hetzelfde afvalsoort: Plastic, Metalen en Drankenkartons (PMD).

Door PMD apart van je andere afvalsoorten te verzamelen, zitten je containers minder vlug vol. Daarnaast is het scheiden uit uw afval tevens goed voor het milieu. PMD kan immers gerecycled zijn. Hierdoor moeten er geen vers materialen gewonnen te worden om verse producten te maken, je PMD is immers een basisgrondstof!

De geschikte container voor het PMD en Zijn Bedrijfsafval Te Koop

{service1)

Bij vind je steeds een geschikte rolcontainer voor het je PMD. Wij leveren verschillende kunststof afvalcontainers , van 240, 660 of 1100 liter. Vanwege de vlugge, kosteloze bezorging en nationale bereik, heb je binnen 24 uur jouw container bij de gewenste plek geplaatst. Je beslist zelf de gewenste capaciteit en hoe vaak het container geledigd dient te zijn. Op deze manier ken je daarom vast dat je jouw vuilnis altijd weg kan en dat je meewerkt aan een beter omgeving via je afval te splitsen. Bestel snel je goedkope afvalcontainer(s)!

Zo wordt PMD bewerkt

Door je PMD apart in te zamelen binnen een PMD afvalcontainer, mag het optimaal hergebruikt zijn. Dat is essentieel, omdat wij belasten het milieu minder minder als wij afvalstoffen hergebruiken. Uit je hergebruikte PMD worden bijvoorbeeld verse omhulsels, bakken en zelfs paaltjes gemaakt. Met bijzondere methoden geraken de metalen en drankkartons uit het afval gefilterd om vervolgens gerecycled te zijn. Het resterende kunststof wordt daarna op basis van de kunststofsoorten verder gescheiden en vermalen tot korrels. Uit deze korrels kunnen dan nieuwe producten zijn geproduceerd.

Voordelig Rolcontainer huren ➡️

Wat mag er bij het PMD?

Mag Wel:

 • Plastic omhulsels
 • Tasjes, zakken, flacons
 • Boterkuipjes
 • Plantenpotten
 • Tubes, deksels
 • Folies
 • Blikjes
 • Blikken
 • Metalen dopjes
 • Schroefdeksels
 • Melkpakken
 • Sappakken
 • Drinkverpakkingen
 • Yoghurtpakken

NIET TOEGESTAAN:

 • Polystyreenschuim Pakketten met aluminium laagje aan de binnenkant (bijv. zakken chips, kruidenverpakkingen en ook koffiepakken)
 • Blisterverpakkingen (van geneesmiddelen en ook gomballen) (Stijf) plastic zoals speelgoed
 • Huisraad en gebruiksvoorwerpen (bakken, aftaprek en dergelijke)
 • Shopper draagtassen
 • Agrarisch plastic
 • Verfemmers
 • Spuitbussen met chemische teken (deodorant, verf enzovoort)
 • Verpakkingen inclusief of yoghurtresten
 • Drankverpakkingen waarin verschillend stof zit gestopt Afzonderlijk doosjes of ander document
 • Verpakking inclusief gevaarlijke stoffen
 • Glasafval

Hoe meer vuilnis je sorteert, des te goed dat is ten behoeve van het milieu en ook je portemonnee. Glaswerk is één uit de {afvalstromen|afvalsoorten die gemakkelijk te splitsen is. Glasafval bestaan van flesjes, potten en ook scherven. Zonder om scheiden neemt het vanwege het ruimte en gewicht veel plaats bij de bedrijfsafval op. Je kunt daarom heel uit besparen in je afvalkosten. Het glas is tevens compleet om te hergebruiken. Daarnaast kost het heel veel minder kracht in vergelijking met glaswerk om te maken uit nieuwe materialen.

Komt daar op je bedrijf veel glasafval los, zoals bij de horecabedrijven, dan is één glascontainer onmisbaar. Bezit jij wisselende tijdsperioden qua drukte? wij functioneert samen met aanpasbare overeenkomsten waardoor jij het nummer containers makkelijk aanpast.

De geschikte container voor het glasafval

Koop de meest geschikte containers voor jouw glasafval bij onze dienst. Je hebt de selectie van één bak van tweehonderdveertig liter en ook met 900 liters. Er is al één container voor glas startend bij €13 elke maand en ook deze worden gratis neergezet. Op basis van hoeveelheid afval kiest je op welke manier frequent wij het container zullen komen ledigen. ons biedt het meest voordelige dienstverlening.

Op deze manier wordt het glas verwerkt

Het kost veel kracht voor het het glas om te maken van verse materialen. Glasafval is daarentegen één prima grondslag. Daar zit meestal circa 50% oudere glazen in nieuw glas. Tijdens het bewerken doen we onderscheid tussen blank, bruine, groen en bont glas. Ook zijn kurk en ook deksels verwijderd. Door het glas te hergebruiken, kunnen er op een veel kleinere temperatuur glazen gemaakt worden. Een milieuvriendelijker en duurzaam proces dus. Heb je vraagstukken? Bekijk het frequent gestelde vragen of contact .

Wat mag wel er bij het glasverval?

Wel:

Lege glasafval dat gefungeerd heeft zoals verpakkingsmateriaal

Niet toegestaan:

Keramiek, steen, porselein. Daaronder vallen jenever kruiken, bordjes, koppen, aardewerk en dergelijke. Hittebestendig glazen, laboratorium glas, ovenschalen, kookplaten en kachelruitjes

Koelkast glasplaatje, snijplanken enzovoort. vallen binnen glazen oppervlak

Medische of ziekenhuisglas: naaldjes, chemische stoffen, vloeistoffen etc.

Archiefvernietiging

Je archief moet beschermd en in veilige manier vernietigd te worden. Dossiervernietiging zou jij dus best uitstekend regelen. Het gesloten rolcontainer van ons onze dienst helpen tijdens een veilig proces voor verzameling en vernieling van jouw jouw archief. Discreet en ook beschermd. Documenten worden vertrouwelijk vervoerd. Op deze manier heeft jij honderd procent zekerheid dat je dossiers beschermd vernietigt zijn. Na vernietiging zullen de restanten gerecycled.

Het begrijpelijk dat je je je archief niet in het papierbak wilt werpen. Enkele documenten bezitten geheime informatie en kunnen dus beter vernielt worden. Vermoedelijk gebruik je hiervoor een versnippermachine. Het versnipperen van hoge aantallen dossiers is echter zeer tijdrovend en omslachtig. Heeft jij regelmatig een grote hoeveelheid vuil in de het vorm van geheim papier? Kies voor het dossiervernietiging van onze dienst U. Je krijgt een gesloten rolcontainer.

Deze bak heeft één gleuf waar het document precies erin . Als het papieren al binnen het bak zijn, krijgt niemand zij meer in . Onze chauffeur komt eens de zoveel tijd bij om het container ledigen en het papier ter plaats vernietigen in onze vrachtwagen. Eveneens dit werkt middels een gesloten mechanisme waarin het bak via de truck zelf is opgeheven en opengemaakt. De content wordt daarna direct vernielt.

De juiste bak voor archiefvernietiging Voor het dossiervernietiging deponeer je je vertrouwelijke documenten veilig in de afgesloten rolcontainers van ons. Via de klepje in de deksel kan je de documenten in het bak gooien. Jij heeft de keuze uit verschillende capaciteiten, namelijk 140 liter, 240 liter of 660 liter. Aangepast aan jouw behoefte kiest jij de gewenst ledigingsfrequentie. Doordat jouw archief niet op het vervoer gaat, loopt je niet risico dat er iets met je geheime documenten gebeurt. Jij kunt voor jouw dossiervernietiging reeds een bak verhuren vanaf €19 per maand.

Op deze manier functioneert archiefvernietiging

De inzameling van je archief verloopt veilig en nauwkeurig dankzij één gesloten container op wielen en onze gekwalificeerde chauffeurs. Document is heel goed te hergebruiken en kan verschillende keren opnieuw gebruikt worden. Na de archiefvernietiging wordt inkt uit het papier verwijderd en met water gemengd tot pulp. Bij ons weet je zeker dat jouw archief op de meest efficiënte, milieuvriendelijke en verantwoorde wijze wordt ingezameld en verwoest.